Aanvragen bijstandsuitkering

Hebt u geen werk en/of te weinig geld om van te leven? Dan hebt u misschien recht op een bijstandsuitkering. Bent u inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bekijk de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Voor het aanvragen kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer (073) 615 51 55. Onze medewerker maakt voor u een afspraak bij een consulent inkomen. Dit gesprek noemen wij het ontvangstgesprek. De ontvangstgesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Weener XL, Oude Vlijmenseweg 200.

Wat kan ik verwachten van het ontvangstgesprek?

Het ontvangstgesprek is met een medewerker van het team Inkomen. Wij begrijpen dat dit gesprek best spannend kan zijn. Soms is het handig dat u vragen die u ons wilt stellen alvast thuis opschrijft. Het is ook mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Tijdens dit gesprek kijken we naar uw (persoonlijke) situatie. We kijken samen op welke manier de gemeente u kan helpen. Dit doen wij door breed naar uw situatie te kijken. We kijken of u schulden hebt en of het verstandig is om een gesprek te hebben met onze afdeling Schulddienstverlening. Ook kijken wij of u recht hebt op andere inkomensbronnen, zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Dit ontvangstgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Wat neem ik mee naar het ontvangstgesprek?

Neemt u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
Daarnaast is het verstandig om (indien van toepassing) de volgende documenten mee te nemen:

  • Brief waarin de einddatum van een uitkering (Werkloosheids- of Ziektewetuitkering) vermeld staat.
  • Ontslagbrief van een werkgever.
  • Loonstroken van werk dat u op dit moment nog heeft.

Misschien vindt u het fijn als iemand u helpt. Dat kan een familielid of vriend zijn. Of een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO). Een OCO kan met u meegaan naar het gesprek. Ook kan een OCO u verder helpen bij uw aanvraag. Hulp van een OCO is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Kijk voor meer informatie op de website van Koo.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst bezoekt u binnen een paar werkdagen na uw ontvangstgesprek. Hier krijgt u informatie over uw rechten en plichten als u een uitkering ontvangt. Belangrijk om te weten: het bijwonen van de informatiebijeenkomst is verplicht. Bent u niet aanwezig en hebt u zich niet afgemeld? Dan moet u opnieuw een afspraak maken voor een ontvangstgesprek.

Aanvraagformulier

Na afloop van de informatiebijeenkomst krijgt u informatie mee over het aanvragen van een bijstandsuitkering. De aanvraag vult u digitaal in. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Vragenlijst

Direct na de informatiebijeenkomst ontvangt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden gebruiken we om te kijken hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. Daarna maken we afspraken over uw traject naar werk.

Jonger dan 27 jaar?

Dan komt u op gesprek bij een werkconsulent. De regels voor jongeren zijn net even anders.

Aanleveren gegevens

Binnen vijf werkdagen na de informatiebijeenkomst vult u het digitaal aanvraagformulier in. We kunnen uw aanvraag snel in behandeling nemen als u alles op tijd en compleet inlevert.

De behandeling van uw aanvraag

Alles compleet en op tijd ingeleverd? Dan neemt de consulent inkomen uw aanvraag in behandeling. Hebben we aanvullende gegevens of bewijsstukken nodig? Dan ontvangt u hierover een brief. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken (de wettelijke termijn). Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven. Verandert er tijdens uw aanvraag iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de consulent inkomen die uw aanvraag behandelt.

Voorschot

U krijgt alleen een voorschot als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog in behandeling is bij de gemeente. Als u al een uitkering hebt, krijgt u geen voorschot.

Voorwaarden

U krijgt een voorschot tijdens de aanvraagperiode: ongeveer vier weken na uw aanvraag en totdat uw aanvraag helemaal is afgehandeld. U moet wel alle gegevens voor uw aanvraag tijdig en volledig hebben doorgegeven. Het mag niet zo zijn dat al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering. Hebt u na vier weken nog geen voorschot gekregen? Vraag aan uw consulent inkomen hoe het ermee staat.

Het besluit

U krijgt een brief. Daarin staat het besluit of u wel of geen uitkering krijgt. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit moet. Als u een uitkering krijgt, dan ontvangt u deze op de 15e van de volgende maand.

Bent u ouder dan 50 jaar?

Dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. De voorwaarden staan op de website van Rijksoverheid.

Bent u ondernemer?

Dan kunt u bekijken of u mogelijk aanspraak maakt op bijstand voor zelfstandigen via het digitaal formulier. Mocht u naar aanleiding van het invullen van het formulier nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het team Zelfstandigen, bel: (073) 615 32 22.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.