Geheimhouding persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Dit kan niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Uw gegevens zijn nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Geheimhouding aanvragen/intrekken

U kunt op verschillende manieren geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen/intrekken:

  • Digitaal. Voor deze aanvraag hebt u een DigiD nodig. Geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD.
  • Wilt u langskomen? Maak hiervoor een afspraak. U vult het aanvraagformulier dan aan de balie in. Vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

U hoeft bij uw aanvraag geen reden op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding.

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe gemeente.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.