Hans Kieft

ing. Hans (J.N.) Kieft

Commissielid niet-raadslid 06 13 70 77 37 Nevenfuncties
  • Voorzitter Stichting Sociaal Cultuur Centrum De Helftheuvel
  • Voorzitter Buurtvereniging De Helftheuvel
  • Bestuurslid Stichting Bejaardenhuis van de Toekomst
  • Voorzitter Huurdersorganisatie Zeeheldenkwartier Den Bosch