Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u een standplaats in de openbare ruimte om goederen te verkopen, voor promotie of informatie te geven? Dan hebt u een vergunning nodig. Op deze pagina leest u meer informatie.

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Deze vraagt u digitaal aan.

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren digitaal een melding doen. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Flyeren

Wilt u flyeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Voor het uitdelen van flyeren en gedrukt promotiemateriaal hebt u geen vergunning nodig. Met gedrukt promotiemateriaal bedoelen wij folders. Als u flyert met andere producten dan folders, bijvoorbeeld promotiemateriaal, hebt u een standplaatsvergunning nodig. Lees meer op de pagina Reclame en flyeren.

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u informatie of wilt u een vergunning aanvragen voor een standplaats op de warenmarkt? Bekijk dan de informatie bij de kopjes ‘Warenmarkten’ en ‘Wijkmarkten’ waar uw voorkeur naar uit gaat. Per pdf vindt u o.a. informatie over de kosten, hoe u de aanvraag kunt indienen en wat wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag bedragen € 156,10. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als u een aanvraag doet voor een vaste- of seizoenstandplaats dan bent u verplicht om een VOG, niet ouder dan zes maanden, bij te voegen. Als u (tevens) een ontheffing wilt aanvragen om u te laten waarnemen dan bent u verplicht om ook een VOG van uw waarnemer, niet ouder dan zes maanden, bij te voegen. Download het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (pdf). Ons advies is om dit aanvraagformulier te gebruiken. De gemeente heeft namelijk het organisatie gedeelte en de gewenste profielen al ingevuld.

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak. U vult uw eigen gegevens in op het aanvraagformulier. De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via de gemeente zijn € 41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als u de aanvraag gaat indienen.

Warenmarkten in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch

Warenmarkt

Biologische- en ecologische warenmarkt

Aanvraagformulier warenmarktvergunning

Wijkmarkten in de gemeente ’s-Hertogenbosch

Donderdag

Vrijdag

Aanvraagformulier warenmarktvergunning

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 – 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Aanvraag standplaatsvergunning

Wilt u informatie of wilt u een vergunning aanvragen? Bekijk dan de informatie bij het kopje ‘Standplaatsen’ waar uw voorkeur naar uit gaat. Hier vindt u o.a. informatie over de locaties, de kosten, wat wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen en het aanvraagformulier. Bij vaste- en seizoenstandplaatsen vindt ook informatie over welke standplaatslocaties beschikbaar zijn en op welke dagen.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag bedragen € 156,10.  Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor een ideële standplaats zijn geen kosten verbonden. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als u een aanvraag doet voor een vaste- of seizoenstandplaats dan bent u verplicht om een VOG, niet ouder dan zes maanden, bij te voegen. Als u (tevens) een ontheffing wilt aanvragen om u te laten waarnemen dan bent u verplicht om ook een VOG van uw waarnemer, niet ouder dan zes maanden, bij te voegen. Download het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (pdf). Ons advies is om dit aanvraagformulier te gebruiken. De gemeente heeft namelijk het organisatie gedeelte en de gewenste profielen al ingevuld.

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak. U vult uw eigen gegevens in op het aanvraagformulier. De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via de gemeente zijn € 41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als u de aanvraag gaat indienen.

Standplaatsen

Vaste standplaats

Een vaste standplaats is een standplaats die gedurende het gehele jaar op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.

Informatie voorafgaand de aanvraag

 • In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag een standplaats zonder vergunning niet worden ingenomen.
 • U dient ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U dient in het bezit te zijn van een verkoopmiddel.
 • Locaties en dagen beschikbaar:
  1. Het Wielsem (trottoir/nabijheid winkelcentrum): zaterdag tot en met donderdag.
  2. Rompert (parkeerterrein/achterzijde Jumbo): maandag en dinsdag.
  3. Goulmy en Baarplein (winkels): maandag, donderdag en zaterdag.
  4. Oude Vlijmenseweg/Boschmeersingel (trottoir): vrijdag.
  5. Pastoor van Thiellaan in Rosmalen (trottoir): zondag, maandag en dinsdag.
  6. Gildeplein Rosmalen in (parkeerterrein): zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
  7. Deltalaan / hoek Aquasingel in Rosmalen (naast strandje): zondag en maandag.
  Bij mooi weer staan hier fietsen gestald. U moet hier zelf een oplossing voor zien te vinden.
  8. Prins Bernhardplein in Nuland (parkeerterrein): zaterdag tot en met donderdag.
  9. Pastoor Vogelsplein in Vinkel (parkeerterrein): vrijdag tot en met woensdag.

