Lees het interview met Thijs uit 2023:

“Besluiten zichtbaar maken”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik woon in Empel vlak langs het Maximakanaal. Vanuit daar fiets ik graag naar alle leuke plekken die onze gemeente heeft. Het stadion van FC Den Bosch, onze mooie binnenstad of de terrasjes op de Tramkade. Ook zoek ik graag mijn vrienden op of pak een goed boek. Daarnaast ga ik graag nieuwe dingen ontdekken met mijn vriendin, Julia. Bijvoorbeeld een concert in de Verkadefabriek. Naast mijn raadslidmaatschap werk ik op het partijkantoor van D66. Daar adviseer ik het Landelijk Bestuur en houd ik me bezig met integriteit. Ook stuur ik een klein team van adviseurs aan. Een mooie mix van landelijke en lokale politiek, waarbij je altijd met je idealen voor de samenleving en de vereniging werkt.”

Foto van Thijs van Rens bij het Zwanenbroedershuis in de Hinthamerstraat

“Ik sta hier bij het Zwanenbroedershuis in de Hinthamerstraat in Den Bosch. In 2021 hebben we het historische besluit genomen om de Bossche binnenstad autoluwer te gaan maken. Hier in de Hinthamerstraat is goed zichtbaar waarom dat nodig is. Voetgangers, fietsers en auto’s krioelen door elkaar, waarbij de auto wat mij betreft echt een vreemde eend in de bijt is. Ik kan het me niet voorstellen wanneer mijn ouders vertellen dat de A2 vroeger dwars door de binnenstad liep, of parkeren op de markt normaal was. Gelukkig is dat al een tijdje niet meer het geval. We trekken er nu hard aan om de binnenstad autoluwer te maken, zodat het een echt leefgebied wordt. In 2024 gaan we daar het resultaat van zien, beginnend waar we nu staan. Daarmee maken we een besluit ook zichtbaar voor iedereen.”

Samen iets betekenen

“Als raadslid kun je echt wat betekenen voor jouw gemeente. Beslissingen die we maken hebben invloed op elke Bosschenaar. Ik vind het belangrijk om daarbij altijd, met respect, met elkaar in gesprek te blijven. Ik geloof er erg in dat iedereen een steentje bij wilt dragen. Het is aan ons om er voor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk kan. Dat betekent ook verder kijken dan het eigen blikveld en open naar elkaar luisteren. Dat geld ook voor ons als gemeenteraad. We hoeven tegenstellingen niet altijd op te zoeken. Dan kun je samen tastbare resultaten boeken.”

Lees het interview met Mariève uit 2023:

“Ik houd gewoon van ’s-Hertogenbosch”

Raadslid is geen fulltimebaan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Ik heb een eigen bedrijf. En daarnaast doe ik veel verschillende dingen. De meeste uren besteed ik aan mijn rol als projectleider. Ik ben een beetje het schaap met de vijf poten; ik word ingezet als leidinggevende op het gebied van Europese samenwerking, talentontwikkeling en duurzaamheid. Ik probeer beleid gemakkelijker en uitvoerbaar te maken, door de wereld van buiten naar binnen te brengen. Veel raakvlakken met de raad dus!”

“Ik sta op de foto bij educatief centrum ‘Het Sparrenbos’. Het afgelopen jaar hebben we ons hard gemaakt om daar een nieuwe school te krijgen, midden in de wijk. En dat is gelukt! Kinderen krijgen zo letterlijk en figuurlijk alle ruimte om te ontwikkelen. Als raadslid vang je signalen op vanuit inwoners. Je gaat met elkaar in gesprek, kijkt wat er nodig is en dan is het geweldig om dit mooie resultaat te zien.”

Foto van Mariève Craste bij educatief centrum het Sparrenbos in Rosmalen

“Ik vind het onrechtvaardig dat je achtergrond of de wijk waarin je opgroeit bepaalt wie of wat je later wordt. Onderwijs kan een gelijkmaker zijn. Helaas is dat nu niet altijd zo. Kinderen moeten vaak al snel kiezen voor een richting, terwijl ze daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Of ze hebben niet de bagage van thuis uit meegekregen. Talenten komen dan moeilijker tot uiting. Dat heeft invloed op de toekomst van onze kinderen. Daarom moeten we investeren in gelijke kansen voor álle kinderen. En moeten we net iets harder lopen voor de kinderen die dit het meeste nodig hebben.”

“Ik ben raadslid omdat ik heel erg van ’s-Hertogenbosch houd. Zo simpel is het. ’s-Hertogenbosch is bourgondisch en rijk aan historie, maar met een rauw randje. Dat zie je aan de gebouwen en aan de mensen die er wonen. Ik zet me in voor een beter ’s-Hertogenbosch. Er gaat heel veel goed; onze stad is kansrijk en barst van de creativiteit en talent. Maar ik denk dat we nog zoveel beter kunnen. Want het bruist niet altijd. En ook niet voor iedereen. Terwijl onze gemeente er wel voor iedereen is. En daar zet ik me voor in!”

