Joep Gersjes

Joep (J.J.M.) Gersjes

06 48 13 75 35 Nevenfuncties
  • Senior adviseur bedrijfsvoering Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Sectordirectie Gevangeniswezen, afdeling Bedrijfsvoering te ’s-Gravenhage
  • Presentator ROS TV krant (bezoldigd)