Ralph Geers

Ralph Geers

Wethouder (VVD) Portefeuille
  • Economische zaken
  • Programma datastad
  • Openbare ruimte
  • Water & Groen
  • Dierenwelzijn
  • Afvalstoffendienst
  • VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving)
  • Personeel & Organisatie

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar.