Lees het interview met Rinie uit 2023:

“Minder bureaucratie blijft hard nodig!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik heb altijd bij de lokale overheid gewerkt, het laatst voor de gemeente Eindhoven. Ik richtte mij op de Sociale Zekerheid, armoede en zorg. Voor die onderwerpen heb ik altijd een warme belangstelling gehad en daar kan ik mij nu als raadslid weer mee bezig houden. Ook ben ik altijd betrokken geweest in het verenigingsleven, in het bijzonder het Bossche basketbal. Ik ben actief bij onze mooie basketbalclub Heroes Den Bosch, als commentator bij de livestreams van de thuiswedstrijden en als clubhistoricus. Geschiedenis, en dan vooral de vorige eeuw is een andere hobby mij. Ik ga graag op vakantie naar plekken met een hoog historisch gehalte, zoals Normandië.”

Ontmoetingsplekken

“Ik sta hier bij De Vlethof, een plek waar vooral veel ouderen hun vertier vinden. Leefbaar ’s-Hertogenbosch is hier regelmatig te vinden, om te zien en horen wat er zoal speelt en om te helpen mensen hun weg te vinden naar instanties of loketten. Waar je bijvoorbeeld moet zijn om energietoeslag aan te vragen. Door de dubbele vergrijzing – dus zowel méér ouderen als oudere ouderen – zijn dit soort ontmoetingsplekken in de nabije omgeving van grote waarde. Onze partij hecht hier veel waarde aan.”

Foto van Rinie Mees die bij de Vlethof staat tegen een poster van Leefbaar Servicepunt

Wijkpleinen

“Er gaat veel geld naar bijvoorbeeld armoedebestrijding en zorg, een veelheid aan regelingen en voorzieningen kennen we. Maar lang niet iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn, of maakt hier gebruik van. We hebben een ingewikkeld systeem dat lang niet voor iedereen goed te begrijpen is. De afgelopen maanden heb ik met een collega-raadslid van De Bossche Groenen alle wijkpleinen bezocht om te weten wat er leeft en speelt. Daar haal je waardevolle informatie bij mensen op – veelal vrijwilligers – die met de poten in de klei staan. Over de digitale (on)mogelijkheden, de onbekendheid van regelingen of specifieke schrijnende situaties. Dan besef je dat er nog veel werk aan de winkel is om de bureaucratie terug te dringen, maar ook om meer bekendheid te geven aan datgene wat er al is. We moeten de mensen die dat nodig hebben blijvend ondersteunen. Zeker met de aanhoudende prijsstijgingen in het kielzog, blijft dat de komende jaren noodzakelijk. En daar maak ik me graag sterk voor!”

Lees het interview met Paul uit 2023:

“43 miljoen voor nieuw Design Museum? Waanzin!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Na een lange carrière binnen het publieke domein ben ik nu officieel met pensioen. Dit geeft me nog meer de ruimte om me in te zetten voor onze mooie gemeente. Als raadslid beweeg ik me graag dwars door de wijken en dorpen heen; van Vinkeloord tot Bokhoven of Maaspoort. Want voor mij betekent het raadslidmaatschap: invulling geven aan volksvertegenwoordiging. En dat gebeurt vooral buiten, niet op het stadhuis. In mijn vrije tijd ga ik graag eropuit. Samen met mijn partner fietsen we regelmatig door de rijke omgeving van ’s-Hertogenbosch. Of ik pak de racefiets, de Ardennen zijn dichtbij! Met mijn kinderen bezoek ik jaarlijks een voor ons aansprekende stad, maar ik lees ook graag een krantje in de zon. De rijkdom van het leven zit in de eenvoud.”

“Ik geloof sterk dat de kansen binnen onze samenleving ook daadwerkelijk in de samenleving zélf zitten. Samen met vrijwilligers en bewoners ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de jaarlijks terugkerende zomerterrassen, de realisatie van de wijkbus (waarvan er meer volgen) en de Leefbaar Servicepunten. Zomaar een greep uit de initiatieven waar we uitgaan van de kracht van de inwoners van ’s-Hertogenbosch.”

Foto van Paul Kagie die bij een drukke parkeerplaats staat bij de Lidl aan de Oude Vlijmenseweg

“Ik sta hier aan de Oude Vlijmenseweg. De verkeersveiligheid is hier ver te zoeken. Een groeiend probleem. Ook in onze wijken en dorpen is veel onveiligheid in het verkeer. Automobilisten en motorrijders vertonen roekeloos rijgedrag. Het zorgt voor overlast, maar vooral ook voor onveilige situaties. We kennen tal van locaties waar dit rijgedrag de buurt in zijn greep houdt. Neem de Vutter, waar dagelijks vele kinderen oversteken om naar school of het sportcomplex te gaan, of de Kruisstraat in Rosmalen. Het stadhuis kan niet wegkijken. Het is tijd om in te grijpen, door bijvoorbeeld te handhaven met flexibele flitspalen die je op elk moment kan verplaatsen. Tilburg rekent op deze manier al langer met hufterig rijgedrag af.”

“En een nieuw Design Museum aan de Citadellaan; een plan waar de coalitie maar liefst 43 euro miljoen voor uittrekt. Om mee te beginnen. Dit terwijl we een bestaand Design Museum hebben dat rendeert en nog geen 10 jaar oud is. Waanzin, we kunnen dat belastinggeld veel beter besteden!”