Lees het interview met Yeliz uit 2023:

“Iedereen moet mee kunnen doen”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik werk bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) als vaktechnisch adviseur op de bezwarenafdeling. Wij nemen bezwaarschriften in behandeling van ouders die het niet eens zijn met de primaire beslissing van UHT. Met mijn expertise probeer ik de bezwaarjuristen te helpen met complexe casuïstiek en de ouders duidelijkheid te geven. Daarnaast sport ik regelmatig en probeer ik veel tijd door te brengen met familie en vrienden. Ook houd ik van lange wandelingen, koken, reizen en luisteren naar muziek.”

Foto van Yeliz Dogan zittend op een bankje in een speeltuin in de Hofstad

“Je ziet me op bovenstaande foto op de plek waar ik ben geboren en getogen: De Hofstad. Dit is een Bossche volksbuurt waar mensen naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Ik heb hier een geweldige jeugd gehad, maar deze buurt heeft het niet altijd makkelijk gehad. Volgens de statistieken is het een achterstandswijk. Veel mensen ontvangen een uitkering om diverse redenen. Maar ik ben trots dat ik, ondanks dat ik in een achterstandswijk ben opgegroeid, het ver heb geschopt en een rolmodel ben voor de jeugd uit deze buurt en uit deze stad.”

“Wij hebben een diverse samenleving, maar niet altijd is er sprake van inclusie. In een diverse en inclusieve samenleving wordt iedereen gelijk behandeld. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ik probeer juist dit soort onderwerpen op de raadsagenda te zetten en me in te zetten voor gelijke kansen voor iedereen. Anno 2023 mag een jong meisje niet thuis zitten en geïsoleerd raken omdat ze geen geld heeft voor menstruatieproducten bijvoorbeeld. En het mag ook niet zo zijn dat je door je afkomst steeds wordt afgewezen en nergens aan de slag kan als stagiaire. Door juist dit soort onderwerpen op de agenda te zetten en er blijvend aandacht voor te vragen, kan je het verschil maken. Wij zijn volksvertegenwoordigers. Wij hebben de plicht om het volk te vertegenwoordigen, hun stem te zijn. Het is daarom erg belangrijk voor mij als raadslid om in contact te zijn en te blijven met de samenleving en om de problemen (lees: sociale ongelijkheid) tegen te gaan.”

Lees het interview met Nicole uit 2023:

“Duurzaam gedrag makkelijk en leuk maken!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Naast raadslid ben ik ook toezichthouder bij de Nederlandsche Bank, waar ik met name de financiële stabiliteit van banken in de gaten houdt. Ook dat is een maatschappelijke rol. Daarnaast heb ik twee dochters die Frans en Nederlands zijn. Samen met mijn partner die Frans is, voeden wij ze tweetalig op.”

Moestuinbakken

“Je ziet mij hier staan bij de moestuinbakken in mijn straat, aan de Maijweg. Hier heeft een aantal jaren geleden een vergroeningsproject plaatsgevonden. Dit heeft de leefbaarheid van de straat flink verbeterd, maar ook de onderlinge sociale contacten en de betrokkenheid van bewoners. De moestuinbakken geven binding met de buurt én met de natuur. Het belang van een groene leefomgeving geven we op deze manier ook door aan de kinderen in de straat. Zij helpen mee met bijvoorbeeld het gezamenlijk opruimen van zwerfafval.”

Foto van Nicole Huijbrechts in de moestuin in haar straat

Duurzaamheid

“Als raadslid zet ik me dan ook in voor de natuur en het behoud van de aarde in bredere zin. Ik vind het belangrijk dat dit eerlijk gebeurt. Zodat iedereen een kans krijgt om mee te doen, onafhankelijk van je inkomen of je achtergrond. Duurzaamheid betekent dat we allemaal goed moeten nadenken over hoe we omgaan met onze omgeving. Want alleen samen kunnen we de impact op het klimaat beperken. Ik zet me met name in voor inwoners en bedrijven die graag minder grondstoffen willen gebruiken, maar daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Hoe je bijvoorbeeld de hoeveelheid afval kan verminderen, of spullen kunt repareren of hergebruiken. Daarnaast is afvalrecycling een belangrijke sleutel in de bewustwording en het vergroten van duurzaam gedrag. Een eerste stap hierin is om met elkaar te bepalen wat duurzaam gedrag is. Om het vervolgens gemakkelijk en leuk te maken om mee te doen; dat motiveert!”

Kans om te groeien

“Ik haal veel voldoening uit dit soort kleine projecten. Vergelijk het met de zaadjes uit de moestuinbak; alles wat je aandacht geeft, krijgt kans om te groeien. Zo kijk ik ook tegen mijn politieke werk aan. Op deze manier zorgen we ervoor dat de aarde ook voor de kinderen en kleinkinderen van ’s-Hertogenbosch leefbaar blijft. En dat zij nog lang en gelukkig van deze prachtige gemeente en omliggende natuur mogen genieten!”