Lees het interview met Geert uit 2023:

“Meer ruimte voor water en groen!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Naast mijn raadlidmaatschap werk ik bij een adviesbureau en adviseer industriële bedrijven over milieu en duurzaamheid. Het gaat daarbij om organisaties bewust te maken van verplichtingen en het stellen van ambities op dit vlak. Vervolgens richten we processen in om aantoonbaar te maken dat daaraan wordt voldaan.”

“Onlangs was ik op één van de verplantdagen van Meer Bomen Nu in de Groote Wielen in Rosmalen. We verplanten jonge bomen, zodat de oude en jonge bomen meer licht en ruimte krijgen. Hierdoor kunnen ze een grotere bijdrage leveren aan biodiversiteit en CO2-opslag. Dit is een initiatief van vrijwilligers dat ik graag wil omarmen. De gemeente is niet de enige organisatie die alles moet bedenken en uitvoeren. Vrijwilligers en andere organisaties leveren ook een waardevolle bijdrage aan hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren. Samenleven doen we niet voor niets samen en daarom vind ik dat iedereen mee moet kunnen doen.”

Foto van Geert Verbruggen tijdens de verplantdag van meer bomen

“We kunnen stellen dat de mens zich steeds meer heeft vervreemd van de natuur, maar dat we nu op het punt zijn gekomen dat we de natuur harder nodig hebben om onze omgeving en de wereld leefbaar te houden. Er liggen bijvoorbeeld hele grote uitdagingen om onze energievoorziening en materiaalgebruik te veranderen. Daarnaast zullen we meer rekening moeten houden met extreme weersituaties, waardoor we soms te veel en soms juist te weinig water hebben. Onze eigen weerbaarheid en die van de wereld om ons heen wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe we onze omgeving inrichten. De inrichting van de omgeving waarin we wonen, werken en genieten bepaalt niet alleen hoe we om kunnen gaan met de eerder genoemde situaties, maar heeft ook impact op onze gezondheid en biodiversiteit. In het kort: groen doet veel goed.”

“Om onze weerbaarheid te versterken vind ik het daarom belangrijk om te zoeken naar meer ruimte voor water en groen in onze gemeente, niet alleen in ons mooie buitengebied en onze woonwijken, maar ook op onze bedrijventerreinen.”

Lees het interview met Bilal uit 2023:

‘Een mooier Den Bosch voor iedereen’

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In het dagelijkse leven werk ik voor een internationaal advieskantoor. Hier ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van fiscale technologie in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Heel specifiek heb ik een focus op alles wat met data-analyses, automatisering en digitalisering te maken heeft. De afgelopen twee jaar heb ik, net zoals heel veel andere mensen in Den Bosch, vooral thuis mijn werkzaamheden verricht. Hierdoor heb ik meer tijd om te sporten, een andere dagelijkse bezigheid van mij. Je kunt mij in de weekenden dan ook vaak vinden op het voetbalveld op Boschveld.”

Foto van Bilal El Amraoui zittend in een stoel voor een kerstboom in het Innovatie Kwartier Den Bosch

Technologie en innovatie

“Ik woon op Boschveld en ben opgegroeid op de Kruiskamp. Dat maakt Den Bosch West erg bijzonder voor mij. Ik ben ontzettend blij en trots dat hier, met Het Innovatiekwartier, gewerkt wordt aan de toekomst. Het is prachtig om te zien hoe een stukje industrieel erfgoed nu de broedplaats wordt van innovatieve tech start-ups. Maar een gebouw of terrein maakt nog geen innovatieve gemeente. Daar is meer voor nodig. Technologie en innovatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom zet ik mij in voor het laagdrempeliger maken van data- en digitale geletterdheid. Voor ondernemers, maar ook voor al onze inwoners. Want iedereen moet kunnen meeprofiteren van de voordelen van technologie en innovatie in onze gemeente.”

“De huidige gemeenteraad is enorm versplinterd, maar wij zien daardoor ook iets moois: een hoop jonge gezichten in de raad! Dat helpt ons ambitieuze doelen te stellen en om door de ogen van de jongere generatie, kritisch naar de toekomst te kijken. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat bij veel jongeren de urgentie leeft om de energietransitie te versnellen. En dat is volledig terecht, zij betalen anders de hoogste prijs. Daarom ziet D66 erop toe dat we de gestelde klimaatdoelen gaan halen. Maar liever zien we dat de einddatum nog eens met tien jaar wordt vervroegd!”

