Eileen Samshuijzen

Eileen (E.) Samshuijzen

Nevenfuncties
  • Adviseur P&O bij NWO-I
  • Algemeen bestuurslid bij de NVV (Nederlandse Vereniging voor Veganisme)

Lees het interview met Eileen uit 2023:

“Dierenrechten en -welzijn op de agenda zetten”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Raadslid zijn combineer ik met een andere parttime baan. Ik werk drie dagen in de week bij NWO-I (Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten) als Adviseur Personeel & Organisatie. Verder ben ik in mijn vrije tijd graag buiten. Ik zoek graag de natuur op om te wandelen, maar ben ook gek op lezen en ik zie mijn vrienden en familie ook graag.”

Natuur koesteren

“Je ziet me hier op de Moerputtenbrug in de Moerputten, één van de Natura2000 gebieden die Den Bosch rijk is. Een prachtig stukje natuur dat we moeten koesteren. Helaas zien we dat er nog steeds onzorgvuldig met de natuur wordt omgegaan. Waarschijnlijk zijn de meeste mensen op de hoogte van de mate waarin de natuur gevaar loopt door stikstof. Maar ook de versplintering van natuurgebieden is een grote bedreiging voor de natuur. Ik zet me ervoor in om natuur goed te beheren. Maar ook om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Robuuste, grote natuurgebieden zijn van levensbelang voor het voortbestaan van alle dier- en plantsoorten die hier leven.”

Foto van Eileen Samshuijzen zittend op de Moerputtenbrug

Dierenrechten en -welzijn

“Zoals de partijnaam al voorspelt, zet ik mij ook sterk in voor dieren buiten de natuurgebieden. Het valt me persoonlijk op dat dierenwelzijn en dierenrechten niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Dat vind ik onvoorstelbaar, omdat dieren niet voor zichzelf op kunnen komen. Daarom is het juist onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we rekening met ze houden. Denk aan dieren die bij evenementen worden gebruikt voor menselijk vermaak, terwijl dit niet in het belang is van het dier. Dit zien we ook terug in hoe er met dieren op kinderboerderijen wordt omgegaan. In het voorjaar zijn er veel geboortes van jonge dieren. Hiervoor is vervolgens geen plaats en dan worden ze naar de slacht gebracht. Ook kunnen dieren niet altijd vluchten van het zicht en geluid van mensen, of van hun wens om hen te aaien. Terwijl ze daar zeker niet altijd op zitten te wachten. Dit is overigens geen onwil, maar vooral een kwestie van onwetendheid. Ik maak me er hard voor om hier verandering in te brengen.”