Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u een standplaats in de openbare ruimte om goederen te verkopen, voor promotie of informatie te geven? Dan hebt u een vergunning nodig. 

Aanvraag standplaatsvergunning

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

  • Vaste standplaats: een standplaats die gedurende het gehele jaar op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Seizoenstandplaats: een standplaats die gedurende een periode van maximaal zes maanden op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.
  • Incidentele informatiestandplaats: een standplaats voor promotie of met een ideëel karakter/doel.
  • Standplaats op particulier terrein: Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van degene die het zakelijk recht heeft over dit terrein.  

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor een promotie-, vaste- of seizoenstandplaats. De kosten hiervoor bedragen  €143,90. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor een ideële standplaats zijn geen legeskosten verbonden. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Als de standplaatsvergunning wordt toegewezen worden er, indien op gemeentelijke grond, huurkosten in rekening gebracht:

  • Ideële standplaats geen kosten.
  • Promotiestandplaats € 21,20 per uur.
  • Vaste- of seizoenstandplaats variërend van € 0,77 tot € 1,99 per m2 per dag, afhankelijk van de locatie.
  • Eventuele stroomkosten worden apart in rekening gebracht.

Als u een aanvraag doet voor een vaste- of seizoenstandplaats dan bent u verplicht om ook een Verklaring Omtrent het Gedrag bij te voegen. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via het digitaal contactformulier hieronder.

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier. Let op: vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? En is er ruimte voor uw verkoopmiddel, dan hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze aan via onderstaande knop.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een warenmarktvergunning. De kosten hiervoor bedragen €143,90. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld. Wilt u meer informatie over een warenmarkt en o.a. marktgelden? Klik dan het informatieblad aan van de warenmarkt waar uw voorkeur naar uit gaat.  

Als u een aanvraag doet voor een warenmarktvergunning dan bent u verplicht om ook een Verklaring Omtrent het Gedrag bij te voegen. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via het digitaal contactformulier hieronder.

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 - 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier. Let op: vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

Wijkmarkten

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het digitaal aanvraagformulier in te vullen. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding doen via het digitaal formulier. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Flyeren

Wilt u flyeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Voor het uitdelen van flyeren en gedrukt promotiemateriaal hebt u geen vergunning nodig. Houdt u wél rekening met de volgende voorwaarden (pdf). Met gedrukt promotiemateriaal bedoelen wij folders. Als u flyert met andere producten dan folders, bijvoorbeeld promotiemateriaal, hebt u een standplaatsvergunning nodig.