“Dus of het nu gaat om het klimaat, data of innovatie, ik voel me als geboren en getogen Bosschenaar verantwoordelijk om een mooier Den Bosch te realiseren. Voor jou, voor mij. Voor iedereen!”

Lees het interview met Vivian uit 2023:

“Wonen is een grondrecht”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “In het dagelijkse leven werk ik als zelfstandige op drie verschillende basisscholen. Hierbij werk ik met kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij het leren van lezen, taal, spelling of rekenen. Ik haal deze kinderen op een schooldag een half uurtje uit de klas. Dan gaan ze met mij werken, één-op-één of in een klein groepje. Het is ontzettend dankbaar werk omdat je de vooruitgang bij de kinderen ziet. En wat ik verder heel leuk vind, is de afwisseling.”

“Ik sta hier bij het voormalige KNP gebouw in het Zuidwalkwartier, omdat ik dit een heel mooi voorbeeld vind van “inbreiding”. Met inbreiden bedoel ik eigenlijk het tegenovergestelde van uitbreiding, namelijk bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Slim en spaarzaam omgaan met de ruimte, met aandacht voor vergroening en de leefbaarheid in de stad. Er komen prachtige inbreidingsprojecten aan in de spoorzone van ’s-Hertogenbosch zoals het EKP, de Stadsdelta en het gebied rondom Station Oost. Wonen dichtbij OV knooppunten heeft daarbij nog het voordeel dat mensen meer gebruik zullen maken van het OV en hopelijk dan ook minder gebruik zullen maken van de auto. Inbreiden betekent dat we het buitengebied sparen. Ik zou niet willen dat er straks geen buitengebied meer over is.”

Foto van Vivian Muller-Laumans bij het voormalige KPN gebouw in het Zuidwalkwartier

Woningnood

“Ik denk dat een fijne plek om te wonen voor mensen van groot belang is. Wonen is een grondrecht. Maar we kennen allemaal wel voorbeelden van twintigers en dertigers die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, omdat er geen betaalbare woning te vinden is. Of waar mijn studerende dochter nu mee te maken heeft: een huurcontract van slechts 1 jaar. En dan de kwaliteit van de woning: een collega van mij woont in een zeer slecht onderhouden huurwoning met doorgerot hout en schimmel en een huurbaas die daar niets aan wil doen. Maar een andere woning is niet te krijgen. Dit soort zaken zijn een bron van enorme stress voor mensen. Er staan duizenden mensen op de wachtlijst voor een woning in ’s-Hertogenbosch. En daarom zullen we echt betaalbaar moeten bouwen, maar wat mij betreft beperkt in het buitengebied. En daar maak ik me graag sterk voor.”

Lees het interview met René uit 2023:

“Groots denken én doen”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Allereerst ben ik getrouwd met Anouk en samen hebben we drie kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We wandelen veel met onze hond naar de binnenstad of we gaan de natuur in. Of allebei, dat kan uiteraard ook in deze geweldige stad, direct grenzend aan de natuur! Samen met mijn gezin ga ik graag langs bij vrienden of familie en sport ik regelmatig. Naast mijn werk als fractievoorzitter ben ik projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Waalre. Daar zet ik me, net als vanuit de Bossche politiek, in voor het realiseren van meer woningen en betere centrumvoorzieningen.”

Investeren in voorzieningen

“Om in de toekomst goede en betaalbare voorzieningen in ’s-Hertogenbosch te behouden, is het van belang dat we groots denken én doen. Door lef en visie te tonen en door te investeren in stedelijke voorzieningen. Zoals in het nieuwe theater, de Spoorzone en de nieuwe huisvesting van Weener XL. Een ander voorbeeld is Huis73 in de Hinthamerstraat, waar ik op de foto sta. De raad nam recent een historisch besluit om fors te investeren in het onderkomen van Huis73 en daarmee deze grote, laagdrempelige voorziening toekomstbestendig te maken. Een plek voor iedereen om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Van wezenlijk belang voor het bieden van gelijke kansen aan iedereen in onze gemeente!”

Foto van René van den Kerkhof die voor Huis73 staat bij de blauwe fiets

“In een maatschappij waarin polarisatie toeneemt, is het belangrijk dat óók in onze lokale democratie iedereen een kans krijgt. Een burgerberaad kan polarisatie tegengaan. Daarom heb ik samen met collega-raadsleden in 2021 het initiatief genomen voor een burgerberaad in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierbij komt een groep gelote inwoners na beraad tot concrete voorstellen aan de politiek. Dit kan gaan over onderwerpen als het klimaat, wonen en zorg. Het komend jaar gaat het dan eindelijk gebeuren: het eerste Bossche burgerberaad gaat van start! Als raadslid kijk ik reikhalzend uit naar alle aanbevelingen die inwoners de lokale politiek meegeven.”