Reclame en flyeren

Wilt u reclame plaatsen? Dan hebt u in de volgende situaties een omgevingsvergunning nodig:

  • Als uw reclame driedimensionaal is (bijvoorbeeld een bouwwerk).
  • Als u plakletters, plakfolie of geschilderde letters op een (voorwerp aan) gebouw wilt plaatsen.

Vraag de omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame via de website van het Omgevingsloket aan. De bijbehorende kosten vindt u op de website van Overheid.nl.

Objecten in openbare ruimte plaatsen

U mag objecten zoals een bord in de openbare ruimte plaatsen. Ook kunt u lichtreclame op lantaarnpalen laten aanbrengen. Voor het plaatsen van objecten in de binnenstad gelden wel een aantal regels. Bijvoorbeeld als u een bankje wilt plaatsen. Of vlaggen wilt ophangen aan uw gevel. Deze regels leest u in de infographic (pdf). Twijfelt u? Neem dan contact op met het Omgevingsloket via (073) 615 57 77.

Belasting

Over bepaalde objecten die u onder, boven of op gemeentegrond plaatst, betaalt u precariobelasting

Het betalen van precariobelasting betekent niet automatisch dat u toestemming hebt voor het plaatsen van het object. Voor deze objecten hebt u nog steeds toestemming of een vergunning van de gemeente nodig.

Flyeren

Met flyeren verstaan we in de gemeente ’s-Hertogenbosch het uitdelen van gedrukt promotiemateriaal zoals folders. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Als u tijdens het flyeren ook promotiemateriaal wilt verstrekken, zoals producten of artikelen, dan hebt u een standplaatsvergunning nodig.

Na de flyeractie moet u het gebied waar u hebt geflyerd schoon achterlaten.

  • U mag geen kraam of iets anders wilt plaatsen in de openbare ruimte. Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. 
  • Tijdens het flyeren mag u geen contracten of abonnementen afsluiten. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. 
  • Een wagen waar u uw voorraad uithaalt kunt u parkeren op een reguliere parkeerplaats.
  • Tijdens de warenmarkten mag u niet flyeren op het marktterrein.
  • Wilt u flyeren tijdens een evenement? Dan moet u contact opnemen met de organisator van dat evenement.
  • Wilt u flyeren op particulier terrein, bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen op het Stationsplein? Dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar van dat terrein (NS Vastgoed B.V.).
  • Wilt u flyeren in winkelcentra, bijvoorbeeld de Helftheuvel, de Rompert of de Lokerenpassage? Vraag dan toestemming via de winkeliersvereniging.