Leerlingenvervoer

De meeste kinderen gaan op de fiets naar school. Soms is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft of naar een school moet die ver uit de buurt ligt. Misschien hebt u dan recht op leerlingenvervoer.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Als het kan, gaat uw kind met de fiets naar school. Kinderen die zelf fietsen naar hun school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen hiervoor een kilometervergoeding aanvragen. Als fietsen (nog) niet lukt zijn er nog een paar mogelijkheden:

 • Openbaar vervoer: als uw kind met het openbaar vervoer kan reizen krijgt u een OV-abonnement. De kosten van een begeleider kunnen ook (tijdelijk) vergoed worden.
 • Eigen vervoer: als u uw kind zelf brengt en haalt dan kunt u een vergoeding voor eigen vervoer krijgen. In het Bijzonder Basisonderwijs vragen we een eigen bijdrage als de afstand naar de school meer dan 20 kilometer is. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen.
 • Aangepast vervoer: kinderen die op geen enkele andere manier kunnen reizen worden met een taxibus van huisdeur naar school en weer terug gebracht.

Is uw kind 9 jaar oud en gaat hij of zij nog niet met de fiets naar school?

Als uw kind 9 jaar of ouder is gaan we met u in gesprek om te kijken of uw kind zelf kan reizen naar school en welke hulp daarbij nodig is. We maken dan samen met u een Trajectontwikkelplan (TOP).

Kan mijn kind gebruik maken van leerlingenvervoer?

Als uw kind één van de onderstaande onderwijsvormen volgt en de afstand van uw huis naar school te groot is, dan kunt u gebruikmaken van leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Om de afstand te bepalen maken we gebruik van de kortste route per auto volgens de ANWB routeplanner (De ANWB routeplanner staat automatisch op de snelste route. Wijzig dit dus eerst naar kortste route).

 • Leer­lin­gen in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO) – minimaal 2 kilometer afstand van huis naar school
 • Leer­lin­gen in het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO) – minimaal 2 kilometer afstand van huis naar school
 • Leer­lin­gen die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) – minimaal 6 kilometer afstand van huis naar school
 • Leer­lin­gen met een struc­tu­re­le be­per­king in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs. Deze beperking moet worden aangetoond met een medische verklaring.

Aanvraag

De aanvraag voor leerlingenvervoer moet u als ouder of verzorger vóór 1 juni indienen. Hebt u een co-ouderschap met uw ex-partner? Dan moet u beiden een aanvraag doen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Om een aanvraag te doen heeft u het volgende nodig:

 • DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor professionals).
 • Schoolverklaring (pdf): bij een eerste aanvraag, als uw kind van school wisselt of als u in de gemeente ’s-Hertogenbosch bent komen wonen.
 • Verklaring samenwerkingsverband (pdf): als uw kind niet naar de dichtstbijzijnde passende school gaat op advies van het samenwerkingsverband.
 • Medische verklaring: als uw kind met een beperking naar het regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat.
 • Verklaring bezwaar scholen van andere richtingen: als uw kind naar een Bijzondere basisschool (gekozen op richting of levensovertuiging) gaat, stuurt u een verklaring mee waarin staat waarom u bezwaar hebt tegen scholen van andere richtingen. Ook wat de reden is om uitdrukkelijk te kiezen voor onderwijs op basis van richting of levensovertuiging.
 • Inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2022): uw kind gaat naar een Bijzondere basisschool (gekozen op richting of levensovertuiging) en de afstand naar deze school is meer dan 20 kilometer.
 • Verklaring waarom uw kind niet met de fiets en/of het OV naar school kan: als uw kind niet kan fietsen en/of met het OV naar school kan, stuurt u een verklaring mee waarin staat waarom dit niet kan.

Afhandeling

Heeft u de aanvraag compleet en op tijd ingestuurd? Dan controleren we de gegevens. Ook bij de school van uw kind. U krijgt binnen 8 weken een brief met de beslissing van de gemeente. In de tussentijd regelt u zelf het vervoer voor uw kind van en naar school. U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Gaat uw kind naar een andere school of gaat u verhuizen? Dan moet u misschien een nieuwe aanvraag doen. Neem daarom altijd contact op met Leerlingenvervoer als uw situatie verandert. U bereikt leerlingenvervoer via 073 – 615 51 55 of het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.