Lees het interview met Freek uit 2023:

“Positieve Bossche politiek!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ook naast de gemeenteraad denk ik graag na over maatschappelijke vraagstukken. Daarom werk ik een aantal dagen per week voor adviesbureau Bonvue. Als team helpen wij maatschappelijke organisaties, zoals gemeenten en zorginstellingen, met moeilijke opgaven en veranderingen.”

“’s-Hertogenbosch staat voor mij voor een energieke en warme gemeenschap, maar ook voor de ruimte om jezelf te zijn. Overal zijn Bosschenaren en verenigingen die zich inzetten voor elkaar en voor onze wijken en dorpen. Een goed voorbeeld daarvan is hier bij Wijkwerkplaats Oost. Een bijzondere plek waar verschillende vrijwilligersorganisaties zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving, ook met een kleine beurs. Maar hier zit ook KOO. Bij de wijkpleinen helpt de gemeente op een laagdrempelige manier iedereen met vragen of zorgen. Vrijwilligers en professionals die samen, zonder bureaucratie en drempels, onze Bossche zorg vormen. Daar maak ik me graag sterk voor in de politiek.”

Foto van Freek van Haren buiten bij de Wijkwerkplaats Oost

“Het leukste aan onze gemeente vind ik de verscheidenheid ervan. Van levendige stadswijken tot gezellige dorpen en van onze bruisende binnenstad tot verborgen plekjes. Zoals de natuur aan de Maasoever. Dat moeten we koesteren. Door meer te investeren in de openbare ruimte en belangrijke voorzieningen zoals sportverenigingen, maar ook door het Wijk- en Dorpsbudget beter te gebruiken. Buurtbewoners weten beter dan de gemeente welke problemen aangepakt moeten worden. Ik zeg, geef hun de ruimte om bijvoorbeeld verkeersproblemen op te lossen en de veiligheid in de buurt te verbeteren.”

“Daarnaast zet ik me in om meer mensen aan het werk te kunnen helpen. Ik ben trots op onze succesvolle aanpak, maar er staan nog teveel Bosschenaren die wel willen werken aan de kant. Hen begeleiden naar werk met om- en bijscholing, het bestrijden van laaggeletterdheid en het saneren van schulden is belangrijk, want we hebben iedereen nodig!”

“Als raadslid probeer ik zoveel mogelijk de wijken en dorpen in te trekken en bijzondere initiatieven te ontmoeten. Gewoon luisteren naar de ideeën en de zorgen die mensen uiten en samen nadenken hoe dingen beter kunnen. Positieve politiek noem ik dat. Als lezers leuke tips hebben, deel ze dan vooral met mij!”

Lees het interview met Eddie uit 2023:

‘Fijne leefomgeving voor iedereen’

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In het dagelijks leven ben ik sales manager bij het ICT-bedrijf Sogeti. Ik ben commercieel verantwoordelijk voor een aantal grote overheidsklanten (ministeries). Om voldoende tijd voor mijn raadswerkzaamheden en voor mijn man Ramon over te houden, heb ik dat teruggebracht naar vier dagen in de week.”

“Iedereen moet zich prettig én veilig voelen”

“Ik sta hier op het regenboogzebrapad, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich prettig én veilig voelt in deze stad. Tijdens de Paarse Vrijdagavond bleek dat helaas nog niet het geval. Deze avond werd door de Bossche VVD samen met D66 en PvdA georganiseerd, waar we in gesprek gingen met de LHBTI+-gemeenschap. Ook in ‘s-Hertogenbosch worden nog steeds ruiten ingegooid bij homo’s en regenboogvlaggen verwijderd, of erger nog; in brand gestoken. Ik wil meer aandacht voor dit LHBTI+-geweld. Met bewustwording kunnen we actie ondernemen om dit te voorkomen.”

