Winkeltijden

Toegestane openingstijden van winkels in de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde verordening op de website van overheid; verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2017.

Winkels mogen geopend zijn

 • van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur
 • op zondagen tussen 11.00 uur en 19.00 uur
 • op feestdagen van 11.00 uur tot 19.00 uur
 • op Hemelvaartsdag tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Winkelopenstelling is niet toegestaan op

 • 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur

Incidentele openstelling

Voor incidentele openstelling op andere tijden kan de gemeente op aanvraag ontheffing verlenen. Een aanvraag om een ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij het college. De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:

 1. de naam en het adres van de aanvrager;
 2. de naam, adres en KvK-nummer van de aanvraag;
 3. de dagtekening;
 4. een beheer- en veiligheidsplan;
 5. de aanduiding van de ontheffing die wordt gevraagd.

Overtredingen worden aangemerkt als een economisch delict.