Collecteren

Om in de gemeente ’s-Hertogenbosch te collecteren moet u een melding doen. Klik hieronder op de knop.

Rooster CBF

De gemeente verleent toestemming naar aanleiding van het rooster van CBF. U kunt alleen in de vrije periodes reserveren. Kijk dus eerst op de website van het CBF voor het collecterooster voordat u de melding doet. U mag jaarlijks maximaal 6 dagen reserveren.

Melding doen

U moet 2 weken voor de collecte een melding doen met het digitaal aanvraagformulier. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hebt u een melding gedaan? Er kunnen, buiten het rooster van CBF, al collectedagen zijn gereserveerd door andere organisaties. Zijn de collectedagen beschikbaar? Dan controleert de gemeente het goede doel waarvoor u wilt inzamelen. Neem voor meer informatie contact op met Stadstoezicht via het digitaal contactformulier.