Bezwaar gemeentelijke belastingen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

Gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Dit kan op de volgende manieren:

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt.

Dit geldt niet voor een WOZ-bezwaar. Daarvoor moet u zelf schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Doe dit in uw bezwaarschrift.

Parkeerbelasting

Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting? Ook dan kunt u binnen zes weken een bezwaar indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Door het digitaal formulier voor parkeerbelasting in te vullen.
  • Door een brief te sturen waarin u bezwaar maakt. Onderteken uw brief en stuur deze per post naar Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Stadstoezicht, postbus 12345, 5200 GZ, ’s-Hertogenbosch.

Voor parkeerbelasting krijgt u geen uitstel van betalen. Ook als u bezwaar maakt, betaalt u de aanslag binnen zes weken na ontvangst. Verklaren wij uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.