Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u een standplaats in de openbare ruimte om goederen te verkopen, voor promotie of informatie te geven? Dan hebt u een vergunning nodig. 

Bekendmaking vrije standplaats woensdagmarkt voor de branche “vis en visproducten”

De woensdagmarkt in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch is een levendige markt met een divers aanbod food en non-food. In de branche vis en visproducten is een standplaats vrij. Meer informatie leest u op de pagina Vrije standplaats.

Aanvraag standplaatsvergunning

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

  • Vaste standplaats: een standplaats die gedurende het gehele jaar op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Seizoenstandplaats: een standplaats die gedurende een periode van maximaal zes maanden op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Incidentele informatiestandplaats: een standplaats voor promotie of met een ideëel karakter/doel.
  • Standplaats op particulier terrein: Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van degene die het zakelijk recht heeft over dit terrein.  

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of stuur een e-mail via het digitale contactformulier. Let op: vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? En is er ruimte voor uw verkoopmiddel, dan hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze aan via onderstaande knop.

Op de markt in de binnenstad op zaterdag worden op dit moment geen nieuwe vergunningen verleend in verband met de nieuwe opstelling en indeling van die markt.

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

Wijkmarkten

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het digitale aanvraagformulier in te vullen. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding doen via het digitale formulier. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Flyeren

Wilt u flyeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Voor het uitdelen van flyeren en gedrukt promotiemateriaal hebt u geen vergunning nodig. Houdt u wél rekening met de volgende voorwaarden (pdf). Met gedrukt promotiemateriaal bedoelen wij folders. Als u flyert met andere producten dan folders, bijvoorbeeld promotiemateriaal, hebt u een standplaatsvergunning nodig.