Ontheffingen

Bedrijven en burgers die werkzaamheden uitvoeren in het gebied waar betaald parkeren geldt kunnen een parkeerontheffing aanvragen. Dit kan via het digitaal parkeerloket.

Bedrijven moeten eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. Dat kan via het digitaal formulier. Dit duurt gemiddeld drie werkdagen. Na ontvangst van de gebruikersnaam en wachtwoord en handleiding kunt u uw product aanvragen via het digitaal parkeerloket.

Als u de parkeerontheffing direct nodig heeft kunt u, zonder eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen, inloggen als gast.

Dagvergunning betaald parkeren (voor de binnenstad en de woonwijken)

Een dagvergunning betaald parkeren is geldig voor een aaneengesloten periode, met een minimum van een dag en maximaal 5 aaneengesloten dagen.

Kosten

U kunt de ontheffing 5 dagen aaneengesloten aanvragen of minder.

Tarief soort Tarief Periode
A € 3,93 per 60 minuten € 24,29 per dag
€ 121,45 per 5 dagen
B € 3,38 per 60 minuten € 20,89 per dag
€ 104,45 per 5 dagen
C € 2,72 per 60 minuten € 16,81 per dag
€ 84,05 per 5 dagen

Voorwaarden

 • U mag alleen parkeren op de betaalde parkeerplaatsen, dus niet op vergunninghouder parkeerplaatsen.
 • Een dagvergunning betaald parkeren kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig zonder aanvullende voorwaarden.

Tijdelijke parkeervergunning voor aannemers (voor de binnenstad en de woonwijken)

Werkt u langere tijd aan een klus of project in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan kunt u een tijdelijke parkeervergunning voor aannemers (met KvK-nummer) aanvragen. U kunt maximaal 10 kentekens toevoegen aan één parkeervergunning. Er kan maar een kenteken actief zijn (dat wil zeggen gebruik maken van de parkeervergunning).

Kosten

Wijken Binnenstad
Week € 48,75 € 84,05
Maand € 121,87 € 210,12
Kwartaal € 304,67 € 525,30

Voorwaarden

 • U mag alleen parkeren op de betaalde parkeerplaatsen, dus niet op vergunninghouder parkeerplaatsen.
 • Een tijdelijke parkeervergunning voor aannemers kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • De aannemer moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De aannemer heeft een opdracht waarin plaats, duur en het werk beschreven staan.

Tijdelijke parkeerontheffing parkeerverbod (alleen voor de binnenstad)

Een ontheffing is aan te vragen ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, waarbij de aanwezigheid van een motorvoertuig noodzakelijk is. Dit geldt voor voertuigen waarin een vaste installatie zit, die niet uit het voertuig gehaald kan worden.

Kosten

U kunt de ontheffing aanvragen voor 5 aaneengesloten dagen. De kosten zijn € 27,10 per dag.

Voorwaarden

 • U komt in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing parkeerverbod als u uw voertuig nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden kunnen niet binnen de venstertijden worden uitgevoerd.
 • Als u uw materialen kunt laden heeft u uw voertuig niet nodig bij uw werkzaamheden. U kunt dan een ontheffing voor het betaald parkeren aanvragen dagvergunning betaald parkeren. U mag voor de deur lossen en daarna uw voertuig verplaatsen naar een betaald parkeerplaats.
 • Een tijdelijke parkeerontheffing parkeerverbod mag niet worden gebruikt voor het parkeren op de Markt tijdens de warenmarkten op woensdag, vrijdag 9:00 tot 13:30 en zaterdag.
 • Aanwijzingen van daartoe bevoegde ambtenaren moeten direct worden opgevolgd.
 • De wijze van gebruik van de tijdelijke parkeerontheffing parkeerverbod mag geen hinder opleveren voor het overige verkeer.

Snorfiets/bromfiets (scooter) ontheffing voor de binnenstad

Bedrijven die buiten de venstertijden in de binnenstad moeten zijn met een snorfiets/bromfiets (scooter) kunnen een ontheffing aanvragen.