Informatie als de vergunning verleend gaat worden

 • U kunt een vergunning krijgen met een looptijd van 10 jaar.
 • U mag tot 22.00 uur verkopen (winkeltijdenwet).
 • De vergunning moet op de standplaats aanwezig zijn.
 • De vergunninghouder mag zich niet van zijn/haar standplaats verwijderen om in de omgeving goederen aan te bieden of te verkopen.
 • U moet de vaste standplaats die aan u is toegewezen persoonlijk innemen en mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. U of uw waarnemer (vermeld in de vergunning) moet het commerciële verkooppunt dus zelf leiden en tijdens de openingstijden van het verkooppunt aanwezig zijn. De vergunning is niet overdraagbaar. U bent en blijft (eind)verantwoordelijk.
 • Vaste standplaatsen mogen niet worden ingenomen wanneer er een evenement zoals omschreven in de uitvoeringregels evenementen plaatsvinden op de standplaatslocatie van een vaste standplaats (o.a. kermis en carnaval).
 • Afval: het afval op uw standplaats én het afval dat op straat terecht komt en van uw activiteit afkomstig is moet door u worden opgeruimd en afgevoerd.
 • Stroom: het gebruik van een aggregaat is uit milieuoverwegingen niet toegestaan. Uit veiligheidsoverwegingen van de overige weggebruikers bent u verplicht de stroomkabel af te dekken met een kabelbrug of kabelmat.
  – De locaties Rompert, Gildeplein, Prins Bernhardplein en Pastoor Vogelsplein zijn voorzien van een gemeentelijke stoomkast. Als u stroom nodig heeft dan ontvangt u van ons hiervoor een aanvraagformulier.
  – Op de locatie waar geen gemeentelijke stroomkast aanwezig is zal de vergunningverlener u in contact brengen met de eigenaar van de stroomkast. Met hem/haar maakt u afspraken over de kosten en het gebruik van de stroomkast.
 • Water: als u water op de standplaats gebruikt dan moet u voor het lozen van uw afvalwater op de openbare riolering, minstens één week voordat u de standplaats inneemt, contact opnemen met de afdeling Beheer & Programmering via (073) 615 51 55.
 • Statafel: het is verboden om op een standplaats gebruik te maken van tafels en/of stoelen anders dan één statafel om klanten aan te laten wachten op hun bestelling.

Voorwaarden

De regels die gelden voor het innemen van een standplaats staan in de Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch.

Kosten behandeling vergunningsaanvraag

De kosten bedragen € 156,10. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Er worden ook kosten in rekening gebracht als uw vergunning gewijzigd moet worden.

Bijkomende kosten

Als de standplaatsvergunning wordt toegewezen worden er huurkosten in rekening gebracht. Dit bedraagt € 0,77 per m2 per dag. De huurprijs wordt berekend aan de hand van de afmetingen van de foodtruck/verkoopwagen e.d. en is incl. de afmetingen van de openstaande verkoopklep/luifel, zijkleppen, dissel etc.

Er worden geen standplaatsgelden (huurkosten) terugbetaald voor de dagen dat de standplaats niet wordt of kan worden ingenomen. Eventuele stroomkosten van een gemeentelijk stroomkast bedragen per kWh € 0,61 excl. 21% B.T.W.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Vaste standplaatsen worden toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag.

 • Voor iedere locatie moet een aparte aanvraag gedaan worden (geen meerdere locaties op één aanvraag).
 • Bij de aanvraag kunt u aangeven of u ontheffing wilt aanvragen om u te laten waarnemen. De waarnemer moet 18 jaar of ouder zijn.
 • De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Bijlagen voor de aanvraag

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u de volgende bijlagen bij uw aanvraag voegen:

 • foto’s van uw verkoopmiddel inclusief alle toebehoren, uitstallingen, koelwagen, luifels etc.;
 • een bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden);
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan zes maanden;
 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning).

Als u een ontheffing aanvraagt om u te laten waarnemen zijn ook deze bijlagen nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning) van uw waarnemer;
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden, van uw waarnemer.

Aanvraagformulier vergunning vaste standplaats

Huurovereenkomst

Als aan u de vergunning wordt verleend, ontvangt u van ons een huurovereenkomst. Deze moet u ondertekend retourneren. U mag de standplaats pas innemen nadat wij de door u ondertekende huurovereenkomst hebben ontvangen.

