Kabels en leidingen

Regelmatig voeren bedrijven werkzaamheden uit aan kabels of leidingen in de grond. Hiervoor moeten ze straten openbreken of graven in een berm of plantsoen.

Toestemming nodig

Voordat uw bedrijf start met werkzaamheden aan kabels, leidingen of kasten, dient u altijd toestemming te hebben van de gemeente. Doe hiervoor een aanvraag via de website van MOOR. U kunt op deze website ook een account aanmaken.

Handboek

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen op of in gemeentegrond gelden regels. Deze regels staan in het handboek op de website van MOOR bij lokale regelgeving. 

Kosten

U betaalt kosten voor de toestemming. Deze staan vermeld in artikel 1.27 Telecommunicatiewet van de Legesverordening 2023. Bekijk de Legesverordening 2023 op de website van de Overheid.

Meer informatie

Neem contact op met de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte via het digitaal contactformulier.