Koen Vossen

Koen (K.M.) Vossen

Raadslid 06 21 69 01 98 Nevenfuncties
  • Docent Avans
  • Redacteur M&P (ProDemos)
  • Auteur ThiemeMeulenhoff

Lees het interview met Koen uit 2023:

“Beter luisteren naar het ongehoorde Den Bosch”

Raadslid is geen fulltime baan, dat doe je erbij. Wat doe je verder in je dagelijks leven? “Samen met mijn vriendin en hond woon ik in Boschveld. Een heerlijke wijk waar alles te voet te bereiken is. Van de industriële en rauwere Tramkade, tot aan het groen in de Moerputten. Ik geef momenteel les bij de opleiding bestuurskunde aan de Avans Hogeschool. Met deze studenten heb ik veel gesprekken over de ambtenaren van de toekomst. Ze hebben het toeslagenschandaal nog vers in het achterhoofd en zijn zich bewust van de ervaren kloof tussen burgers en overheid. Ik luister naar hun gedachten hierover en hoe zij vinden dat het anders kan. Dat stemt mij gerust voor de toekomst.”

Het ongehoorde Den Bosch

“Je ziet mij staan achter de toekomstige bouwlocatie van de woontorens bij De IJzeren Vrouw (Brabantbad). Politici en een groep bewoners van de wijk spraken zich negatief hierover uit. Het is belangrijk dat je luistert naar wat inwoners je vertellen. Maar als politicus is het ook je plicht om ervoor te zorgen dat je opkomt voor juist diegene die zich niet uitspreken. Deze groep wordt vaak vergeten. We luisteren naar de mensen die zich uitspreken, omdat ze het er niet mee eens zijn. Maar die honderden mensen die daar misschien wel gaan wonen, die horen we niet. Omdat ze bijvoorbeeld nog niet weten dat ze daar kunnen wonen. Ook voor die toekomstige bewoners – de gezinnetjes, senioren en jongeren – moet je een stem zijn. Zij zijn misschien wel echt ‘het ongehoorde Den Bosch’.”

Foto van Koen vossen bij de IJzeren Vrouw

“Met het oog op de woningcrisis wordt er op dit moment veel over nieuwbouwprojecten gesproken. Maar Den Bosch kent al meer dan 74.000 woningen. Dát is Den Bosch! We moeten slimmer omgaan met de woningvoorraad die we al hebben. De stap die het college zet om nog meer in te zetten op het ‘samenwonen’ van verschillende mensen in huizen, stemt mij daarom positief. Mensen die momenteel in hun eentje in een gezinswoning wonen, zouden zo’n woning dan ook vaker met anderen kunnen delen. De komende jaren blijf ik mij dan ook inzetten om ervoor te zorgen dat we de bestaande woningen niet vergeten.”