Contact

Telefoonnummer: (073) 615 51 55
Digitaal contactformulier

Seizoenstandplaats

Een seizoenstandplaats is een standplaats die gedurende een periode van maximaal zes maanden op minimaal één dag in de week wordt ingenomen.

Informatie voorafgaand de aanvraag

 • In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag een standplaats zonder vergunning niet worden ingenomen.
 • U dient ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U dient in het bezit te zijn van een verkoopmiddel.
 • Locaties en dagen beschikbaar:
  1. Het Wielsem (trottoir/nabijheid winkelcentrum): zaterdag tot en met donderdag.
  2. Rompert (parkeerterrein/achterzijde Jumbo): maandag en dinsdag.
  3. Goulmy en Baarplein (winkels): maandag, donderdag en zaterdag.
  4. Oude Vlijmenseweg/Boschmeersingel (trottoir): vrijdag.
  5. Pastoor van Thiellaan in Rosmalen (trottoir): zondag, maandag en dinsdag.
  6. Gildeplein Rosmalen in (parkeerterrein): zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
  7. Deltalaan / hoek Aquasingel in Rosmalen (naast strandje): zondag en maandag.
  Bij mooi weer staan hier fietsen gestald. U moet hier zelf een oplossing voor zien te vinden.
  8. Prins Bernhardplein in Nuland (parkeerterrein): zaterdag tot en met donderdag.
  9. Pastoor Vogelsplein in Vinkel (parkeerterrein): vrijdag tot en met woensdag.

Informatie als de vergunning verleend gaat worden

 • U kunt een vergunning krijgen met een looptijd van 10 jaar.
 • U mag tot 22.00 uur verkopen (winkeltijdenwet).
 • De vergunning moet op de standplaats aanwezig zijn.
 • De vergunninghouder mag zich niet van zijn/haar standplaats verwijderen om in de omgeving goederen aan te bieden of te verkopen.
 • U moet de seizoenstandplaats die aan u is toegewezen persoonlijk innemen en mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. U of uw waarnemer (vermeld in de vergunning) moet het commerciële verkooppunt dus zelf leiden en tijdens de openingstijden van het verkooppunt aanwezig zijn. De vergunning is niet overdraagbaar. U bent en blijft (eind)verantwoordelijk.
 • Seizoenstandplaatsen mogen niet worden ingenomen wanneer er een evenement zoals omschreven in de uitvoeringregels evenementen plaatsvinden op de standplaatslocatie van een seizoenstandplaats (o.a. kermis en carnaval).
 • Afval: het afval op uw standplaats én het afval dat op straat terecht komt en van uw activiteit afkomstig is moet door u worden opgeruimd en afgevoerd.
 • Stroom: het gebruik van een aggregaat is uit milieuoverwegingen niet toegestaan. Uit veiligheidsoverwegingen van de overige weggebruikers bent u verplicht de stroomkabel af te dekken met een kabelbrug of kabelmat.
  – De locaties Rompert, Gildeplein, Prins Bernhardplein en Pastoor Vogelsplein zijn voorzien van een gemeentelijke stoomkast. Als u stroom nodig heeft dan ontvangt u van ons hiervoor een aanvraagformulier.
  – Op de locatie waar geen gemeentelijke stroomkast aanwezig is zal de vergunningverlener u in contact brengen met de eigenaar van de stroomkast. Met hem/haar maakt u afspraken over de kosten en het gebruik van de stroomkast.
 • Water: als u water op de standplaats gebruikt dan moet u voor het lozen van uw afvalwater op de openbare riolering, minstens één week voordat u de standplaats inneemt, contact opnemen met de afdeling Beheer & Programmering via (073) 615 51 55.
 • Statafel: het is verboden om op een standplaats gebruik te maken van tafels en/of stoelen anders dan één statafel om klanten aan te laten wachten op hun bestelling.

Voorwaarden

De regels die gelden voor het innemen van een standplaats staan in de Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch.

Kosten behandeling vergunningsaanvraag

De kosten bedragen € 156,10. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Er worden ook kosten in rekening gebracht als uw vergunning gewijzigd moet worden.

Bijkomende kosten

Als de standplaatsvergunning wordt toegewezen worden er huurkosten in rekening gebracht. Dit bedraagt € 0,77 per m2 per dag. De huurprijs wordt berekend aan de hand van de afmetingen van de foodtruck/verkoopwagen e.d. en is incl. de afmetingen van de openstaande verkoopklep/luifel, zijkleppen, dissel etc.

