Jack Mikkers

Jack Mikkers

Burgemeester Portefeuille
  • Algemene bestuurszaken
  • Bestuurlijke organisatie
  • Openbare orde
  • Veiligheid en geïntegreerd veiligheidsbeleid
  • Opvang vluchtelingen/ontheemden
  • Brandweer
  • Bovengemeentelijke betrekkingen
  • Relatie zustersteden
  • Communicatie, representatie en citymarketing
  • Coördinatie lobby en strategie

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar.