Wendy de Groot

W. (Wendy) de Groot

Nevenfuncties
  • Adviseur wonen bij de provincie Noord-Brabant

Lees het interview met Wendy uit 2023:

“Energietransitie haalbaar en betaalbaar houden”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik werk op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Hier houd ik mij bezig met onderwerpen rondom bouwen en wonen. Een heel dynamisch werkveld waar, zeker de afgelopen jaren, veel maatschappelijke en politieke druk op staat. Daarnaast heb ik met mijn man recent een nieuwe woning gekocht in Rosmalen, waar ons nog een flinke verbouwing wacht! We zijn druk bezig met alles wat bij de verhuizing komt kijken. Inmiddels ben ik ook hoogzwanger, goed te zien op onderstaande foto die bij de Zandverstuiving is gemaakt. Ik hoop de komende tijd hier vaak met de kleine in de draagzak te wandelen. Voor mij is dit gebied écht één van de pareltjes van onze gemeente.”

“Windmolens, zonnevelden en warmtenetten hebben een grote en directe impact op de leefomgeving en het huishoudboekje van onze inwoners. In de gemeenteraad zet ik mij daarom in het bijzonder in voor de positie van omwonenden bij projecten voor de energietransitie. Naast Klimaat en Duurzaamheid, houd ik mij ook bezig met Erfgoed, Cultuurhistorie en de situatie op de arbeidsmarkt.”

Foto van Wendy de Groot bij de zandverstuiving in Rosmalen

“Bij onze inwoners leven zorgen over de projecten die nu gaande zijn of gaan lopen. Door goede participatie en communicatie kunnen we deze zorgen wegnemen. Ideeën van onze inwoners moeten we daarom al vroeg in het project meewegen als serieuze opties. En we moeten kansen bieden om zelf financieel mee te kunnen doen in de projecten. Winsten mogen we niet zomaar weg laten vloeien naar organisaties buiten onze gemeente. Zo verdelen we de lusten en lasten eerlijk. Én houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Hiervoor heb ik een motie ingediend die is aangenomen. Daarnaast vind ik dat lokale burgerinitiatieven een goede kans moeten maken op realisatie. Om deze slagingskansen te vergroten, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de juiste informatie en begeleiding beschikbaar stellen. Dus, heeft u zorgen of ideeën over projecten in de energietransitie? Ik hoor graag van u, dan zet ik de koffie klaar!”