Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en mantelzorgwaardering. Lees hieronder meer over mantelzorg en de ondersteuning voor mantelzorgers.

Wanneer ben ik mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u zorgt voor iemand in uw omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. Dat kan een familielid, vriend of buur zijn. U zorgt voor een langere tijd voor die ander. Bijvoorbeeld u zorgt voor uw partner die chronisch ziek is, of uw ouder die hulpbehoevend is. Of u zorgt voor uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is.

Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders.

Mantelzorg

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het huishouden. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen.

Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Deze hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Jonge mantelzorgers

Sommige jongeren hebben een ouder, broer of zus die extra zorg nodig heeft vanwege een ziekte of beperking. Vaak doen deze jongeren meer huishoudelijke taken en helpen ze bij persoonlijke verzorging. Of zij bieden emotionele steun en zorgen soms ook voor de andere kinderen in het gezin. Vanwege die extra zorgtaken worden ze jonge mantelzorgers genoemd.

Ben jij een jonge mantelzorger? Dan kun je voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Farent en bij Stichting Jonge Mantelzorgers. Stichting Jonge Mantelzorgers is een platform voor en door jonge mantelzorgers in onze gemeente. Kijk op de website van Stichting Jonge Mantelzorgers. Of ga naar de website van Mantelzorg Farent.

Ondersteuning voor mantelzorgers

In onze gemeente kunnen mantelzorgers voor ondersteuning en met vragen terecht bij Mantelzorg Farent. Consulenten van Mantelzorg Farent bespreken samen met mantelzorgers welke ondersteuning er nodig is. De consulenten zijn in iedere wijk aanwezig en maken deel uit van de Buurtteams. Ga naar de website van Mantelzorg Farent of bel (073) 206 88 00.

Respijtzorg

Mantelzorg kan intensief zijn. Daarom is er voor mantelzorgers respijtzorg. Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger over. Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een ander langer volhouden.

Lees hieronder welke respijtzorg u als mantelzorger kunt aanvragen bij de gemeente. En welke respijtzorg u via Mantelzorg Farent aanvraagt.

Respijtzorg via de gemeente

Hebt u vragen over respijtzorg? Bel dan met Koo via (073) 206 88 88 of kijk op de website van Koo voor meer informatie. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terechtkomt.

Dagbesteding

Dagbesteding kan helpen om invulling te geven aan de dag van degene die mantelzorg ontvangt. Ook kan het de mantelzorger ontlasten. Dagbesteding kan voor enkele dagdelen per week worden ingezet. Neem contact op met Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.

Logeeropvang

Als mantelzorger bent u soms toe aan rust. Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of vriend over. Neem contact op met Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.

Tijdelijk extra hulp voor overbelaste mantelzorger via Mantelaar

Hebt u als mantelzorger tijdelijk even ondersteuning nodig bij de hulp aan iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Farent of kijk op de website van Mantelaar. Bekijk op YouTube het verhaal van mantelzorger Bea. Door de ondersteuning van een zorgstudent van Mantelaar, kan zij de zorg en aandacht voor haar “tante” even toevertrouwen aan iemand anders.

Respijtzorg via Mantelzorg Farent

Huiskamers

Farent heeft huiskamers in de wijken in ’s-Hertogenbosch. Een huiskamer is een dagopvang voor ouderen, geheel begeleid door vrijwilligers en gecoördineerd door Farent. Het doel van de huiskamers is om ouderen een leuke dag buitenshuis te bieden en om mantelzorgers te ontlasten. Kijk voor meer informatie over de huiskamergroepen op de website van Farent of bel (073) 206 88 00.

Vrijwillige thuishulp

Via Farent kunnen mantelzorgers de hulp inschakelen van de Vrijwillige Thuishulp. Deze zorgvrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan buurtbewoners die zelfstandig wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een medewerker van Farent kijkt met u naar uw vraag, wensen en mogelijkheden en bemiddelt voor een geschikte match tussen uw hulpvraag en vrijwilliger. Kijk voor meer informatie over de Vrijwillige Thuishulp op de website van Farent.

Tuinonderhoud

Ook kunt u als mantelzorger extra ondersteuning krijgen in de vorm van tuinonderhoud. De tuinwerkzaamheden bestaan uit onderhoud die een mantelzorger zelf ook zou uitvoeren. Mantelzorgers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij Mantelzorg Farent. Ga hiervoor naar de website van Mantelzorg Farent of bel (073) 206 88 00.

Mantelzorgwaardering

Zorgt u als mantelzorger langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week voor een ander? Dan geeft de gemeente u jaarlijks een attentie van € 50,-. Komt u hier voor in aanmerking? Ga naar de website van Mantelzorg Farent of bel met Farent op (073) 206 88 00.

Dag van de Mantelzorg

Elk jaar is op 10 november de landelijke Dag van de Mantelzorg. We gebruiken deze dag om alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten met leuke activiteiten. Schrijf u in bij Mantelzorg Farent om hiervoor uitgenodigd te worden. Ga hiervoor naar de website van Farent of mail naar mantelzorg@farent.nl.

Verzekering

Bent u mantelzorger in gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Financiële steun in bijstandsuitkering

Het kan zijn dat een mantelzorger of degene die mantelzorg krijgt een bijstandsuitkering ontvangt vanuit de Participatiewet. In 2015 heeft de rijksoverheid de kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen u een lagere bijstandsuitkering krijgt. Wij willen voorkomen dat mantelzorgers of de ontvangers van mantelzorg hierdoor financiële problemen krijgen. Denkt u dat dit voor u het geval is? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent van Weener XL.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.