Foto van Eddie Altenburg lopend op het gekleurde zebrapad bij het station

“Daarnaast wil ik een fijne leefomgeving voor iedereen. Daarom ben ik verheugd met de kwaliteitsslag die we gaan maken in de openbare ruimte, groenonderhoud én waterbeheer. Vanaf 2023 wordt structureel meer geld vrijgemaakt, om zo de straten en plantsoenen in al onze wijken en dorpen een opknapbeurt te geven. Het zou niet moeten uitmaken of je in de Bossche binnenstad, Aawijk, of Rosmalen woont: de openbare ruimte moet overal op orde zijn. Ook zet ik mij in voor het moderniseren van bedrijventerreinen en oude winkelcentra in onze gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuiderpassage die in oude glorie wordt hersteld. Zo houden we onze stad aantrekkelijk voor bedrijven en zorgen we voor voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners.

Regenboogzebrapad

“Wat me opvalt, nu ik hier sta op dit regenboogzebrapad, is de slechte staat waarin het verkeert. De verf hecht niet goed aan de ondergrond en daarom heeft opnieuw verven niet zo veel zin. Is het niet een beter idee om hiervoor gekleurde kunststof tegels of platen te gebruiken? Hopelijk is dit een betaalbare én duurzame oplossing om het regenboogzebrapad op deze mooie entreeplek naar de stad te behouden!”

Lees het interview met Wendy uit 2023:

“Energietransitie haalbaar en betaalbaar houden”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik werk op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Hier houd ik mij bezig met onderwerpen rondom bouwen en wonen. Een heel dynamisch werkveld waar, zeker de afgelopen jaren, veel maatschappelijke en politieke druk op staat. Daarnaast heb ik met mijn man recent een nieuwe woning gekocht in Rosmalen, waar ons nog een flinke verbouwing wacht! We zijn druk bezig met alles wat bij de verhuizing komt kijken. Inmiddels ben ik ook hoogzwanger, goed te zien op onderstaande foto die bij de Zandverstuiving is gemaakt. Ik hoop de komende tijd hier vaak met de kleine in de draagzak te wandelen. Voor mij is dit gebied écht één van de pareltjes van onze gemeente.”

“Windmolens, zonnevelden en warmtenetten hebben een grote en directe impact op de leefomgeving en het huishoudboekje van onze inwoners. In de gemeenteraad zet ik mij daarom in het bijzonder in voor de positie van omwonenden bij projecten voor de energietransitie. Naast Klimaat en Duurzaamheid, houd ik mij ook bezig met Erfgoed, Cultuurhistorie en de situatie op de arbeidsmarkt.”

Foto van Wendy de Groot bij de zandverstuiving in Rosmalen

“Bij onze inwoners leven zorgen over de projecten die nu gaande zijn of gaan lopen. Door goede participatie en communicatie kunnen we deze zorgen wegnemen. Ideeën van onze inwoners moeten we daarom al vroeg in het project meewegen als serieuze opties. En we moeten kansen bieden om zelf financieel mee te kunnen doen in de projecten. Winsten mogen we niet zomaar weg laten vloeien naar organisaties buiten onze gemeente. Zo verdelen we de lusten en lasten eerlijk. Én houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Hiervoor heb ik een motie ingediend die is aangenomen. Daarnaast vind ik dat lokale burgerinitiatieven een goede kans moeten maken op realisatie. Om deze slagingskansen te vergroten, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de juiste informatie en begeleiding beschikbaar stellen. Dus, heeft u zorgen of ideeën over projecten in de energietransitie? Ik hoor graag van u, dan zet ik de koffie klaar!”

Lees het interview met Joris uit 2023:

“Zorgen van inwoners altijd serieus nemen”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In de eerste plaats ben ik echtgenoot en vader van een dochtertje van een jaar oud. Hoe belangrijk ik mijn werk en de politiek ook vind, zij staan voor mij altijd op de eerste plaats. Daarom heb ik ook bewust voor deze foto bij de brug over de Maas in Empel gekozen, omdat ik hier graag met mijn gezin ga wandelen. Naast mijn werk als raadslid ben ik in het dagelijks leven bestuursadviseur bij de provincie Noord-Brabant. Ik richt me op de thema’s energie, milieu en circulaire economie. Dat is een hele leuke en uitdagende baan, met een grote diversiteit aan onderwerpen die rechtstreeks het gewone leven raken. Naast het werk in de politiek en voor de provincie, ga ik met mijn gezin graag langs bij vrienden en familie, lees ik graag boeken, ben ik een groot liefhebber van wijn en probeer ik ook nog een paar keer per week te gaan sporten.”

