Alexander van Hattem

Alexander (A.W.J.A.) van Hattem (LL.B.)

Fractievoorzitter Nevenfuncties
  • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
  • Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant
  • Voorzitter Stichting PVV Den Bosch
  • Secretaris Stichting PVV Noord-Brabant
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuning PVV Eerste Kamer

Waar zet raadslid Alexander van Hattem van de PVV zich voor in? We stellen hem aan je voor in deze video op YouTube.