Subsidie groene daken en afkoppelen

Bent u eigenaar van een woning, bedrijf of organisatie in gemeente ’s-Hertogenbosch? En wilt u bijdragen aan een groene-, koele- en waterveilige stad? Leg een groen dak aan en koppel de regenpijp af! Zo verkleinen we de kans op wateroverlast, versterken we de biodiversiteit, verkoelen we de omgeving én zuiveren we water en lucht. Dit kan met de gemeentelijke subsidie groene daken en afkoppelen 2024. Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidie en hoe u deze aanvraagt. Bent u al op de hoogte? Dan kunt u de subsidie direct aanvragen.

Let op! De subsidie Groene daken en afkoppelen 2024 mag u aanvragen in combinatie met de subsidie klimaatbestendige maatregelen van het Waterschap Aa en Maas of met het Cultuurfonds buurtnatuur- en buurtwaterfonds Noord-Brabant.

Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?

Wilt u een groen dak aanleggen en/of uw regenpijp afkoppelen? Dan kunt u de gemeentelijke subsidie groene daken en afkoppelen 2024 aanvragen. U kunt de aanvraag combineren of een losse aanvraag indienen voor alleen een groen dak of alleen afkoppelen van de regenpijp.

Zorg ervoor dat u uw aanvraag minimaal één week voor het begin van de werkzaamheden indient. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

U ontvangt uiterlijk binnen dertien weken een antwoord op uw aanvraag. U mag dus, nadat u de subsidie hebt aangevraagd, starten met de aanleg van het groen dak voordat u van de gemeente een antwoord heeft. Dit is op eigen risico. Keuren wij de aanvraag goed? Dan hoort u welk bedrag u (achteraf) ontvangt. U heeft nu zes maanden de tijd voor het realiseren van de maatregel.

Voorwaarden

Groen dak:

 • Het dak is van een particulier, Vereniging van Eigenaars (VVE’s), bedrijf, organisatie of woningcorporatie.
 • Het groen dak heeft een waterbergende capaciteit van minimaal 30 liter/m2.
 • Het dak moet binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch liggen.

Afkoppelen:

 • Het dak is van een particulier, Vereniging van Eigenaars (VVE’s), bedrijf, organisatie of woningcorporatie.
 • Het dak is aangesloten op de gemengde riolering of een verbeterd gescheiden stelsel. Check uw aansluiting op de afkoppelkaart.
 • Het te bergen hemelwater van het dak moet volledig worden afgekoppeld van de riolering. Een overstort naar de riolering is dus niet toegestaan.
 • Het dak moet binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch liggen.

Aanvragen

Wilt u de subsidie aanvragen? Lees de subsidieregeling groene daken en afkoppelen 2024 (pdf) goed door en vraag de subsidie aan via het aanvraagformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en voldoende draagkracht van de constructie. U bent ook zelf verantwoordelijk voor het doelmatig verwerken van hemelwater op eigen terrein.

Let op! Woont u in een monumentaal pand? Regel dan eerst een omgevingsvergunning via de website van het Omgevingsloket.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de maatregel die u uitvoert. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen en het bijbehorende subsidiebedrag.

Maatregel Subsidie
Vergoeding per m2 aangelegd groen dak € 25,-
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met een hemelwaterberging € 3,-
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi € 7,50
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een ondergrondse infiltratievoorziening € 10,-

Particulieren ontvangen maximaal €3.000,- voor een groen dak. VvE’s, bedrijven, organisaties en woningcorporaties ontvangen maximaal €10.000,-. Voor het afkoppelen van het dakoppervlak is het maximumbedrag dat u per maatregel ontvangt €5.000,-. In alle gevallen is de subsidiebijdrage nooit meer dan de gemaakte kosten.

De subsidie wordt uitbetaald als het dak af is. U stuurt de volgende materialen op als bewijs:

 • Een foto van het aangelegde en/of afgekoppelde dak;
 • De factuur van de aannemer of van de aankoop materialen;
 • Het formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’ dat u ontvangt bij het subsidiebesluit.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via het digitaal contactformulier of bel naar 073 – 615 51 55.