Er worden geen standplaatsgelden (huurkosten) terugbetaald voor de dagen dat de standplaats niet wordt of kan worden ingenomen. Eventuele stroomkosten van een gemeentelijk stroomkast bedragen per kWh € 0,61 excl. 21% B.T.W.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Seizoenstandplaatsen worden toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag.

 • Voor iedere locatie moet een aparte aanvraag gedaan worden (geen meerdere locaties op één aanvraag).
 • Bij de aanvraag kunt u aangeven of u ontheffing wilt aanvragen om u te laten waarnemen. De waarnemer moet 18 jaar of ouder zijn.
 • De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Bijlagen voor de aanvraag

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u de volgende bijlagen bij uw aanvraag voegen:

 • foto’s van uw verkoopmiddel inclusief alle toebehoren, uitstallingen, koelwagen, luifels etc.;
 • een bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden);
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan zes maanden;
 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning).

Als u een ontheffing aanvraagt om u te laten waarnemen zijn ook deze bijlagen nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning) van uw waarnemer;
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden, van uw waarnemer.

Aanvraagformulier vergunning seizoenstandplaats

Huurovereenkomst

Als aan u de vergunning wordt verleend, ontvangt u van ons een huurovereenkomst. Deze moet u ondertekend retourneren. U mag de standplaats pas innemen nadat wij de door u ondertekende huurovereenkomst hebben ontvangen.

Contact

Telefoonnummer: (073) 615 51 55
Digitaal contactformulier

Incidentele informatiestandplaats

Een incidentele informatiestandplaats is een standplaats voor promotie of met een ideëel karakter/doel. Incidentele informatiestandplaatsen bestaan uit de volgende categorieën:

 • Promotie standplaats: dit is een standplaats ter promotie van een product of activiteit voor commerciële doeleinden.
 • Ideële standplaats: dit is een standplaats met een ideëel karakter op het gebied van sociaal-cultureel en/of maatschappelijke activiteit en op activiteiten op het gebied van volksgezondheid alleen met een niet commercieel karakter.

Informatie voorafgaand de aanvraag

 • In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag een standplaats zonder vergunning niet worden ingenomen.
 • Locatie standplaatsen: Markt (ter hoogte van Hotel Central) – Kerkstraat – Burgemeester Loeffplein.
 • Wij hebben elders in de binnenstad/centrum en bij het Centraal Station geen standplaatsen ter beschikking.
 • I.v.m. de warenmarkt:
  – is op woensdag en vrijdag alleen de Kerkstaat en het Burgemeester Loeffplein beschikbaar;
  – is op zaterdag alleen de Kerkstraat beschikbaar.
 • Op de Kerkstraat mogen geen gemotoriseerde voertuigen geplaatst worden i.v.m. het (aan)zicht van de Grote Kerk.
 • De standplaats op de Kerkstraat mag alleen ingenomen worden als de activatie eenvoudig verplaatsbaar is i.v.m. een eventuele begrafenis/trouwerij in de Grote Kerk.
 • Op zondag is de Kerkstraat vanaf 12.30 uur beschikbaar i.v.m. H. Mis in de Grote Kerk.
 • Op zondag gaan de meeste winkels om 12.00 uur open en sluiten om 17.00 uur.
 • Koopavond is op donderdag (tot 21.00 uur).
 • Alleen bij sampling mogen er drank en/of etenswaren aangeboden worden.
 • Er mogen geen zit- en/of staanplaatsen gecreëerd worden (geen tafels en stoelen e.d.).
 • Er mogen geen verkoopactiviteiten plaats vinden.
 • Als u in een overdekt winkelcentrum wilt staan dan kunt u met de desbetreffende winkeliersvereniging contact opnemen.
 • Wilt u in één van de buitenwijken staan of in Rosmalen, Vinkel of Nuland neem dan voor de mogelijkheden contact op met de vergunningverlener.
 • Er wordt geen vergunning afgegeven voor de periode dat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch evenementen, zoals omschreven in de uitvoeringsregels evenementen, plaatsvinden binnen een straal van 250 meter van de (beoogde) standplaatslocatie én tijdens de kermis en Oeteldonks carnaval.

