Ontheffing milieuzone

De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading van onze binnenstad is hierbij een belangrijk thema. Daarom wordt de huidige milieuzone (kaart op de website van Arcgis) vanaf 1 januari 2022 aangescherpt naar emissieklasse 6.

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt. Wél geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

Soorten ontheffingen milieuzone

Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Er zijn 3 soorten ontheffingen:

Dagontheffing

Kosten: € 29,00 (2021). Een dag ontheffing geldt tot 6.00 uur de volgende dag. Vraagt u de ontheffing voor de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling. U kunt maximaal 12 ontheffingen per jaar en per kenteken aanvragen via onze website van digitaal parkeren. Vraag een inlogcode aan via het digitale aanvraagformulier. Na ontvangst van de inlogcode en de handleiding kunt u inloggen op onze website van digitaal parkeren om uw ontheffing aan te vragen.

Dagontheffing aanvragen

Ontheffing langere levertijd

Kosten: € 29,00 (2021). Hebt u inmiddels een voertuig met euromissie 6 besteld? Als u dit kan aantonen, kan u een langdurige (tijdelijke) ontheffing aanvragen voor uw huidige vrachtauto. De ontheffing geldt tot het moment van levering van de nieuwe vrachtauto. Stuur uw schriftelijke aanvraag met een kopie van het kentekenbewijs van uw vrachtauto, een kopie van het aankoopbewijs van de nieuwe vrachtwagen en een verklaring van levering (datum) door leverancier naar parkeervergunningen@s-hertogenbosch.nl.

Hardheidsclausule

Kosten: € 170,30 (2021). Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in de financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. De gemeente kan besluiten een tijdelijke ontheffing te geven. Voldoet u aan de voorwaarden (pdf)? Doe dan een verzoek tot een beroep op de hardheidsclausule via het digitale aanvraagformulier.

Let op! Indien u een hardheidsclausule heeft die is verleend door de gemeente Eindhoven, Breda of Tilburg, dan kunt u het bewijs dat u al in het bezit hebt van een hardheidsclausule voorleggen via het digitale contactformulier.

Landelijke ontheffing

Heeft uw vrachtwagen een landelijke ontheffing, dan hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vragen. Controleer of uw voertuig een landelijke ontheffing heeft op de website van Milieuzones.

Boete

Medewerkers van de afdeling Stadstoezicht controleren in de milieuzone. Aan het kenteken zien zij of een vrachtauto voldoet aan de gestelde eisen. Een chauffeur die zich niet aan de regels houdt kan een boete krijgen van € 240,00 (2021).