Subsidie voor een groen dak en afkoppelen

Een groen dak kent diverse voordelen waaronder het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit. We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Een groen ’s-Hertogenbosch draagt bij aan een prettig en gezond, woon-, werk- en leefklimaat. Dit doen we onder andere met de aanleg van groene daken.

Groene daken hebben een positieve invloed op de volgende factoren:

 • Een groen dak verkleint de kans op wateroverlast.
 • Een groen dak draagt bij aan de biodiversiteit.
 • Een groen dak zorgt dat het gebouw en de omgeving minder snel opwarmen.
 • Een groen dak zuivert water en lucht.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Inwoners, verenigingen van eigenaars (VVE’s), bedrijven en organisaties in ’s-Hertogenbosch kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont u in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie. Verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal €15.000.

Aanvragen

Lees de subsidieregeling groene daken en afkoppelen 2024 (pdf) en vraag de subsidie aan. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij 1 week voor het begin van de aanleg van het groene dak ontvangen hebben. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag. U mag dus, op eigen risico, starten met de aanleg van het groen dak voordat u van de gemeente een antwoord heeft, maar wel nadat u subsidie aangevraagd heeft.

Voorwaarden

 • Het dak is van een particulier, Vereniging van Eigenaars (VVE’s), bedrijven en organisaties.
 • Het groen dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2.
 • Het dak moet binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch liggen.

Meer subsidieregelingen

De subsidie groene daken mag u aanvragen in combinatie met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas (zie onderaan bij Links). Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking met anderen in uw buurt of waterschap gaat.

Vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden van de subsidieregeling, dan draagt de gemeente bij aan uw groene dak. De vergoeding in 2023 bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 (particulieren) of € 15.000 (VvE, bedrijven en organisaties). De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is; u stuurt als bewijs een foto en de rekening in, samen met het formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’ dat u ontvangt bij het subsidiebesluit.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een groen dak?

  Er zijn twee soorten van deze daken: extensieve en intensieve groene daken. Het verschil zit in het soort planten en in het gebruik. Op extensieve daken liggen voornamelijk mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Deze daken vragen weinig onderhoud. Ook is de belasting voor de dakconstructie klein. Meestal kunnen ze aangelegd worden op bestaande platte of hellende daken. Intensieve groene daken zijn daktuinen met grassen, planten en struiken. Deze daken zijn zwaarder en vragen om een sterke dragende constructie.

 • Voor wie geldt de subsidie?

  De subsidie kan aangevraagd worden door particuliere woningeigenaren, ververingen van eigenaars (VVE’s), bedrijven en organisaties. De subsidie geldt niet voor huurders en woningcorporaties.

 • Geldt de subsidie ook voor bedrijven?

  De subsidie groen dak geldt ook voor bedrijven.

 • Krijg ik subsidie voor een bestaand groen dak, of vervangen van een groen dak?

  De subsidie is niet voor bestaande groene daken, onderhoud of wanneer een groen dak wordt vervangen. De regeling is bedoeld om nieuwe hemelwatervoorzieningen (groene daken) aan te leggen, zodat er meer hemelwater kan worden opgevangen bij een regenbui. Het dak vervangen zorgt niet voor meer hemelwater opvang.

 • Kan een groen dak ook op een schuin dak aangelegd worden?

  Een groen dak kan (tot een bepaalde hoek) ook op schuine daken aangelegd worden, mits de constructie sterk genoeg is. Dit dient altijd bij de leverancier gecheckt te worden.

 • Bij wie kan ik nog meer subsidie aanvragen?

  Wanneer u van de gemeente subsidie ontvangt of samen met anderen een groen dak aanlegt, kunt u ook bij Waterschap Aa en Maas subsidie aanvragen. Naast de subsidie van de gemeente. Voor meer informatie, ga naar de website van Aa en Maas.

  Ook bij het Cultuurfonds zou een bijdrage opgevraagd kunnen worden. Dit wordt normaal aan stichtingen en ZZP’ers en soms aan particulieren toegekend. Voor meer informatie, ga naar de website van Cultuurfonds.

 • Is er nog subsidie beschikbaar?

  Het subsidieplafond is op dit moment nog niet bereikt. Indien er aanvragen binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen deze aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. U wordt dan hierover geïnformeerd. Indien er aanvragen ingetrokken worden, kan de aanvraag direct behandeld worden.

 • Wat kost een groen dak?

  Wanneer je zelf het groene dak aanlegt, kan het vanaf ongeveer €30,00/m2. Wanneer een hovenier/ specialist het aanlegt beginnen de kosten bij zo’n €50,00/m2. Prijzen zijn indicatief en we adviseren geïnteresseerden altijd meerdere offertes op te vragen.

 • Zijn er technische vragen?

  Voor vragen over technische details, zoals de draagkracht, plantensoorten en onderhoud, verwijzen we graag door naar leveranciers/hoveniers voor advies.

 • Kan je een groen dak combineren met zonnepanelen?

  Ja, dit kan en verhoogt zelfs de energieopbrengst van de zonnepanelen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden.

 • Kan de gemeente een leverancier van groene daken aanbevelen?

  Als gemeente kunnen we helaas niet een of meerdere partijen adviseren. Daarom verwijzen we u graag door naar een van de volgende algemene websites waar meer over leveranciers is te vinden:

  Wij adviseren altijd om meerdere offertes op te vragen.

 • Moet de leverancier aan bepaalde eisen voldoen?

  Er zijn geen eisen waaraan de leverancier moet voldoen. Wel dient de leverancier aan te geven hoeveel waterbergende capaciteit (liter/m2) het groen dak heeft. Dit kan door bijvoorbeeld specificaties van het dak mee te sturen, of de capaciteit te vermelden op de offerte en factuur.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.