Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u een standplaats in de openbare ruimte om goederen te verkopen, voor promotie of informatie te geven? Dan hebt u een vergunning nodig. 

Standplaatsen tijdens carnaval

De gemeente ’s-Hertogenbosch opent de inschrijving voor standplaatsen tijdens carnaval op de Parade, Markt, Kerkstraat en Hooge Steenweg. De standplaatsen mogen gebruikt worden voor de verkoop van food en non-food artikelen. U kunt tot dinsdag 1 november 2022 12.00 uur een bieding op een standplaats uitbrengen. De standplaatsen worden verhuurd via een gesloten veiling.

Bekendmaking vrije standplaats vrijdagmarkt in de binnenstad

De vrijdagmarkt in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch is een eco- en consumptiemarkt. Deze markt onderscheid zich van de andere markten door het grote en diverse aanbod van biologische en/of ecologische levensmiddelen. Sinds eind vorig jaar is er ook enige ruimte voor biologisch/ecologische artikelen non-food.

Op dit moment komt hier een standplaats vrij:
•    in de branche ‘olijven, kruiden, specerijen, noten en verduurzaamde zuidvruchten’; en/of
•    van acht strekkende meter op de plaatsen 40-41 (eventueel uit te breiden naar tien meter, richting plaats 42).

Als u de standplaats in wenst te nemen met producten uit een andere branche dan hierboven vermeld, dan is dat mogelijk in de volgende branches:
•    Eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatse te consumeren;
•    Biologische en/of ecologische levensmiddelen;
•    Biologische en/of ecologische artikelen non-food.

Als u een standplaats in wenst te nemen in een van de vier bovengenoemde branches met een verkoopmiddel van maximaal vier meter lengte, dan zijn er nog enkele andere locaties beschikbaar. Wil u meer informatie over die beschikbare plaatsen, dan kunt u een mail sturen via het digitaal contactformulier.

Bekendmaking vrije standplaatsen zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt is de grootste markt in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en is een levendige markt met een divers aanbod food en non-food. Recent is de markt opnieuw ingedeeld en na deze indeling hebben wij nog een aantal plaatsen vrij. Hieronder leest u meer over die plaatsen, voor welke branches er nog ruimte is en over de procedure om daarvoor in aanmerking te komen. 

Beschikbare plaatsen

Op de markt zijn nog de volgende plaatsen beschikbaar:
•    Plaatsen 135 t/m 141 op het Burg. Loeffplein (vier meter lengte per plaats);
•    Plaats 216 (vier meter lengte).

Bekijk een volledige tekening van de marktopstelling (pdf).

Voor de zaterdagmarkt is er nog ruimte voor standplaatsen in de volgende branches:
•    Eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatse te consumeren;
•    Poelierswaren en gegrilde kipproducten;
•    Vlees;
•    Brood, banket en koek;
•    Snoep en chocolade;
•    Olijven, kruiden, specerijen, noten en verduurzaamde zuidvruchten;
•    Overige levensmiddelen (hieronder worden niet verstaan de levensmiddelen die tot een andere branche horen, zoals opgenomen in artikel 3 van het marktreglement op de website van de Overheid);
•    Bovenkleding volwassenen;
•    Baby-, kleuter- en kinderkleding;
•    Onder- en nachtkleding en lingerie;
•    Beenmode;
•    Modestoffen;
•    Huishoudtextiel;
•    Schoeisel;
•    Mode accessoires;
•    Kamerplanten, perkgoed en bloembollen;
•    Bezigheidsartikelen;
•    Huishoudelijke artikelen;
•    Telefoon, elektronische en PC artikelen;
•    Dierenbenodigdheden;
•    Drogisterij, cosmetica en kappersbenodigdheden;
•    Overige artikelen non-food (hieronder worden niet verstaan de artikelen die tot een andere branche horen, zoals opgenomen in artikel 3 van het marktreglement op de website van de Overheid).

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Heeft u interesse in een marktplaats en heeft u contact gehad om na te gaan of er fysiek ruimte is voor uw verkoopmiddel, dan kunt u een aanvraag indienen via het digitale formulier.

De aanvraag kunt u het beste doen vóór 4 oktober 2022.
 

De behandeling van uw aanvraag

Op alle aanvragen die binnen zijn op bovengenoemde datum geldt de volgende procedure: 

•    Bent u de enige ondernemer die interesse heeft in een van de beschikbare marktplaatsen, dan toetsen wij uw aanvraag aan de regels en als de aanvraag niet in strijd is met de regels, ontvangt u een vergunning. 
•    Zijn er meerdere ondernemers met interesse in de betreffende marktplaats, dan worden de aanvragen getoetst aan de regels en is er een puntensysteem van toepassing op basis van de beoordelingscriteria (zie kopje 6 van het aanvraagformulier). De ondernemer met het hoogst aantal punten krijgt als eerste een vergunning. De ondernemer met tweede hoogst aantal punten krijgt als tweede een vergunning. Enzovoorts tot dat alle plaatsen zijn vergeven. 

Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de mogelijkheid om deze aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Aanvragen die daarna niet volledig zijn, worden buiten behandeling gelaten. 

Als de aanvraag binnenkomt na 4 oktober 2022 dan worden de beschikbare plaatsen eerst toegekend aan degenen die wel vóór deze datum een (volledige) aanvraag hebben ingediend. Daarna worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst, mits er nog ruimte beschikbaar is. 
 

Aanvraag standplaatsvergunning

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

  • Vaste standplaats: een standplaats die gedurende het gehele jaar op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Seizoenstandplaats: een standplaats die gedurende een periode van maximaal zes maanden op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Incidentele informatiestandplaats: een standplaats voor promotie of met een ideëel karakter/doel.
  • Standplaats op particulier terrein: Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van degene die het zakelijk recht heeft over dit terrein.  

Als u een aanvraag doet voor een vaste- of seizoenstandplaats dan bent u verplicht om ook een Verklaring Omtrent het Gedrag bij te voegen. Het aanvraagforumlier kunt u opvragen via het digitaal contactformulier hieronder.

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier. Let op: vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? En is er ruimte voor uw verkoopmiddel, dan hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze aan via onderstaande knop.

Als u een aanvraag doet voor een warenmarktvergunning dan bent u verplicht om ook een Verklaring Omtrent het Gedrag bij te voegen. Het aanvraagforumlier kunt u opvragen via het digitaal contactformulier hieronder.

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier. Let op: vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

Wijkmarkten

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het digitaal aanvraagformulier in te vullen. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding doen via het digitaal formulier. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Flyeren

Wilt u flyeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Voor het uitdelen van flyeren en gedrukt promotiemateriaal hebt u geen vergunning nodig. Houdt u wél rekening met de volgende voorwaarden (pdf). Met gedrukt promotiemateriaal bedoelen wij folders. Als u flyert met andere producten dan folders, bijvoorbeeld promotiemateriaal, hebt u een standplaatsvergunning nodig.