Roy Geers

Roy Geers

Wethouder (Rosmalens Belang) Portefeuille
  • Wijk- en dorpsgericht werken
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Accommodatiebeleid
  • Evenementen
  • Buitengebied
  • Omgevingswet
  • Publieke dienstverlening
  • Bestuursraad Empel Meerwijk

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar.