Samenstelling Gemeenteraad

De zetels zijn verdeeld over 16 partijen.

Griffier

De griffier is de eerste ambtelijk adviseur van de gemeenteraad. Hij wordt bijgestaan door een compact, slagvaardig team: de griffie. De griffie opereert zelfstandig en onafhankelijk van het college en de ambtelijke organisatie. De griffier en de secretarissen zijn de eerste adviseur van de raadsvoorzitter, respectievelijk de commissievoorzitters.

De griffie draagt zorg voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

Organisaties en inwoners kunnen met hun vragen over de gemeenteraad bij de griffie terecht. Contactgegevens vindt u op de pagina Gemeenteraad.

Griffier Wim Amesz

Foto van Wim Amesz

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.