Open data

De overheid heeft een schat aan informatie die geschikt is te maken voor interessante applicaties en visualisaties. Het beschikbaar stellen van deze open data door overheden is in opmars.

Open data is overheidsinformatie die:

  • Verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak.
  • Gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak.
  • Openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
  • Bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’.
  • Bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

Voor meer informatie over open data en datasets van anderen ga naar de website van de Overheid.

Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig met open data. In samenspraak met de gemeenteraad is afgesproken een verzameling datasets vrij te geven.

Open GeoPortaal

Op onze website Open GeoData Portaal staan vooral geografische kaarten over verschillende onderwerpen. Op deze kaarten staat locatie gebonden informatie zoals scholen, monumentale bomen, strooiroutes.

Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)

Op onze website Bestuurlijk Informatie Systeem vindt u de vergaderdata, agenda’s, collegebesluiten, vergaderstukken, raadsinformatiebulletins en notulen.

Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Erfgoed ’s-Hertogenbosch bewaart een grote collectie archeologisch, bouwhistorisch en archiefmateriaal (zoals foto’s en films) uit de hele gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze informatie is grotendeels openbaar beschikbaar voor applicaties en visualisaties. Meer informatie vindt u op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Onderzoek en Statistiek

Bent u op zoek naar data en statistische gegevens over verschillende onderwerpen of thema’s (zoals inwoners, economie, zorg en gezondheid) binnen ‘s-Hertogenbosch? Of wilt u de actuele situatie en de ontwikkelingen in de wijken en buurten in de gemeente weten? Dit is allemaal te vinden op de pagina van Onderzoek en Statistiek.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.