Subsidie groene daken en afkoppelen

Een groen dak kent verschillende voordelen waaronder het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt de toename van extreme neerslag steeds vaker voor wateroverlast op straat. Alleen samen kunnen we de stad zo inrichten dat deze beter is aangepast aan de toename van hoosbuien en langere droge periodes.

Bent u eigenaar van een woning, bedrijf of organisatie in gemeente ’s-Hertogenbosch? En wilt u bijdragen aan een groene, koele en waterveilige stad? Dit kan met de gemeentelijke subsidie groene daken en afkoppelen 2024. Hieronder vindt u meer informatie over:

 • De aanvraag
 • De voorwaarden om subsidie te krijgen
 • Hoeveel subsidie u per maatregel ontvangt
 • Verschillende mogelijkheden voor afkoppelen
 • Subsidies die u kunt combineren

Woont u in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning.

Aanvragen

Lees de subsidieregeling groene daken en afkoppelen 2024 (pdf) en vraag de subsidie aan.

 • De aanleg van een groen dak kunt u combineren met een aanvraag voor subsidie afkoppelen. Een aanvraag voor alleen een groen dak of alleen afkoppelen van het dak is ook mogelijk.
 • Uw aanvraag moeten wij 1 week voor het begin van de werkzaamheden ontvangen hebben.
 • Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Uiterlijk binnen 13 weken ontvangt u een antwoord op uw aanvraag. U mag dus, op eigen risico, starten met de aanleg van het groen dak voordat u van de gemeente een antwoord heeft, maar wel nadat u de subsidie heeft aangevraagd.
 • Keuren wij de aanvraag goed? Dan hoort u welk bedrag u (achteraf) ontvangt. U heeft nu 6 maanden de tijd voor het realiseren van de maatregel.

Voorwaarden

Groen dak:

 • Het dak is van een particulier, Vereniging van Eigenaars (VVE’s), bedrijf, organisatie of woningcorporatie.
 • Het groen dak heeft een waterbergende capaciteit van minimaal 30 liter/m2.
 • Het dak moet binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch liggen.

Afkoppelen:

 • Het dak is van een particulier, Vereniging van Eigenaars (VVE’s), bedrijf, organisatie of woningcorporatie.
 • Het dak is aangesloten op de gemengde riolering of een verbeterd gescheiden stelsel. Check uw aansluiting op de afkoppelkaart.
 • Het te bergen hemelwater van het dak moet volledig worden afgekoppeld van de riolering. Een overstort naar de riolering is dus niet toegestaan.
 • Het dak moet binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch liggen.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de maatregel die u uitvoert. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen en het bijbehorende subsidiebedrag.

Maatregel Subsidie
Vergoeding per m2 aangelegd groen dak € 25
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met een hemelwaterberging € 3
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi € 7,50
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het realiseren van een ondergrondse infiltratievoorziening € 10

Particulieren ontvangen maximaal €3.000,- voor een groen dak. Voor VvE’s, bedrijven, organisaties en woningcorporaties geldt een maximaal te ontvangen bedrag van €10.000,-. Voor alle genomen maatregelen betreffende afkoppelen dakoppervlak is het maximum bedrag dat u per maatregel ontvangt € 5.000,-. In alle gevallen is de subsidiebijdrage nooit meer dan de gemaakte kosten.

De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is. U stuurt de volgende materialen op als bewijs:

 • Een foto van het aangelegde en/of afgekoppelde dak
 • De factuur van de aannemer of van de aankoop materialen
 • Het formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’ dat u ontvangt bij het subsidiebesluit

Verschillende mogelijkheden voor afkoppelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het afgekoppelde hemelwater te verwerken op uw terrein. Dit kan zowel bovengronds, als ondergronds. Hieronder enkele voorbeelden per subsidieregeling.

 1. Dakoppervlak afkoppelen in combinatie met een hemelwaterberging.
  Bij deze maatregel gaat het erom dat u uw hemelwater bovengronds opvangt. Voorbeelden van een hemelwaterberging zijn; regenton, (regenwater)vijver, regenwaterschutting, waterzuil, of iets vergelijkbaars. Denk er bij een regenton aan dat deze bij een harde bui snel vol zit, dus zorg voor een overloop naar een groen deel van de tuin.
 2. Dakoppervlak afkoppelen in combinatie met een wadi.
  Het woord wadi is een afkorting voor waterafvoer door infiltratie. De wadi is een verlaagd stuk tuin waar het water naartoe stroomt, blijft staan en vervolgens kan infiltreren. U kunt zelf bedenken hoe diep en hoe lang u de wadi wilt maken. Zorg ervoor dat de aanplant in de wadi tegen water én droogte kan (de wadi staat immers alleen onder water in (zeer) natte periodes).
 3. Dakoppervlak afkoppelen in combinatie met een ondergrondse infiltratievoorziening.
  Bij deze ingreep wordt er ondergronds een infiltratievoorziening aangelegd die ervoor zorgt dat het water langzaam in de bodem kan zakken. Denk hierbij aan een grindkoffer, infiltratiekratten, infiltratieleiding, of een vergelijkbare maatregel.

