Sjef van Creij

Sjef (J.J.E.L.) van Creij

Fractievoorzitter 06 54 72 27 43 Nevenfuncties
  • Automonteur in eenmansbedrijf

Waar zet raadslid Sjef van Creij zich voor in en wat doet hij in zijn dagelijks leven? We stellen je aan hem voor in deze video op YouTube.