Ontheffingen

Tijdelijke parkeerontheffing

Moet u als burger of bedrijf een tijd in een gereguleerd parkeergebied (betaald parkeren en/of alleen voor vergunninghouders) werken? En hebt u uw auto nodig voor uw werk? Dan heeft u de mogelijkheid om tijdelijke parkeerproducten aan te vragen. Dit kan via het digitaal parkeerloket.

Bedrijven moeten eerste een digitale inlogcode aanvragen. Vraag via het digitaal formulier een inlogcode aan. Dit duurt gemiddeld drie werkdagen. Na ontvangst van de inlogcode en de handleiding kunt u uw product aanvragen via het digitaal parkeerloket. De ontheffing/vergunning wordt gecontroleerd op kenteken en u ontvangt niets om achter uw voorruit te leggen.

De ontheffingen die u kunt aanvragen zijn:

Tijdelijke parkeerontheffing (TPO) betaald parkeren (voor de binnenstad en de woonwijken)

De kosten zijn afhankelijk van de locatie.

Tijdelijke parkeerontheffing (TPO) parkeerverbod (alleen voor de binnenstad)

Een TPO parkeerverbod (binnenstad) is alleen voor voertuigen waarin een vaste installatie zit, die niet uit het voertuig gehaald kan worden. Kosten: € 55,00.

Tijdelijke parkeervergunning voor aannemers

Werkt u langere tijd aan een klus of project in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan kunt u een tijdelijke parkeervergunning voor aannemers (met KvK-nummer) aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op de betaald parkeerplaatsen in de parkeersector van uw opdracht. U kunt maximaal 10 kentekens toevoegen aan één parkeervergunning. Maar er kan maar een kenteken geactiveerd zijn. De kosten staan hieronder in de tabel.

Wijken Binnenstad
Week € 47,33 € 81,60
Maand € 118,32 € 204,00
Kwartaal € 295,80 € 510,00

Tijdelijke ontheffing lengtebeperking

Het centrum van ’s-Hertogenbosch heeft een zone voor lengtebeperking. Vrachtwagens langer dan 10 meter mogen de binnenstad niet in. Met een ontheffing lengtebeperking mag een vrachtwagen langer dan 10 meter toch het centrum in. Let op: Dit mag alleen als de lading niet deelbaar is. Is uw lading niet deelbaar en uw vrachtwagen langer dan 10 meter? Vraag via het digitaal aanvraagformulier een inlogcode aan. Na ontvangst van de inlogcode en de handleiding kunt u inloggen op het digitaal parkeerloket om uw ontheffing aan te vragen. U mag dan (zo kort mogelijk) met uw vrachtwagen de binnenstad in.

De ontheffing wordt gecontroleerd op kenteken en u ontvangt geen papieren ontheffing om achter uw voorruit te leggen.

Snor- en bromfiets (scooter) ontheffing voor de binnenstad

Moet u als bedrijf buiten de venstertijden (maandag t/m zondag 07.00 en 11.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur en op donderdag tussen 21.00 en 22.00) in de binnenstad zijn met uw snor- en bromfiets? Hebt u bedrijfseconomische redenen om in aanmerking te komen voor een ontheffing? Stuur dan een e-mail met uw redenen en het kenteken van uw snor- en bromfiets (scooter) via dit digitaal contactformulier. De kosten voor een ontheffing bedragen € 15,30 per jaar per kenteken.

Ontheffing milieuzone

In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch geldt een milieuzone. Dat betekent dat vrachtwagens per 1 januari 2022 moeten voldoen aan een emissieklasse 6. Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zonder geldige ontheffing kan een boete van € 280,00 uitgeschreven worden. Er zijn 3 soorten ontheffingen:

Dag ontheffing

Kosten: € 32,10. Een dag ontheffing geldt tot 6.00 uur de volgende dag. Vraagt u de ontheffing voor de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling. U kunt maximaal 12 ontheffingen per jaar en per kenteken aanvragen via het digitaal parkeerloket. Vraag eerst een inlogcode aan via het digitaal aanvraagformulier. Na ontvangst van de inlogcode en de handleiding kunt u inloggen op het digitaal parkeerloket om uw ontheffing aan te vragen.

Ontheffing langere levertijd

Kosten: € 15,30. Hebt u een vrachtwagen met emissieklasse 6 besteld, maar is deze nog niet geleverd? Als u dit kan aantonen, kan u een tijdelijke ontheffing aanvragen voor uw huidige vrachtwagen. De ontheffing geldt tot het moment van levering van de nieuwe vrachtwagen. Stuur uw schriftelijke aanvraag met een kopie van het kentekenbewijs van uw vrachtwagen, een kopie van het aankoopbewijs van de nieuwe vrachtwagen en een verklaring van levering (datum) door leverancier naar parkeervergunningen@s-hertogenbosch.nl.

Hardheidsclausule

Kosten: € 188,55. Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in de financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. De gemeente kan besluiten een tijdelijke ontheffing te geven. Voldoet u aan de voorwaarden (pdf)? Doe dan een verzoek tot een beroep op de hardheidsclausule via het digitaal aanvraagformulier.

Het streven is om de aanvraag binnen 5 werkdagen op te starten. De gehele procedure duurt ongeveer 12 weken. Tijdens deze procedure ontvangt u na betaling van de factuur een tijdelijke ontheffing. De ontheffing is alleen geldig voor de periode weken dat de aanvraag in behandeling is. Of de ontheffing geldig is na deze periode is afhankelijk van het onafhankelijke besluit dat wij ontvangen.

Indien u een hardheidsclausule heeft die is verleend door de gemeente Eindhoven, Breda of Tilburg, dan kunt u het bewijs dat u al in het bezit bent van een hardheidsclausule voorleggen via het digitaal contactformulier.

Met een landelijke vrijstelling of ontheffing hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vragen. Kijk voor meer informatie over landelijke vrijstellingen en ontheffingen op de website van Milieuzones.

Boete

Medewerkers van de afdeling Stadstoezicht controleren in de milieuzone. Aan het kenteken zien zij of een vrachtauto voldoet aan de gestelde eisen. Een chauffeur die zich niet aan de regels houdt kan een boete krijgen van € 280,00.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.