Subsidieregeling Right to Challenge

Right to Challenge staat voor ‘het recht om de gemeente uit te dagen’. Heb jij een idee om een sociaal maatschappelijke taak van de gemeente beter of slimmer aan te pakken met hetzelfde budget? Ga dan een ‘Right to Challenge’ aan. Je kunt subsidie en soms zelfs langdurig financiering krijgen voor het uitvoeren van de taak. Ook denken we graag met je mee

Waarom een Right to Challenge?

De gemeente werkt aan sociaal sterke wijken en buurten. Door samen te werken met inwoners en de ruimte te geven aan ideeën. Inwoners komen door ervaring en kennis van hun omgeving vaak met betere oplossingen voor sociale en maatschappelijke taken van de gemeente. Door dit te combineren met de ervaring, kennis en het netwerk van de gemeente, komen we samen tot het beste resultaat. Met de subsidie ‘Right to Challenge’ krijgen inwoners financiële steun voor het uitvoeren van hun idee.

Voorwaarden

 • Het gaat om een betere of slimmere aanpak voor een sociaal maatschappelijke taak, die in opdracht van de gemeente wordt gedaan.
 • Het kost hetzelfde of zelfs minder geld.
 • Het idee vergroot de leefbaarheid van een wijk of buurt. Dat betekent dat het prettiger of geschikter wordt om te leven en wonen in die wijk of buurt.
 • Bewoners van de wijk of buurt steunen het initiatief.
 • De activiteit is in principe voor iedereen toegankelijk.

Voorbeelden uit onze gemeente

 • Transfarmers: een informatie vorm van dagbesteding die meer is gericht op persoonlijk herstel 4n ontwikkeling dan bij doorverwijzing naar specialistische professionele hulp. Het doel hiervan is om eigen regie te herwinnen over het leven in een maatschappelijke omgeving.
 • De Zebra: empowermenttrajecten voor meisjes van 11-18 jaar. De focus ligt hierbij niet op de behandeling van beperkingen en problemen, maar op het bevorderen van gezondheid, mogelijkheden, talenten en eigen veerkracht.
 • Aju paraplu, bewoners initiatieven Kruiskamp: opvang en begeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond en voor mensen die dreigen te vereenzamen.
 • Buurtvereniging Zandbewoners: In de wijk ’t Zand spelen grote ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Zoals het klimaatneutraal maken van de woningen en werkzaamheden aan het spoor en het station. De buurtvereniging krijgt subsidie om te communiceren over deze projecten met de buurt. En om inwoners te laten meedenken over wat er gaat gebeuren.

Kijk voor inspiratie ook in de inspiratiegids (pdf) met landelijke voorbeelden van Right to Challenge.

Wat valt niet onder deze regeling?

Een aantal soorten ideeën valt niet onder deze regeling:

 • Het idee heeft geen speciale band met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bijvoorbeeld als het gaat om een landelijke aanpak.
 • Het idee gaat over duurzaamheid en/ of cultuur. Daarvoor zijn andere subsidies beschikbaar.
 • Het idee gaat over een nieuw initiatief op sociaal en maatschappelijk gebied dat nog niet wordt gedaan in de gemeente. Kijk ook op de pagina Regeling Nieuwe Initiatieven.
 • Het idee is religieus of politiek van aard.
 • Het idee gaat over het organiseren van feesten, evenementen, excursies of normale verenigingsactiviteiten.

Wie mag subsidie aanvragen?

Een groep inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch die staat ingeschreven als rechtspersoon zonder doel om winst te maken. Bijvoorbeeld een organisatie, vereniging, of stichting. Ook is het belangrijk dat de groep inwoners een verbinding heeft met de buurt, wijk of het gebied.

Hoe pak je het aan?

Het aanvraagproces is eenvoudig.

 1. Vul het digitaal contactformulier in en laat ons jouw idee weten. Hierna neemt een medewerker van de gemeente contact op om je idee te bespreken.
 2. Past je idee binnen de regeling? Dan werk je het plan verder uit en doe je een aanvraag voor subsidie.
 3. Daarna maken we vervolgafspraken. We vragen je bijvoorbeeld om je plan te presenteren aan de gemeente.
 4. Is je aanvraag goedgekeurd en mag je de ‘Right to Challenge’ aangaan? Dan krijg je subsidie. Deze hoef je niet in één jaar te besteden. Je mag er meerdere jaren over doen.

Meer weten?

Uitgebreide informatie lees je in de Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2023-2024 (pdf). Heb je na het lezen nog vragen? Stel ze via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.