Joep Gersjes

Joep (J.J.M.) Gersjes

06 48 13 75 35 Nevenfuncties
  • Senior adviseur bedrijfsvoering Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Sectordirectie Gevangeniswezen, afdeling Bedrijfsvoering te ’s-Gravenhage
  • Presentator ROS TV krant (bezoldigd)

Lees het interview met Joep uit 2023:

“Ik wil graag de verbindende factor zijn”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Samen met mijn partner Jeanne woon ik vlakbij de Noorderplas. Sinds 2015 ben ik raadslid en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ben ik nu ook fractievoorzitter van mijn eigen politieke partij. Ik werk daarnaast parttime bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid als Senior Procesadviseur voor alle gevangenissen van ons land.”

“Ik sta hier in het hart van de stad op de Bossche markt. Ik ben hier geregeld te vinden en kom dan graag in contact met inwoners. Ik hoor graag wat er onder hen speelt. Wat gaat er goed of wat kan beter in hun eigen woon- en leefomgeving? Door zichtbaar en betrokken te zijn kan ik hen mogelijk helpen met de problemen die zij ervaren binnen onze gemeente. Ik kan een verbindende factor zijn richting de gemeentelijke organisatie, de burgemeester en de wethouders. Veel mensen geven aan mij te kennen en op VOOR Den Bosch te hebben gestemd. Dat geeft zo’n goed gevoel! Dan weet je dat je er als volksvertegenwoordiger toe doet. Ik wil echt het verschil maken!”

Foto van Joep Gersjes in gesprek met bezoekers op de Markt

“Een aantrekkelijke, leefbare en duurzame gemeente waar het prettig en veilig wonen is. Dat is waar ik mij voor inzet. Schone lucht, groen op loopafstand; lekker vrij bewegen en leven in een vooral gezonde en groene omgeving vind ik zeer waardevol. Ook een verdere vergroening van de binnenstad en het marktplein fatsoeneren staan hoog op de agenda, zoals minder stenen en daarvoor in de plaats meer zitbankjes en groen. En als het om veiligheid gaat, span ik mij bijvoorbeeld in voor het inzetten van nachtboa’s.”

“Daarnaast pleit ik voor goede communicatie en participatie bij de aanpak van de klimaatverandering richting onze inwoners. De zorgen over de klimaatverandering zijn groot en daar dient dan ook een bewustwordingscampagne voor te komen. Dat geldt ook voor het scheiden van afval en het waarde behoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit. Gelukkig ondernemen inwoners zelf steeds meer actie om duurzamer te leven. Daarvoor mogen zij best door de gemeente financieel ondersteund worden.”

“Uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen dat we kunnen blijven leven in een gezonde, groene, duurzame en klimaatbestendige gemeente. Help jij ook mee?”