Lees het interview met Wies uit 2023:

“Een steentje bijdragen aan onze samenleving”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik ben getrouwd en moeder van drie zonen van 15, 17 en 19. Je vindt me, vaak samen met hen of met vriendinnen, regelmatig in het theater of een museum. Ook wandel ik graag, wat gelukkig goed kan in Den Bosch en omgeving. Op die manier ontdek ik plekken in onze gemeente die ik nog niet zo goed kende voordat ik raadslid werd. Daarnaast werk ik bij BrabantZorg, een organisatie die zorg levert aan ouderen. Het doet me goed om via mijn werk een steentje bij te dragen aan onze samenleving. We proberen het laatste deel van het leven onze bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. En eigenlijk doe ik dat als raadslid ook. Ervoor zorgen dat onze inwoners een zo fijn mogelijk leven hebben.”

Foto van Wies Korver bij het Martinushuis in Nuland

“Op de foto sta ik naast de heilige Martinus, een beeld bij de ingang van het Martinushuis in Nuland. Op die plek kwamen mijn werk als raadslid en mijn werk voor BrabantZorg samen. Dat was toen we een bestemmingsplan bespraken voor een aantal nieuwe woningen in Nuland, pal naast het Martinushuis. Natuurlijk wil iedereen graag meer woningen, maar waar en hoe hoog ze moeten worden, dat zijn punten waar we in kunnen verschillen. Ik heb de belangen daarom zorgvuldig afgewogen, goed naar omwonenden geluisterd en toen pas een keuze gemaakt. Een keuze die voor zoveel mogelijk mensen een verbetering betekent. Maar belangrijker nog is die keuze vervolgens goed uit te leggen aan alle betrokkenen, zodat mensen weer meer vertrouwen krijgen in de politiek.”

“Een ander onderwerp waar ik momenteel mee bezig ben, is de uitbreiding van het spoor door ‘s-Hertogenbosch. Begin 2024 begint de aanleg hiervan en als dat klaar is, gaan er dus ook extra treinen rijden. Vooral goederentreinen. Momenteel maak ik me hard om ervoor te zorgen dat deze treinen geen extra overlast gaan veroorzaken voor de mensen die in de buurt van het spoor wonen. Zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of extra trillingen. De wens is dat die overlast niet toeneemt, maar daarvoor moeten wel maatregelen komen. Het is fijn om bezig te zijn met concrete onderwerpen waar inwoners van onze gemeente beter van worden.”

Lees het interview met Antoon uit 2023:

‘Zoeken naar goede samenwerkingen’

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ooit was ik tweedehandsboekhandelaar en postsorteerder. Tegenwoordig ben ik met pensioen. Je kunt me ook nog wel vinden bij de Grevelingen, een zorginstelling voor ouderen in Den Bosch Oost. Daar maak ik deel uit van de cliëntenraad. Hierin bespreken we regelmatig de dagelijkse gang van zaken. We delen met elkaar wat er speelt onder de bewoners en overleggen bij belangrijke besluiten.”

Zuiderschans

“Ik vind dat ouderen op een prettige manier thuis moeten kunnen blijven wonen. Door de vergrijzing wordt dit steeds belangrijker. We moeten daarom nieuwe manieren bedenken om zorg en ondersteuning te verlenen. Niet alleen om de ouderen te helpen, maar ook om de druk op de mantelzorgers te verlichten. Dat kan alleen door goed met elkaar samen te werken. Dat doen we met de gemeente, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, scholen en natuurlijk buurtbewoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe woonlocatie Zuiderschans, waar je mij op de foto hierboven zit zitten. Dit nieuwe gebouw in Zuid biedt woonruimte aan 65-plussers met of zonder zorgvraag en aan mensen met dementie. Een klein deel verhuurt woningbouwcorporatie Zayaz aan mensen die vrijwilligerswerk doen voor de bewoners in de Zuiderschans. Maar ook familie, vrienden en buurtbewoners zijn welkom en ontmoeten elkaar hier. En studenten of scholieren vinden er een stage. Iedereen komt samen op dit centrale plein. Dit soort mooie oplossingen komen alleen tot stand door de samenwerking op te zoeken.”

Foto van Antoon van Rosmalen in de centrale ontmoetingsruimte van de nieuwe woonlocatie Zuiderschans

Inclusiviteit

“Bij GroenLinks vinden we het daarnaast belangrijk dat we te boek staan als een groene, duurzame gemeente”, vervolgt Van Rosmalen: “Een gemeente waar we rekening houden met klimaatverandering. En die tegelijkertijd een plek biedt voor iedereen om prettig en gezond te wonen. Maar waar ook aandacht is voor de ontplooiing van ieders talent. Oók als je een beperking hebt. Want dan moet je ook kunnen wonen waar je wilt. Of kunnen studeren, werk vinden, sporten, een film zien of naar een museum gaan. Helaas is dat nog altijd zeker niet vanzelfsprekend. Als raadslid zet ik me daar al enige tijd voor in. Dat blijf ik de komende jaren ook doen. Tot echt alle drempels zijn verdwenen!”