Rechten en plichten bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U hebt daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan onderstaande regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten.

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u er alles aan doen om een baan te vinden. U moet ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. Daarnaast moet u voldoende solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Arbeidsplicht

Iedereen die kan werken, moet werken. U moet aangeboden werk accepteren. Ook als u daarvoor moet reizen. Er wordt in bepaalde gevallen een uitzondering op deze arbeidsplicht gemaakt. Neem hiervoor contact op met uw consulent.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht om mee te werken. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een re-integratietraject.

Wijzigings- of informatieplicht

U bent verplicht uw gemeente alle informatie te geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft. Verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door via onze pagina Doorgeven wijzigingen bijstandsuitkering. Op tijd doorgeven voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt en dat u dat later moet terugbetalen.

De gemeente legt u een boete op wanneer u opzettelijk iets niet doorgeeft of bij een grote slordigheid.

Vakantieregels

U bent verplicht een vakantie vooraf door te geven aan Weener XL en/of uw werkconsulent. Ook als u in Nederland verblijft. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar op vakantie.

Bezwaar maken

Bent u het niets eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken via onze pagina Bezwaar maken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch hebben recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Ook als u een bijstandsuitkering krijgt. Een OCO kan u bijvoorbeeld helpen bij het doorgeven van wijzigingen of kan meegaan naar gesprekken. Hulp van een OCO is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Kijk voor meer informatie op de website van Koo.

Fraude melden

Ondersteuning en hulp kosten veel geld. We willen het geld alleen uitgeven aan mensen die er recht op hebben en het nodig hebben. Helaas wordt er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit uitkeringen. Bijvoorbeeld als iemand zegt geen inkomsten te hebben, maar dit toch wél heeft (bijvoorbeeld uit zwart werk). Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan via dit digitaal formulier. Melden kan anoniem.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.