Foto van Joris Broekmeulen die bij de brug over de Maas in Empel staat

Mobiliteit

“In de gemeenteraad houd ik me namens de Bossche VVD bezig met mobiliteit, dus eigenlijk alles wat met verkeer, vervoer en infrastructuur te maken heeft. Maar ook met ruimtelijke ordening en grote stadsontwikkelingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de Bossche Stadsdelta. Ik heb heel bewust voor de portefeuille mobiliteit gekozen, omdat ik dit persoonlijk het belangrijkste thema vind binnen het gemeentelijke bestuur. Met name verkeersveiligheid leeft ook enorm onder de inwoners die ik spreek en dat snap ik helemaal. Zo zijn er regelmatig ouders van veelal jonge kinderen die inspreken bij een raadsvergadering om hun zorgen te uiten over een verkeerspunt bij hen in de buurt. Dat zijn hele tastbare en concrete onderwerpen waar we als gemeentebestuur echt het verschil kunnen maken. We moeten de zorgen van deze mensen dan ook altijd serieus nemen.”

“Een ander belangrijk thema binnen de portefeuille mobiliteit is bereikbaarheid: snel en veilig je kunnen verplaatsen vind ik een voorwaarde voor een prettige gemeente. Het maakt niet uit of je dat met bus, fiets of auto wilt doen. Met name het openbaar vervoer schiet nog weleens tekort in mijn ogen. Zo doe ik er vanuit Empel met de bus veertig minuten over om op het centraal station te komen. Dat kan en moet beter!”

Lees het interview met Hanneke uit 2023:

“Een gastvrije stad biedt luisterend oor!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Naast mijn raadlidmaatschap ben ik ook voorzitter van de Cliëntenraad van zorgcentrum Annenborch. Met de vergrijzing is het zaak dat de steeds groter wordende groep ouderen niet alleen goede zorg krijgt, maar ook niet eenzaam wordt. Een mens heeft mensen nodig. Sterker nog, het zien en spreken van anderen is van levensbelang om ‘zin in de dag’ te houden. Als raadslid draai ik al een tijdje mee. Ik voel me gevleid opnieuw te zijn herkozen als fractievoorzitter. Dit vraagt om het voortouw nemen, besluitvaardigheid, maar ook om een stukje ondersteuning van de jongere fractiegenoten. Ik doe dat met veel plezier!”

“Als portefeuillehouder van onder andere dienstverlening vind ik dat er, ondanks de inzet op dat terrein, nog ruimte is voor verbetering. We zien dat inwoners zich nog te vaak niet gehoord voelen, of van het kastje naar de muur gestuurd. Een goede dienstverlening vraagt om begrijpelijke communicatie én om inlevingsvermogen. Inwoners kloppen nu vaak bij de gemeente aan vanuit een verplichting. Maar we willen hen juist het vertrouwen geven dat ze ook voor vragen, ondersteuning of een luisterend oor hier aan het goede adres zijn. Een gastvrije stad biedt dat!”

Foto van Hanneke Welten op een schommel in de speeltuin in de wijk 't Ven

“Op een veilige en schone leefomgeving heeft de inwoner recht. De openbare ruimte moeten we daarom goed onderhouden. En dat het voorzieningen biedt waar behoefte aan is. Bij verjonging van een wijk is de behoefte aan speelruimte groter. In de wijk ’t Ven, waar je mij hier ziet, speelt een dergelijke vraag. Ik zet me graag in om dit soort verouderde speeltuinen te vernieuwen en te voorzien van passende en veilige speeltoestellen. Ook een mooi voorbeeld is Vladerackenpark. De oude en inmiddels onveilige skatebaan wordt vervangen voor een nieuwe. Het is belangrijk dat we jongeren stimuleren om buiten te spelen en aan sport te doen. Dit komt hun gezondheid ten goede!”

“Het vertrouwen in de politiek staat onder druk. Dat vraagt om de inzet van ons als volksvertegenwoordigers. We moeten meer oog hebben voor ‘de noden van de burger’. Dat kan alleen door ons meer onder de inwoners te begeven, waardoor zij zich beter kunnen herkennen in onze inbreng. Gaan wij binnenkort het gesprek met elkaar aan?”