Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een woning. Met de opbrengst betaalt de gemeente voorzieningen. Denk aan het ophalen van huisvuil, gft-afval, oud papier, klein chemisch afval, verbranden van afval, gebruik van de milieustations.

Tarieven

De tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2024 bedragen:

Eenpersoonshuishouden € 245,52 (2023: € 228,72)
Meerpersoonshuishouden € 302,76 (2023: € 282,24)

U betaalt in 2024 dus meer afvalstoffenheffing dan in 2023. De kosten zijn gestegen en dit hebben we doorgerekend in de tarieven.

Vermindering

De afvalstoffenheffing verminderen wij als u verhuist of als u van een meerpersoons- naar een eenpersoonshuishouden gaat. Ook bij een overlijden verminderen wij de aanslag. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen.

Verhuist u binnen de gemeente naar een adres waar u ook weer de belastingplichtige bent? Dan krijgt u geen vermindering voor de afvalstoffenheffing. De eerder ontvangen aanslag geldt dan voor het restant van het jaar voor het nieuwe adres.

Betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag afvalstoffenheffing niet of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kwijtschelding

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.