Geert Verbruggen

drs. ing. Geert (G.M.M.) Verbruggen

Nevenfuncties
  • Adviseur Milieu en Industriële Veiligheid bij Royal Haskoning DHV

Lees het interview met Geert uit 2023:

“Meer ruimte voor water en groen!”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Naast mijn raadlidmaatschap werk ik bij een adviesbureau en adviseer industriële bedrijven over milieu en duurzaamheid. Het gaat daarbij om organisaties bewust te maken van verplichtingen en het stellen van ambities op dit vlak. Vervolgens richten we processen in om aantoonbaar te maken dat daaraan wordt voldaan.”

“Onlangs was ik op één van de verplantdagen van Meer Bomen Nu in de Groote Wielen in Rosmalen. We verplanten jonge bomen, zodat de oude en jonge bomen meer licht en ruimte krijgen. Hierdoor kunnen ze een grotere bijdrage leveren aan biodiversiteit en CO2-opslag. Dit is een initiatief van vrijwilligers dat ik graag wil omarmen. De gemeente is niet de enige organisatie die alles moet bedenken en uitvoeren. Vrijwilligers en andere organisaties leveren ook een waardevolle bijdrage aan hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren. Samenleven doen we niet voor niets samen en daarom vind ik dat iedereen mee moet kunnen doen.”

Foto van Geert Verbruggen tijdens de verplantdag van meer bomen

“We kunnen stellen dat de mens zich steeds meer heeft vervreemd van de natuur, maar dat we nu op het punt zijn gekomen dat we de natuur harder nodig hebben om onze omgeving en de wereld leefbaar te houden. Er liggen bijvoorbeeld hele grote uitdagingen om onze energievoorziening en materiaalgebruik te veranderen. Daarnaast zullen we meer rekening moeten houden met extreme weersituaties, waardoor we soms te veel en soms juist te weinig water hebben. Onze eigen weerbaarheid en die van de wereld om ons heen wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe we onze omgeving inrichten. De inrichting van de omgeving waarin we wonen, werken en genieten bepaalt niet alleen hoe we om kunnen gaan met de eerder genoemde situaties, maar heeft ook impact op onze gezondheid en biodiversiteit. In het kort: groen doet veel goed.”

“Om onze weerbaarheid te versterken vind ik het daarom belangrijk om te zoeken naar meer ruimte voor water en groen in onze gemeente, niet alleen in ons mooie buitengebied en onze woonwijken, maar ook op onze bedrijventerreinen.”