Subsidies combineren

De subsidie Groene daken en afkoppelen 2024 mag u aanvragen in combinatie met de subsidie klimaatbestendige maatregelen van het Waterschap Aa en Maas of met het Cultuurfonds buurtnatuur- en buurtwaterfonds Noord-Brabant.

Veelgestelde vragen

 • Krijg ik subsidie voor een bestaand groen dak, of vervangen van een groen dak?

  De subsidie is niet voor bestaande groene daken, onderhoud of wanneer een groen dak wordt vervangen. De regeling is bedoeld om nieuwe hemelwatervoorzieningen (groene daken) aan te leggen, zodat er meer hemelwater kan worden opgevangen bij een regenbui. Het dak vervangen zorgt niet voor meer hemelwater opvang.

 • Kan een groen dak ook op een schuin dak aangelegd worden?

  Een groen dak kan (tot een bepaalde hoek) ook op schuine daken aangelegd worden, mits de constructie sterk genoeg is. Dit dient altijd bij de leverancier gecheckt te worden.

 • Is er nog subsidie beschikbaar?

  Het subsidieplafond is op dit moment nog niet bereikt. Indien er aanvragen binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen deze aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. U wordt dan hierover geïnformeerd. Indien er aanvragen ingetrokken worden, kan de aanvraag direct behandeld worden.

 • Wat kost een groen dak?

  Wanneer je zelf het groene dak aanlegt, kan het vanaf ongeveer €30,00/m2. Wanneer een hovenier/ specialist het aanlegt beginnen de kosten bij zo’n €50,00/m2. Prijzen zijn indicatief en we adviseren geïnteresseerden altijd meerdere offertes op te vragen.

 • Zijn er technische vragen?

  Voor vragen over technische details, zoals de draagkracht, plantensoorten en onderhoud, verwijzen we graag door naar leveranciers/hoveniers voor advies.

 • Kan je een groen dak combineren met zonnepanelen?

  Ja, dit kan en verhoogt zelfs de energieopbrengst van de zonnepanelen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden.

 • Kan de gemeente een leverancier van groene daken aanbevelen?

  Als gemeente kunnen we helaas niet een of meerdere partijen adviseren. Daarom verwijzen we u graag door naar een van de volgende algemene websites waar meer over leveranciers is te vinden:

  Wij adviseren altijd om meerdere offertes op te vragen.

 • Moet de leverancier aan bepaalde eisen voldoen?

  Er zijn geen eisen waaraan de leverancier moet voldoen. Wel dient de leverancier aan te geven hoeveel waterbergende capaciteit (liter/m2) het groen dak heeft. Dit kan door bijvoorbeeld specificaties van het dak mee te sturen, of de capaciteit te vermelden op de offerte en factuur.

 • Wat is afkoppelen?

  Het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar een bovengrondse berging in plaats van op het riool.

 • Wat kost afkoppelen?

  De prijs voor het afkoppelen varieert enorm. De verschillende mogelijkheden hebben verschillende kosten:

  • Alleen doorzagen, afdoppen en de tuin in leiden kost rond de 30 euro.
  • Wadi: het graven van een gat in de grond is heel goedkoop. Waarschijnlijk is er ook nog leidingwerk of een gootje nodig om het water er naar de verlaging te leiden. De prijs hiervoor kan sterk verschillen. Daarnaast heeft u ook een afkoppelset nodig.
  • Regenton: de prijs van een regenton begint rond de 50 euro. Dat is een kleine, basic, kunststof ton. Hoe mooier en groter de ton, hoe duurder die wordt. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Daarbij heeft u ook een afkoppelset nodig.
  • Infiltratiekratten: één krat begint rond de 50 euro, maar dit verschilt sterk per merk en u heeft waarschijnlijk meerdere kratten nodig. Daarbij komen ook nog de kosten voor geotextiel bedekking, een zandvangput, bladafscheider, vulautomaat, ondergronds leidingwerk en graafwerk.
 • Kan iemand het ontkoppelen voor mij doen?

  U kunt gerenommeerde klusbedrijven of loodgieters vragen het afkoppelen voor u te doen.

 • Krijg ik ook subsidie als ik een regenton aansluit zonder de regenpijp door te zagen?

  Nee, de subsidie is bedoeld voor het volledig afkoppelen van uw dakoppervlak dus daarvoor moet u de regenpijp doorzagen en afdoppen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.