Pleziervaart

Verspreid over de Aa ligt een groot aantal vaartuigen dat voor een deel is gezonken, is afgedreven of soms helemaal onder water ligt. Dit zorgt voor een ongewenste verrommeling en leidt zelfs tot gevaarlijke situaties. Op sommige plekken wordt het steeds moeilijker om veilig te kunnen varen. Is er milieuschade omdat er schadelijke stoffen in het water komen. En veroorzaken ze schade aan de oevers waar vaak planten staan en dieren leven. Op basis van de Wrakkenwet verwijderen we vanaf dinsdag 2 april alle (deels) gezonken en afgedreven vaartuigen. Ook verwijderen we samen met het waterschap illegaal gebouwde steigers, palen en andere bouwsels op of naast het water.

Toekomst

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op dit moment bezig met het maken van een plan van aanpak hoe de verrommeling van de oevers en wateren structureel tegen te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan de hoeveelheid ligplaatsen, locaties voor ligplaatsen, het registratiesysteem voor boten, de tarieven etc. Deze keuzes zijn nu nog niet gemaakt.

We gaan de antwoorden, vragen en suggesties die we ontvangen meenemen in het plan van aanpak en gebruiken bij de afwegingen die daarbij horen.

Vraag en antwoord

Op basis van de reacties tot nu toe hebben we een overzicht gemaakt van de meeste gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen via het digitaal contactformulier.

Opruimactie voorjaar 2024

Vervolg (na opruimactie)

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over deze toekomstige ontwikkelingen? Geef uw contactgegevens door. Dat kan via dit digitaal formulier.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.