Antoon van Rosmalen-van den Erenbeemt

Antoon (A.P.R.G.M.) van Rosmalen-van den Eerenbeemt

Fractievoorzitter 06 - 12 82 12 08 Nevenfuncties
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuning GroenLinks Den Bosch
  • Lid Centrale Cliëntenraad van Neynsel
  • Lid Cliëntenraad De Grevelingen

Lees het interview met Antoon uit 2023:

‘Zoeken naar goede samenwerkingen’

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ooit was ik tweedehandsboekhandelaar en postsorteerder. Tegenwoordig ben ik met pensioen. Je kunt me ook nog wel vinden bij de Grevelingen, een zorginstelling voor ouderen in Den Bosch Oost. Daar maak ik deel uit van de cliëntenraad. Hierin bespreken we regelmatig de dagelijkse gang van zaken. We delen met elkaar wat er speelt onder de bewoners en overleggen bij belangrijke besluiten.”

Zuiderschans

“Ik vind dat ouderen op een prettige manier thuis moeten kunnen blijven wonen. Door de vergrijzing wordt dit steeds belangrijker. We moeten daarom nieuwe manieren bedenken om zorg en ondersteuning te verlenen. Niet alleen om de ouderen te helpen, maar ook om de druk op de mantelzorgers te verlichten. Dat kan alleen door goed met elkaar samen te werken. Dat doen we met de gemeente, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, scholen en natuurlijk buurtbewoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe woonlocatie Zuiderschans, waar je mij op de foto hierboven zit zitten. Dit nieuwe gebouw in Zuid biedt woonruimte aan 65-plussers met of zonder zorgvraag en aan mensen met dementie. Een klein deel verhuurt woningbouwcorporatie Zayaz aan mensen die vrijwilligerswerk doen voor de bewoners in de Zuiderschans. Maar ook familie, vrienden en buurtbewoners zijn welkom en ontmoeten elkaar hier. En studenten of scholieren vinden er een stage. Iedereen komt samen op dit centrale plein. Dit soort mooie oplossingen komen alleen tot stand door de samenwerking op te zoeken.”

Foto van Antoon van Rosmalen in de centrale ontmoetingsruimte van de nieuwe woonlocatie Zuiderschans

Inclusiviteit

“Bij GroenLinks vinden we het daarnaast belangrijk dat we te boek staan als een groene, duurzame gemeente”, vervolgt Van Rosmalen: “Een gemeente waar we rekening houden met klimaatverandering. En die tegelijkertijd een plek biedt voor iedereen om prettig en gezond te wonen. Maar waar ook aandacht is voor de ontplooiing van ieders talent. Oók als je een beperking hebt. Want dan moet je ook kunnen wonen waar je wilt. Of kunnen studeren, werk vinden, sporten, een film zien of naar een museum gaan. Helaas is dat nog altijd zeker niet vanzelfsprekend. Als raadslid zet ik me daar al enige tijd voor in. Dat blijf ik de komende jaren ook doen. Tot echt alle drempels zijn verdwenen!”