Gemeenteraad

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die de stad aangaan. Als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch kies je de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De raad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid. En controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.

Samenstelling

De gemeenteraad telt 39 raadsleden. De zetels zijn verdeeld over 14 politieke partijen. Wilt u weten welke partijen in de gemeenteraad zitten? En hoeveel zetels zij hebben? Kijk dan op de pagina Samenstelling gemeenteraad.

Waar vergadert de raad over?

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad? Dat staat in deze kalender. We kondigen dit ook aan op twitter met #raaddb.

Of gebruik de app iBabs, te downloaden in de Appstore. Deze is beschikbaar via Itunes voor Iphone, via Google Play voor Android en via Microsoft voor telefoons met Windows.

Inloggen kan door het volgende in te vullen:
login site: denbosch
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten?

De gemeenteraad vergadert 1 keer in de maand. Altijd op een dinsdagavond. In de vergaderingen neemt de gemeenteraad de besluiten. Om die besluitvorming goed voor te bereiden, zijn er raadscommissies. Zij komen ook iedere maand bijeen.

Er zijn er 4, want iedere commissie heeft een eigen werkterrein:

Lees meer hierover in de folder 'Hoe neemt de gemeenteraad besluiten?' (pdf).

In contact met de raad

Inwoners en organisaties krijgen ruimte om ideeën, wensen en problemen aan de gemeenteraad voor te leggen. Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Dat kan! Schrijf u dan in voor de maandelijkse raadsavond "Informeren en Ontmoeten". In de kalender staat wanneer de volgende raadsavond is.

Met een burgerinitiatief (pdf) kunt u zelfs een voorstel op de agenda van de raad zetten. Tijdens een commissievergadering gaat u hierover in gesprek met de commissieleden. De raad neemt daarna een besluit over uw voorstel.

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail via het contactformulier of brief (Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch). Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de raad en wordt daarmee openbaar.

Hebt u een verzoek namens meerdere inwoners? Dan kunt u een petitie (pdf) aanbieden. Die stuurt u toe of overhandigt u tijdens informeren en ontmoeten.

Vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via het contactformulier.

Kom bij ons langs

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn en na te praten met de raadsleden. Ze zijn in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). U kunt zo naar binnenlopen en op de publieke tribune gaan zitten.

Een raadslid kan u ook persoonlijk ontvangen voor een kijkje achter de schermen. Op die manier kunt u kennismaken met het werk van de raad. Meldt u aan als Gast van de Raad. Neem hiervoor contact op met de griffie via (073) 615 54 23 of gebruik het contactformulier.