Op de hoogte

Zoekt u nieuws over de gemeente? Wilt u weten welke plannen wij hebben of welke regels hier gelden? Zoekt u een publicatie? Dit overzicht helpt u verder.

Nieuws

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente ’s-Hertogenbosch neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die over uw buurt gaan.

Op de hoogte blijven?

De aanvragen en besluiten die de gemeente neemt, vindt u op de website van de Overheid. Vanaf 26 april 2024 ontvangt iedereen van 25 jaar of ouder een e-mail met bekendmakingen. Dit geldt voor degenen die een e-mailadres hebben opgegeven in MijnOverheid. In de e-mail staan bekendmakingen die gaan over zaken die spelen binnen een gebied van 125, 250 of 500 meter rondom het woonadres. Meer informatie over de e-mailservice ‘Berichten over uw Buurt’ is te vinden op de website van Overheid.nl.

Daarnaast kunt u de OmgevingsAlert app downloaden:

Bestemmingsplannen/ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan regelt waar en hoeveel er in de stad mag worden gebouwd. U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen bekijken via de landelijke website van Ruimtelijke plannen.

Op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden voor de e-mail attenderingsservice van nieuwe ruimtelijke plannen.

Aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen via MijnOverheid.nl

Wilt u meer informatie over het digitaal ontvangen van aanslagen gemeentelijke heffingen? Kijk dan op de pagina Aanslag via MijnOverheid.

Bestuurlijke informatie

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad? Dat staat in deze kalender van het Raadsinformatiesysteem.

Regelgeving

Al onze verordeningen, regels en richtlijnen zijn te vinden op de website van de Overheid en de website van Officiële bekendmakingen. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook regelgeving van een paar jaar terug kunt u nog bekijken.

Buurt Informatie Netwerk

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) is een samenwerking van bewoners, politie en gemeente. Doel van die samenwerking is de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Daar hebben politie en gemeente natuurlijk een taak in. Bewoners uit een wijk kunnen daarbij helpen via het Buurt Informatie Netwerk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.