Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgt u er als ouder zelf voor dat uw kind iedere dag op school komt. Soms is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft of naar een school moet die ver uit de buurt ligt. Misschien hebt u dan recht op leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leer­lin­gen in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO)
 • leer­lin­gen in het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO)
 • leer­lin­gen die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en hier­voor ver­der moe­ten rei­zen
 • leer­lin­gen met een struc­tu­re­le be­per­king in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Leerlingenvervoer wordt toegekend voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die het soort onderwijs aanbiedt dat toegankelijk is voor uw kind.

Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school groter is dan:

 • 6 kilometer naar Bij­zon­der ba­sis­on­der­wijs (gekozen op richting of levensovertuiging)
 • 2 kilometer naar Spe­ci­aal on­der­wijs (SO)
 • 2 kilometer naar Voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO)

Om de afstand te bepalen maken we gebruik van de kortste route per auto volgens de ANWB routeplanner. De ANWB routeplanner staat automatisch op de snelste route. Wijzig dit dus eerst naar kortste route.

Gaat uw kind naar het regulier onderwijs? Dan komt uw kind alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als het een structurele beperking heeft. Dit moet u aantonen met een medische verklaring.

Soorten vervoer

De gemeente ’s-Hertogenbosch kent drie vormen van leerlingenvervoer:

 • Openbaar vervoer: als uw kind met het openbaar vervoer kan reizen krijgt u een OV-abonnement. De kosten van een begeleider kunnen ook (tijdelijk) vergoed worden. Neem contact op met leerlingenvervoer over de regels.
 • Eigen vervoer: Als u het brengen en halen van uw kind zelf verzorgt, dan kunt u een vergoeding voor eigen vervoer krijgen. In het Bijzonder Basisonderwijs vragen we een eigen bijdrage als de afstand tot de school meer dan 20 kilometer is. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Stuur een inkomensverklaring IB-60 van peiljaar 2021 mee. U kunt het formulier aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543.
 • Aangepast vervoer: Kinderen die op geen enkele andere manier kunnen reizen worden met een taxibus van huisdeur naar school en terug gebracht.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet u als ouder of verzorger vóór 1 juni een aanvraag doen. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hebt u een co-ouderschap met uw ex partner? Dan moet u beiden een aanvraag doen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Deze bewijsstukken moet u tijdens de aanvraag uploaden:

 • Schoolverklaring (pdf): bij een eerste aanvraag, als uw kind van school wisselt of als u in de gemeente ’s-Hertogenbosch bent komen wonen.
 • Verklaring samenwerkingsverband (pdf): als uw kind niet naar de dichtstbijzijnde passende school gaat op advies van het samenwerkingsverband.
 • Medische verklaring: als uw kind met een beperking naar het regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat.
 • Verklaring bezwaar scholen van andere richtingen: als uw kind naar een Bijzondere basisschool (gekozen op richting of levensovertuiging) gaat, stuurt u een verklaring mee waarin staat waarom u bezwaar hebt tegen scholen van andere richtingen en wat de reden is om uitdrukkelijk te kiezen voor onderwijs op basis van richting of levensovertuiging.
 • Inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2021): uw kind gaat naar een Bijzondere basisschool (gekozen op richting of levensovertuiging) en de afstand tot deze school is meer dan 20 kilometer.
 • Verklaring waarom uw kind niet met de fiets en/of het OV naar school kan. Als uw kind niet kan fietsen en/of met het OV naar school kan, stuurt u een verklaring mee waarin staat waarom dit niet kan.

Afhandeling

Hebt u de aanvraag compleet en op tijd ingestuurd? Dan controleren we de gegevens. Ook bij de school van uw kind. U krijgt binnen 8 weken een brief met de beslissing van de gemeente. In de tussentijd regelt u zelf het vervoer voor uw kind van en naar school. U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Gaat uw kind naar een andere school of gaat u verhuizen? Dan moet u misschien een nieuwe aanvraag doen. Neem daarom altijd contact op met de afdeling leerlingenvervoer als uw situatie verandert.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.