Begraafplaatsen

Gemeente ’s-Hertogenbosch beheert 2 begraafplaatsen: begraafplaats Engelen en begraafplaats Rosmalen. Er zijn nog vier andere begraafplaatsen en een crematorium in ’s-Hertogenbosch.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Op dit moment zijn er geen sluitingstijden voor het bezoeken van de begraafplaatsen.

Begraafplaats Engelen

Graaf van Solmsweg 97a
5211 TH ’s-Hertogenbosch

Aanvraagformulier grafruimte begraafplaats Engelen (pdf)

Voor vragen en informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Telefoonnummer: (073) 615 31 03

Stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Begraafplaats Rosmalen

Oude Baan Oost 172
5244 NG Rosmalen

Aanvraagformulier grafruimte Rosmalen (pdf)

Voor vragen en informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Telefoonnummer: (073) 615 31 03

Stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Keuze graf

U kunt kiezen voor een eigen graf (familiegraven), een kindergraf, een urnengraf of een Islamitisch graf. Alleen de gemeente kan een algemeen graf uitgeven. Standaard wordt gebruik gemaakt van een zandgraf. Wordt gekozen voor een keldergraf, dit is een betonnen of gemetselde constructie, dan zijn de kosten van aanleg voor de nabestaanden.

Eigen graf

De beheerder bepaalt de volgorde van uitgifte en daarmee de plaats. Dit is meestal in overleg met de nabestaanden. Vaak kunnen zij binnen een bepaald gebied een plek kiezen. U kunt ook bij leven een eigen graf reserveren. Het graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Tijdens deze periode heeft de rechthebbende van het graf het recht te bepalen wie in het graf wordt bijgezet. Er is ruimte voor twee overledenen. De rechten op een eigen graf worden in een grafakte vastgelegd.

Na de periode van 20 jaar kunt u de rechten telkens met 10 jaar verlengen. Doet u dat niet, dan wordt het gedenkteken verwijderd en het graf uiteindelijk geruimd.

Kindergraf

Op de begraafplaats is een apart deel ingericht voor graven van kinderen tot 12 jaar. Als u dat wilt, mag een kind ook in een graf voor volwassenen worden begraven.

Urnengraf

Op de begraafplaats in Rosmalen is een deel ingericht voor het begraven van urnen. Hier is ruimte voor twee urnen per graf. Het urnengraf wordt behandeld als een eigen graf. Het urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. Dit kunt u zelf kiezen. Het urnengraf kan telkens met 10 jaar verlengd worden. Op de begraafplaats in Engelen is geen ruimte ingericht voor een urnengraven.

Algemeen graf

Bij hoge uitzondering geeft de gemeente een algemeen graf uit. Een algemeen graf blijft van de gemeente. In een algemeen graf is ruimte voor twee overledenen. Bijzetting wordt bepaald door de gemeente en niet door de nabestaanden. Er worden geen grafrechten gevestigd en verlengen is daardoor ook niet mogelijk. Het algemene graf wordt na een periode van 10 jaar geruimd.

Islamitisch graf

Een bepaald deel van de begraafplaats in Rosmalen is ingedeeld voor Islamitische graven. Hier wordt rekening gehouden met gewoonten en rituelen. Moslims worden meestal begraven in een lijkwade in plaats van een kist, met het gezicht naar Mekka. Het graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na de periode van 20 jaar kunt u de rechten telkens met 10 jaar verlengen.

Grafbedekking

Mensen willen steeds vaker een persoonlijke grafbedekking. We willen de sfeer op de begraafplaats bewaken. Daarom zijn er een aantal voorwaarden voor een grafmonument (gedenkteken) en/of grafbeplanting. In de folder grafbedekkingen begraafplaats (pdf) leest u hier meer over. Ook kunt u zich laten adviseren door een steenhouwer of begrafenisondernemer.

Urnenmuur

Op de begraafplaatsen in Engelen en in Rosmalen staat een urnenmuur. Hier kan een urn in een gesloten nis worden geplaatst. De nis wordt met een natuurstenen plaat, als u wilt met opschrift, afgedekt. In Rosmalen kan de urn ook in een open nis worden geplaatst. De urn moet dan wel in sier-urn worden gezet, die gemaakt is van een duurzaam materiaal. De sier-urn wordt vastgezet in de nis. Een nis in de urnenmuur wordt uitgegeven voor 10 jaar. Na de periode van 10 jaar kunt u de rechten telkens met 5 jaar verlengen. Deze rechten worden vastgelegd in een akte.

Asverstrooiing

Op de begraafplaats in Rosmalen is een strooiveld. Het verstrooien van as op het strooiveld kan met of zonder aanwezigheid van nabestaanden en met of zonder bericht achteraf. Op het strooiveld zijn plateaus gemaakt waarop u bloemen kunt leggen. Op het strooiveld zelf mag u geen bloemen/of andere voorwerpen plaatsen.

Tarieven

De tarieven voor begraven en grafrechten worden elk jaar aangepast. Deze informatie staat in de Verordening Begraafplaatsrechten voor het gebruik van algemene begraafplaatsen. Klik hieronder op de pijl om de tarieven te bekijken.

Tarieven

Eigen graf Kindergraf tot 1 jaar Kindergraf tot 12 jaar Algemeen graf*
Eerste begraving € 578,00 € 290,00 € 290,00 € 1.144,00**
Bijzetting € 578,00 € 290,00 € 290,00
Vergunning monument € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00
10 jaar grafrechten
20 jaar grafrechten € 1.954,00 € 487,00 € 978,00
Verlenging grafrechten per jaar € 98,00 € 24,50 € 49,00
Verlenging grafrechten 10 jaar € 978,00 € 244,00 € 488,00

*Een algemeen graf wordt alleen uitgegeven bij hoge uitzondering
**Kosten voor begraven en onderhoud algemeen graf

Urnengraf Urnenmuur Urnenzuil
Plaatsen urn € 193,00 € 193,00
10 jaar grafrechten € 529,00
20 jaar grafrechten € 978,00
Verlenging grafrechten 10 jaar € 488,00
Vergunning monument € 69,00
Bijzetting urn € 193,00 € 193,00 € 193,00
Verlenging bijzetting per jaar € 49,00 € 95,00 € 100,00
10 jaar huur open nis € 949,00
10 jaar huur gesloten nis € 1042,00
Verlenging huur open/gesloten nis 5 jaar € 473,00
20 jaar huur € 2000,00
Verlenging huur 10 jaar € 1000,00

 

Asverstrooiing
In aanwezigheid van nabestaanden € 161,00
Zonder aanwezigheid van nabestaanden en zonder bericht € 75,00
Gedenkplaatje
Kleine plaquette voor 5 jaar € 99,00
Verlenging kleine plaquette voor 5 jaar € 60,00
Grote plaquette voor 5 jaar € 238,00
Verlenging grote plaquette voor 5 jaar € 178,00
Opgraven
Stoffelijk overschot opgraven op verzoek € 856,00
Stoffelijk overschot gereedmaken voor crematie € 578,00
Urn opgraven op verzoek € 193,00

Beheer en onderhoud

Het onderhoud van graven, gedenktekens en bloemen/planten op de graven is een taak van de nabestaanden. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de algemene groenvoorziening, de bestrating en voorzieningen.

Adreswijziging rechthebbende

Het is belangrijk dat u adreswijzigingen en/of wijzigingen in de naam van de rechthebbende doorgeeft aan de beheerder van de begraafplaats. De beheerder kan dan bij het verlengen van de grafrechten, het ruimen of het onderhoud van het graf, contact met u opnemen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.