Kosten

De kosten voor een ontheffing bedragen € 16,60 per kenteken.

Voorwaarden

U moet kunnen aantonen dat u voor bedrijfseconomische reden met een snorfiets/bromfiets (scooter) de binnenstad moet inrijden. U kunt een e-mail sturen met uw redenen en het kenteken via het digitaal contactformulier.

Vrachtwagens in de binnenstad

Als u met een vrachtwagen in ‘s-Hertogenbosch wilt rijden, heeft u in veel gevallen een ontheffing nodig.

De belangrijkste ontheffingen voor vrachtwagens zijn:

Tijdelijke ontheffing lengtebeperking

In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch geldt een lengtebeperking. Vrachtwagens langer dan 10 meter moeten een tijdelijke ontheffing lengtebeperking aanvragen. Deze kan in een uitzonderlijke situatie worden verleend ten behoeve van de bedrijfsmatige bevoorrading, de warenmarkt, bouw-, installatie- en reparatieverkeer en de opbouw of uitvoering van evenementen, indien bij beoordeling in redelijkheid niet kan worden verlangd om de goederen in kleine vrachtauto’s te vervoeren. U mag dan (zo kort mogelijk) met uw vrachtwagen de binnenstad in. De ontheffing wordt gecontroleerd op kenteken en u ontvangt geen papieren vignet. De kosten voor een tijdelijke ontheffing lengtebeperking bedragen zijn € 16,60.

Ontheffing milieuzone

In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch geldt een milieuzone. Dat betekent dat vrachtwagens vanaf 1 januari 2022 moeten voldoen aan een emissieklasse 6. Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zonder geldige ontheffing kan een boete van € 280,00 uitgeschreven worden. Er zijn 3 soorten ontheffingen:

Dag ontheffing milieuzone

Aan de bestuurder van een vrachtauto die niet voldoet aan de criteria voor de toegang tot de milieuzone wordt op aanvraag maximaal 12 keer per jaar telkens voor slechts één dag een ontheffing verleend. De kosten voor een dag ontheffing milieuzone zijn € 34,80.

Ontheffing langere levertijd milieuzone

Heeft u een vrachtwagen met emissieklasse 6 besteld, maar is deze nog niet geleverd?

Als u dit kan aantonen, kan u een tijdelijke ontheffing aanvragen voor uw huidige vrachtwagen. De ontheffing geldt tot het moment van levering van de nieuwe vrachtwagen. Stuur uw schriftelijke aanvraag met een kopie van het kentekenbewijs van uw vrachtwagen, een kopie van het aankoopbewijs van de nieuwe vrachtwagen en een verklaring van levering (datum) door de leverancier naar parkeervergunningen@s-hertogenbosch.nl. De kosten voor een ontheffing langere levertijd milieuzone zijn € 16,60.

Hardheidsclausule milieuzone

Als u kunt aantonen dat u door het aanschaven van een vrachtauto die voldoet aan de emissieklasse in financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. De gemeente kan besluiten u een tijdelijke ontheffing te verlenen. Voldoet u aan de voorwaarden (pdf)? Doe dan een verzoek op de hardheidsclausule via het digitaal aanvraagformulier.

Het streven is om de aanvraag binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. De procedure duurt ongeveer 12 weken. Tijdens deze procedure ontvangt u na betaling van de factuur een tijdelijke ontheffing. De ontheffing is alleen geldig voor de periode weken dat de aanvraag in behandeling is. Of de ontheffing hierna geldig blijft is afhankelijk van het onafhankelijke besluit dat wij ontvangen. De kosten voor een Hardheidsclausule milieuzone zijn € 204,50.

Indien u een hardheidsclausule heeft die is verleend door de gemeente Eindhoven, Breda of Tilburg, dan kunt u het bewijs dat u al in het bezit bent van een hardheidsclausule voorleggen via het digitaal contactformulier.

Met een landelijke vrijstelling of ontheffing hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vragen. Kijk voor meer informatie over landelijke vrijstellingen en ontheffingen op de website van Milieuzones.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.