Krijg ik subsidie voor een bestaand groen dak, of vervangen van een groen dak?

De subsidie is niet voor bestaande groene daken, onderhoud of wanneer een groen dak wordt vervangen. De regeling is bedoeld om nieuwe hemelwatervoorzieningen (groene daken) aan te leggen, zodat er meer hemelwater kan worden opgevangen bij een regenbui. Het dak vervangen zorgt niet voor meer hemelwater opvang.

Kan een groen dak ook op een schuin dak aangelegd worden?

Een groen dak kan (tot een bepaalde hoek) ook op schuine daken aangelegd worden, mits de constructie sterk genoeg is. Dit dient altijd bij de leverancier gecheckt te worden.

Is er nog subsidie beschikbaar?

Het subsidieplafond is op dit moment nog niet bereikt. Indien er aanvragen binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen deze aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. U wordt dan hierover geïnformeerd. Indien er aanvragen ingetrokken worden, kan de aanvraag direct behandeld worden.

Wat kost een groen dak?

Wanneer je zelf het groene dak aanlegt, kan het vanaf ongeveer €30,00/m2. Wanneer een hovenier/ specialist het aanlegt beginnen de kosten bij zo’n €50,00/m2. Prijzen zijn indicatief en we adviseren geïnteresseerden altijd meerdere offertes op te vragen.

Zijn er technische vragen?

Voor vragen over technische details, zoals de draagkracht, plantensoorten en onderhoud, verwijzen we graag door naar leveranciers/hoveniers voor advies.

Kan je een groen dak combineren met zonnepanelen?

Ja, dit kan en verhoogt zelfs de energieopbrengst van de zonnepanelen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden.

Kan de gemeente een leverancier van groene daken aanbevelen?

Als gemeente kunnen we helaas niet een of meerdere partijen adviseren. Daarom verwijzen we u graag door naar een van de volgende algemene websites waar meer over leveranciers is te vinden:

Wij adviseren altijd om meerdere offertes op te vragen.

Moet de leverancier aan bepaalde eisen voldoen?

Er zijn geen eisen waaraan de leverancier moet voldoen. Wel dient de leverancier aan te geven hoeveel waterbergende capaciteit (liter/m2) het groen dak heeft. Dit kan door bijvoorbeeld specificaties van het dak mee te sturen, of de capaciteit te vermelden op de offerte en factuur.

Wat is afkoppelen?

Het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar een bovengrondse berging in plaats van op het riool.

Wat kost afkoppelen?

De prijs voor het afkoppelen varieert enorm. De verschillende mogelijkheden hebben verschillende kosten:

 • Alleen doorzagen, afdoppen en de tuin in leiden kost rond de 30 euro.
 • Wadi: het graven van een gat in de grond is heel goedkoop. Waarschijnlijk is er ook nog leidingwerk of een gootje nodig om het water er naar de verlaging te leiden. De prijs hiervoor kan sterk verschillen. Daarnaast heeft u ook een afkoppelset nodig.
 • Regenton: de prijs van een regenton begint rond de 50 euro. Dat is een kleine, basic, kunststof ton. Hoe mooier en groter de ton, hoe duurder die wordt. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Daarbij heeft u ook een afkoppelset nodig.
 • Infiltratiekratten: één krat begint rond de 50 euro, maar dit verschilt sterk per merk en u heeft waarschijnlijk meerdere kratten nodig. Daarbij komen ook nog de kosten voor geotextiel bedekking, een zandvangput, bladafscheider, vulautomaat, ondergronds leidingwerk en graafwerk.

Kan iemand het ontkoppelen voor mij doen?

U kunt gerenommeerde klusbedrijven of loodgieters vragen het afkoppelen voor u te doen.

Krijg ik ook subsidie als ik een regenton aansluit zonder de regenpijp door te zagen?

Nee, de subsidie is bedoeld voor het volledig afkoppelen van uw dakoppervlak dus daarvoor moet u de regenpijp doorzagen en afdoppen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.