Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u vanaf een vaste plaats in de openbare ruimte goederen verkopen of informatie geven? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. 

Standplaats

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

  • Jaarstandplaats: voor de verkoop van goederen minimaal 1 en maximaal 6 dagen per week voor de periode van 1 jaar (voor de binnenstad geldt een afwijkende regeling).
  • Tijdelijke standplaats: voor de verkoop van goederen maximaal 2 aaneengesloten maanden per jaar.
  • Standplaats voor geven van informatie over diensten/producten of ideële doelen.

Aanvraag standplaatsvergunning

Informeer voordat u een vergunning aanvraagt bij de vergunningverlener welke standplaatsen beschikbaar zijn. U kunt de vergunningverlener bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of een e-mail sturen via het digitale contactformulier. LET OP: vermeld ook uw woonplaats in uw e-mail!

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? Daarvoor hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze digitaal aan. Informatie over de warenmarkten in 's-Hertogenbosch vindt u hier:

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

Wijkmarkten

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het digitale aanvraagformulier in te vullen. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding doen via het digitale formulier. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Meer informatie

Voorwaarden en meer informatie over de vergunningen en marktgelden vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en op de website van de Overheid; Legesverordening 2020