Sjef van Creij

Sjef (J.J.E.L.) van Creij

Fractievoorzitter 06 54 72 27 43 Nevenfuncties
  • Automonteur in eenmansbedrijf

Waar zet raadslid Sjef van Creij zich voor in en wat doet hij in zijn dagelijks leven? We stellen je aan hem voor in deze video op YouTube.

Lees het interview met Sjef uit 2023:

“Tussen en mét de mensen”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In het dagelijkse leven run ik een eenmans-autobedrijfje in Rosmalen. Verder vult carnaval een groot deel van onze tijd. Ik zeg ‘onze’, omdat het carnavalsvirus binnen ons gezin misschien nog wel hardnekkiger is dan het coronavirus. Met mijn trompet draag ik mijn spreekwoordelijke steentje bij aan de klanken van CC de Kèpkes. Als de helft van een carnavalsduo neem ik ook liedjes op met de Bossche zanger Frank Hoek. In de zomer van 2022 hebben we, ter ondersteuning van onze boeren in de ‘bezopen’ stikstofdiscussie, een ‘uitstapje’ gemaakt en een vrolijk boerennummer gemaakt met als titel ‘Trots Op Onze Boeren’.”

Foto van Sjef van Creij op de Rosmalense hei

“Op bovenstaande foto sta ik op de Rosmalense heide. Maar ik ben zeker géén eenling en ‘op m’n eige’. Liever ben ik tussen en mét de mensen. Geen hotemetoot gepraat, maar gewoon normaal en als het enigszins kan in het dialect. Ik heb altijd een luisterend oor, wat overigens niet wil zeggen dat de mensen altijd gelijk hebben of krijgen van mij. Als het in mijn ogen niet kan, geef ik wel duidelijk aan waarom niet; een duidelijk ‘nee, want…’ is ook een antwoord.”

Digitalisering

“Waar ik me persoonlijk zorgen om maak, is de alsmaar verdergaande digitalisering. Alles moet tegenwoordig met de computer gedaan worden. Als gemeente werken wij er te veel aan mee, vind ik zelf. Gemeentelijke publicaties bijvoorbeeld met plannen of wat er te doen is in de eigen wijk of buurt: ‘lees het maar digitaal’ en ‘reageer digitaal’.”

“Wat me ook opvalt is de steeds groeiende kloof tussen de burger en het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders). Verder merk ik op dat de burgemeester en wethouders vaak hun zin doordrijven. Ook al zijn er politieke partijen tegen een plan, of zijn er burgers met tegenstand. Voorbeelden daarvan zijn het verplaatsen van de Diezebrug (12,5 miljoen euro) en het verplaatsen van het Designmuseum (43 miljoen). Zullen we niet eerst zorgen dat het prettig leven en wonen is in deze gemeente, met schone, hele en veilige wijken met goed onderhouden wegen, fietspaden, voldoende groen en meer. Wil je over dit of een ander onderwerpen een keer met mij van gedachten wisselen, loop dan gewoon eens binnen bij mij in de zaak. Bellen kan natuurlijk ook!”