Lees het interview met Marcel uit 2023:

“Investeren in de ontmoetingsstad”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Tot begin vorig jaar was ik, naast mijn raadslidmaatschap, zelfstandig ondernemer. Maar na 32 jaar vond ik dat het wel welletjes was geweest en heb ik mijn ondernemerschap ingeruild voor diverse bestuursfuncties. Ik vind dat je naast het raadslidmaatschap, midden in de maatschappij moet staan. Op die manier pak je signalen op om, waar nodig, mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk zit je er niet voor jezelf, maar vertegenwoordig je alle inwoners van onze stad. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Zowel mijn opa als moeder zaten in de Bossche gemeenteraad.”

Versterking sociale structuur

“Ik sta hier op de Bossche markt. Een plaats midden in de stad waar we elkaar ontmoeten en spreken. In het verleden hadden we de slogan: “’s-Hertogenbosch, ontmoetingsstad”. Ik denk dat dat juist in deze tijd zeer actueel is. We zien de eenzaamheid toenemen. Daarom moeten we als stad gaan inzetten op de versterking van de sociale structuur. Investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of het nu gaat om een buurtwinkelcentrum, het gemeenschapshuis, de Bossche markt of de speeltuinen zoals ’t Heike of ‘t Kwekkeltje; in elke wijk of ieder dorp moet voldoende gelegenheid zijn elkaar te treffen.”

Foto van Marcel Ploegmakers in gesprek met een markt koopman op de Markt

Minder ik, meer wij

“De komende jaren wil ik mij blijven inzetten voor een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar ook een stad waar het goed ondernemen is en waar iedereen gastvrij wordt ontvangen. Een sociale stad waar iedereen kan meedoen en waar niemand aan de kant staat. Een stad waar “minder ik, meer wij” vanzelfsprekend is. Daarnaast moeten we hard aan de slag om onze stad duurzaam te maken. Het mooie van raadslid zijn is dat je tastbare resultaten kunt zien van jouw inspanning, zoals de verfraaiing van de afvalcontainers, of de aanpak van de problematiek in de Hinthamerstraat.”

“Zoals eerder gezegd, ik zit er niet voor mijzelf, maar vertegenwoordig onze inwoners. Een grote verantwoordelijkheid. Ik wil mij inzetten voor een stad die ik kan doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen. Net zoals mijn opa en moeder dat voor mij hebben gedaan.”

Lees het interview met Rachna uit 2023:

“Méér ontmoetingsplekken creëren”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In de weekenden ben ik het liefste bezig met een nieuw project in en rondom ons appartement, tot ergernis van mijn vriend Tim. De muren een kleurtje geven, kastjes uitzoeken en in elkaar zetten of simpelweg schoonmaken. Ik zit niet graag stil. Ook maak ik tijd vrij voor familie en vrienden, een (berg)wandeling of een rondje in de sportschool. Doordeweeks houd ik mij als jurist bij NXP bezig met regels en ethiek. Door onderzoeken te leiden naar (mogelijke) overtredingen van onze gedragscode. Dat klinkt misschien saai, maar in de praktijk is dat hartstikke leuk, want elke dag en situatie is anders. Ook houd ik nieuwe wet- en regelgeving scherp in de gaten. Een veelzijdige, internationale baan waardoor ik elke dag samenwerk met collega’s uit andere landen met diverse achtergronden en culturen.”

Individualisering

“De individualisering in de samenleving en de gevolgen daarvan maken mij bezorgd. Agressief gedrag in het verkeer of tegen hulpverleners, het achteloos achterlaten van afval en vooral het met zichzelf bezig zijn; het zijn allemaal tekenen van een doorgeslagen geïndividualiseerde maatschappij. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Daarnaast zie ik ook een toenemende eenzaamheid onder jongeren en ouderen en een prestatiemaatschappij die onze studenten en werkenden onder druk zet. En als men geen succes heeft in het leven, dan ligt dat aan de persoon zelf, aan het individu dus. Het stukje ‘samen’ in het woord ‘samenleving’ brokkelt daarmee steeds verder af.”

Foto van Rachna Lipman die bij een speeltoestel staat in een speeltuin

Ontmoetingsplekken

“Er is in mijn ogen geen klip-en-klare oplossing voor dit complexe probleem. Tegelijkertijd zie ik dat ontmoetingen in het dagelijks leven, zoals bij de verschillende verenigingen in onze gemeente of in de speeltuin waar ik op bovenstaande foto  sta, bijdragen aan een betekenisvolle samenleving en zorgen voor meer begrip voor elkaar. De mens is nu eenmaal een gemeenschapsdier en waar kan je elkaar beter ontmoeten dan op straat of in het park? Daarom zet ik mij als raadslid in voor méér ontmoetingsplekken, zoals een speeltuin, een buurthuis of een sportplek. Bijvoorbeeld bij nieuwe woningbouwprojecten, of in bepaalde buurten waar hier nog een tekort aan is. Maar ook zie ik graag dat de huidige ontmoetingsplekken verbeterd worden waar nodig. Het is namelijk belangrijk dat wij met elkaar in gesprek gaan én blijven.”

Lees het interview met Freek uit 2023:

“Samen bouwen aan een mooie gemeente!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Op de eerste plaats ben ik getrouwd met Neeltje. Samen hebben we één dochter en we zijn in blijde verwachting van een tweede kindje. Naast mijn politieke werk als raadslid én fractievoorzitter, ben ik tevens secretaris van de bisschop. Met een sociaal hart span ik mij dagelijks in om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het geluk van mensen. In mijn overvolle agenda maak ik daarnaast ook graag ruimte voor hardlopen, wielrennen en voor bourgondische momenten met mijn vrienden en familie.”

Hinthamerstraat

“Ik sta in de Hinthamerstraat omdat dit een voorbeeld is waar je als politiek écht het verschil kunt maken. Ik ben er trots op dat deze straat door de inzet van het CDA de komende jaren aantrekkelijker wordt; minder verkeer(overlast), minder coffeeshops, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en vooral meer groen. Een gebied in de binnenstad waar het voor inwoners, bezoekers en ondernemers dus fijner wonen, werken, winkelen en uitgaan wordt. Een fijne en veilige leefomgeving moet geborgd zijn in alle dorpen en wijken binnen onze gemeente. Daar maak ik me dan ook hard voor!”

Foto van Freek van Genugten in de Hinthamerstraat

Voor volgende generaties

“Ambities voor de toekomst van de gemeente moeten groot zijn. Tegelijk mogen we onze ogen niet sluiten voor de zorgen van vandaag. Daarom ben ik aan de slag voor mensen in armoede en schulden, ouderen en jongeren in eenzaamheid, en voor de krapte op de woningmarkt. We maken keuzes voor vandaag én morgen. Want: hoe geven we onze Bossche samenleving door aan de generaties van de toekomst? Dat is het rentmeesterschap van deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de keuzes die we vandaag maken, van invloed zijn op het doorgeven van een gezonde en vitale samenleving én leefomgeving. Dit doe ik dan ook met aandacht voor het samenleven, sport en cultuur, klimaat en bedrijvigheid. Ik ben trots op ’s-Hertogenbosch; laten we samen verder bouwen aan een mooie gemeente voor onze inwoners!”