Rinie Mees

Rinie (H.J.M.) Mees

Raadslid Nevenfuncties
  • Vrijwilliger bij basketbalclub New Heroes Den Bosch

Waar zet raadslid Rinie Mees van Leefbaar ’s-Hertogenbosch zich voor in? We stellen hem aan je voor in deze video op YouTube.

Lees het interview met Rinie uit 2023:

“Minder bureaucratie blijft hard nodig!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik heb altijd bij de lokale overheid gewerkt, het laatst voor de gemeente Eindhoven. Ik richtte mij op de Sociale Zekerheid, armoede en zorg. Voor die onderwerpen heb ik altijd een warme belangstelling gehad en daar kan ik mij nu als raadslid weer mee bezig houden. Ook ben ik altijd betrokken geweest in het verenigingsleven, in het bijzonder het Bossche basketbal. Ik ben actief bij onze mooie basketbalclub Heroes Den Bosch, als commentator bij de livestreams van de thuiswedstrijden en als clubhistoricus. Geschiedenis, en dan vooral de vorige eeuw is een andere hobby mij. Ik ga graag op vakantie naar plekken met een hoog historisch gehalte, zoals Normandië.”

Ontmoetingsplekken

“Ik sta hier bij De Vlethof, een plek waar vooral veel ouderen hun vertier vinden. Leefbaar ’s-Hertogenbosch is hier regelmatig te vinden, om te zien en horen wat er zoal speelt en om te helpen mensen hun weg te vinden naar instanties of loketten. Waar je bijvoorbeeld moet zijn om energietoeslag aan te vragen. Door de dubbele vergrijzing – dus zowel méér ouderen als oudere ouderen – zijn dit soort ontmoetingsplekken in de nabije omgeving van grote waarde. Onze partij hecht hier veel waarde aan.”

Foto van Rinie Mees die bij de Vlethof staat tegen een poster van Leefbaar Servicepunt

Wijkpleinen

“Er gaat veel geld naar bijvoorbeeld armoedebestrijding en zorg, een veelheid aan regelingen en voorzieningen kennen we. Maar lang niet iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn, of maakt hier gebruik van. We hebben een ingewikkeld systeem dat lang niet voor iedereen goed te begrijpen is. De afgelopen maanden heb ik met een collega-raadslid van De Bossche Groenen alle wijkpleinen bezocht om te weten wat er leeft en speelt. Daar haal je waardevolle informatie bij mensen op – veelal vrijwilligers – die met de poten in de klei staan. Over de digitale (on)mogelijkheden, de onbekendheid van regelingen of specifieke schrijnende situaties. Dan besef je dat er nog veel werk aan de winkel is om de bureaucratie terug te dringen, maar ook om meer bekendheid te geven aan datgene wat er al is. We moeten de mensen die dat nodig hebben blijvend ondersteunen. Zeker met de aanhoudende prijsstijgingen in het kielzog, blijft dat de komende jaren noodzakelijk. En daar maak ik me graag sterk voor!”