Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan hoeft u uw aanslag gemeentelijke belastingen misschien niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Wij verlenen kwijtschelding voor (on)roerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Denkt u dat dit ook voor u geldt? Vraag dan kwijtschelding aan.

Kan ik kwijtschelding krijgen?

Kwijtschelding is mogelijk voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Hoeveel inkomen en vermogen u mag hebben, hangt af van uw (financiële) situatie.

 • Inkomen

  U krijgt veelal kwijtschelding bij een netto inkomen van:

  • minder dan € 1.450,- voor een alleenstaande (ouder).
  • minder dan € 1.700,- voor een alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd.
  • minder dan € 2.060,- voor een echtpaar of huisgenoten.
  • minder dan € 2.300,- voor een echtpaar of huisgenoten boven de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Vermogen

  Voor het vermogen kijken wij naar het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, de waarde van een auto en naar het overige vermogen.

  Saldo op bank- en spaarrekeningen

  U krijgt veelal kwijtschelding bij een saldo (of tegoed) op uw rekening(en) van:

  • minder dan € 3.050,- voor een alleenstaande.
  • minder dan € 3.500,- voor een alleenstaande ouder.
  • minder dan € 4.050,- voor gehuwden en samenwonenden.
  • Bent u en uw partner geboren vóór 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350,- per persoon extra aan saldo hebben.

   

  De dit jaar ontvangen energietoeslag en de ontvangen bijzondere bijstand (van maximaal drie maanden) houden wij buiten beschouwing.

  Auto

  Als u een auto hebt, dan mag deze niet meer waard zijn dan € 3.350,-. Is deze meer waard, dan moet hij onmisbaar zijn vanwege uw werk of invaliditeit. U moet deze onmisbaarheid aantonen.

  Overig vermogen

  U krijgt geen kwijtschelding als u overig vermogen hebt. Denk hierbij aan:

  • Een caravan;
  • Een motor;
  • Een koopwoning met overwaarde.

Kwijtschelding aanvragen

De meeste van onze klanten kunnen digitaal kwijtschelding aanvragen. Dit doet u via het digitaal formulier. U logt in met DigiD, vult een aantal vragen in o.a. over uw inkomen en vermogen en vervolgens dient u de aanvraag in.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

Binnen een week ontvangt u een brief om u te laten weten dat we uw aanvraag hebben ontvangen. U hoeft (een deel van) de aanslag niet te betalen zolang wij u verzoek behandelen. Ook dit laten we u weten in die brief. Binnen 4 maanden ontvangt u de brief waarin we aangeven of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb de aanslag betaald. Kan ik nog kwijtschelding krijgen?

  Ja, u kunt nog kwijtschelding krijgen als u de aanslag (gedeeltelijk) hebt betaald. Krijgt u kwijtschelding, dan betalen wij het betaalde bedrag aan u terug.

  Is de aanslag volledig betaald? Dan hebt u nog 3 maanden om kwijtschelding aan te vragen. Na deze 3 maanden kunt u geen kwijtschelding meer krijgen voor de aanslag.

 • Krijg ik ook kwijtschelding voor de waterschapslasten van de BSOB?

  Ontvangt u ook een aanslag waterschapslasten van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)? Dan hoeft u voor die aanslag niet apart kwijtschelding aan te vragen. Uw verzoek bij ons geldt ook voor de aanslag van de BSOB. Er zijn twee uitzonderingen: zelfstandige ondernemers krijgen geen kwijtschelding bij de BSOB en de BSOB verleent geen kwijtschelding voor het eigenaarsgedeelte van de aanslag; de watersysteemheffing gebouwd. BSOB verstuurt de aanslagbiljetten dit jaar eind juni.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.