Informatie als de vergunning verleend gaat worden

 • De vergunning moet op de standplaats aanwezig zijn.
 • U mag alleen de setting, zoals genoemd in de vergunning, plaatsen op de standplaats.
 • Het is uitsluitend toegestaan om genoemde activiteiten te verrichten op de aangegeven locatie binnen een straal van 10 meter.
 • Als u kookt, bakt, braad of frituurt moet u voldoen aan bepaalde wetten. Deze zijn te vinden op de website van Overheid.nl.
 • Afval: het afval op uw standplaats én het afval dat op straat terecht komt en van uw activiteit afkomstig is moet door u worden opgeruimd en afgevoerd.
 • Stroom: het gebruik van een aggregaat is uit milieuoverwegingen niet toegestaan. Uit veiligheidsoverwegingen van de overige weggebruikers bent u verplicht de stroomkabel af te dekken met een kabelbrug of kabelmat.
  – De locaties Markt, Kerkstraat en Burgemeester Loeffplein zijn voorzien van een gemeentelijke stoomkast. Als u stroom nodig heeft dan ontvangt u van ons hiervoor een aanvraagformulier.
  – Op de locatie waar geen gemeentelijke stroomkast aanwezig is dient u elders stroom af te nemen en moet u dit zelf regelen.
 • Water: als u water op de standplaats gebruikt dan moet u voor het lozen van uw afvalwater op de openbare riolering, minstens één week voordat u de standplaats inneemt, contact op nemen met de afdeling Beheer & Programmering via (073) 615 51 55.
 • Parkeervergunning: als u van de vergunningverlener toestemming heeft om een gemotoriseerd voertuig op de standplaats te plaatsen dan heeft u hier een parkeervergunning voor nodig. Deze kunt u aanvragen via de pagina Ontheffingen. Andere voertuigen kunnen, na het laden/lossen, geparkeerd worden op een reguliere parkeerplaats.
 • Lossen en laden:
  – Zondag tot en met vrijdag: als u de standplaats na 11.00 uur inneemt en voor 18.00 uur wilt afbreken dan kan de chauffeur zich melden bij de piramide, via de praatpaal, voor toestemming om het STS-gebied (Selectief Toegang Systeem) in te mogen rijden;
 • Zaterdag is het verboden om met gemotoriseerd verkeer, tussen 11.00 uur en 17.00 uur, het STS-gebied in te komen.

Voorwaarden

De regels die gelden voor het innemen van een standplaats staan in de Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch.

Kosten behandeling vergunningsaanvraag

De kosten voor een promotie standplaats bedragen € 156,10. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Er worden ook kosten in rekening gebracht als uw vergunning gewijzigd moet worden.

Aan de ideële standplaats zijn geen kosten verbonden.

Bijkomende kosten

Als de standplaatsvergunning wordt toegewezen worden er, indien de standplaats op gemeentelijke grond wordt ingenomen, huurkosten in rekening gebracht. Voor de ideële standplaats zijn er geen huurkosten. De kosten voor een promotiestandplaats bedragen € 21,20 per uur.

Er worden geen standplaatsgelden (huurkosten) terugbetaald als de standplaats niet wordt of kan worden ingenomen. Eventuele stroomkosten van een gemeentelijk stroomkast bedragen per kWh € 0,61 excl. 21% BTW.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Incidentele informatiestandplaatsen worden toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Bijlagen voor de aanvraag

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u de volgende bijlagen bij uw aanvraag voegen:

 • foto’s van de setting / uw activiteit;
 • een bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden).

Als u niet staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel of u doet niet uit naam van een bedrijf een aanvraag:

 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning).

Indien u in één van de buitenwijken of in Rosmalen, Vinkel of Nuland een standplaats wilt innemen:

 • foto’s/plattegrond waarop exact is aangegeven waar u de standplaats wilt innemen.

Aanvraagformulier vergunning incidentele informatieplaats

Huurovereenkomst

Als aan u de vergunning wordt verleend, ontvangt u van ons een huurovereenkomst. Deze moet u ondertekend retourneren. U mag de standplaats pas innemen nadat wij de door u ondertekende huurovereenkomst hebben ontvangen.

Contact

Telefoonnummer: (073) 615 51 55
Digitaal contactformulier

Standplaats op particulier terrein

Voor het innemen van een standplaats op particulier terrein (niet gelegen bij uw eigen woning en/of bedrijf) is schriftelijke toestemming nodig van degene die het aardzakelijk recht heeft over deze gronden (grondeigenaar). U kunt toestemming voor een aantal maanden/jaren of voor onbepaalde tijd vragen en dit moet duidelijk vermeld staan in de schriftelijke toestemming van de grondeigenaar. De vergunning is onlosmakelijk verbonden aan deze toestemming. Wanneer deze toestemming wordt ingetrokken of er dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden, om welke reden dan ook, dan heeft dat gevolgen voor de standplaatsvergunning. U bent verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen.

De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen aan de vergunning. Ook kan, ondanks de toestemming van degene die het aardzakelijk recht heeft over deze gronden, de vergunning door de gemeente ingetrokken of gewijzigd worden. De gevolgen hiervan komen voor uw rekening en risico. De gemeente is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende (gevolg)schade. U kunt hier op geen enkele manier rechten aan ontlenen, ook niet ten aanzien van een omzetting naar een andere standplaatslocatie.

Als u een standplaats wilt innemen op eigen terrein, gelegen bij uw eigen woning en/of bedrijf, dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl. Er is dan namelijk sprake van detailhandel. Als u in de nabijheid van een consulaat of ambassade wilt gaan staan dan dient u naast de toestemming van degene die het aardzakelijkrecht heeft over deze gronden ook altijd een schriftelijke toestemming van het consulaat of ambassade te overleggen bij uw aanvraag.

Informatie voorafgaand de aanvraag

 • In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag een standplaats zonder vergunning niet worden ingenomen.
 • U dient ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U dient in het bezit te zijn van een verkoopmiddel.

Informatie als de vergunning verleend gaat worden

 • De vergunning moet op de standplaats aanwezig zijn.
 • Als u kookt, bakt, braad of frituurt moet u voldoen aan bepaalde wetten. Deze zijn te vinden op de website van Overheid.nl.
 • Afval: het afval op uw standplaats én het afval dat op straat terecht komt en van uw activiteit afkomstig is moet door u worden opgeruimd en afgevoerd.
 • Stroom: als u stroom nodig heeft moet u dat zelf regelen. Een aggregaat is uit milieuoverwegingen niet toegestaan. Uit veiligheidsoverwegingen van de overige weggebruikers bent u verplicht de stroomkabel af te dekken met een kabelbrug of kabelmat.
 • Water: als u water op de standplaats gebruikt dan moet u voor het lozen van uw afvalwater op de openbare riolering, minstens één week voordat u de standplaats inneemt, contact op te nemen met de afdeling Beheer & Programmering via (073) 615 51 55.
 • U moet de standplaats die aan u is toegewezen persoonlijk innemen en u mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. U of uw waarnemer (vermeld in de vergunning) moet het commerciële verkooppunt dus zelf leiden en tijdens de openingstijden van het verkooppunt aanwezig zijn. De vergunning is niet overdraagbaar. U bent en blijft (eind)verantwoordelijk).

Voorwaarden

De regels die gelden voor het innemen van een standplaats staan in de Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch.

Kosten behandeling vergunningsaanvraag

De kosten voor een standplaats op particulier terrein bedragen € 156,10. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. Er worden ook kosten in rekening gebracht als uw vergunning gewijzigd moet worden.

Bijkomende kosten

Als de standplaatsvergunning wordt toegewezen worden er, indien de standplaats op gemeentelijke grond wordt ingenomen, huurkosten in rekening gebracht. Voor de ideële standplaats zijn er geen huurkosten. De kosten voor een promotiestandplaats bedragen € 21,20 per uur.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Bij de aanvraag kunt u een verzoek doen voor het verlenen van een ontheffing voor een waarnemer, mits dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.

Bijlagen voor de aanvraag

 • een bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden);
 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning);
 • schriftelijke toestemming van degene die het aardzakelijk recht heeft over deze gronden;
 • een plattegrond waarop exact is aangeven waar u de standplaats wilt innemen;
 • duidelijke foto’s van uw verkoopmiddel en toebehoren.
 • (indien van toepassing) schriftelijke toestemming van het consulaat of de ambassade.

Als u een ontheffing aanvraagt om u te laten waarnemen zijn ook deze bijlagen nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning) van uw waarnemer.

Aanvraagformulier vergunning standplaats op particulier terrein

Contact

Telefoonnummer: (073) 615 51 55
Digitaal contactformulier

Contact

Wilt u contact met de vergunningverlener? U kunt haar bereiken via telefoonnummer 073 – 615 5155 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Vermeld ook uw woonplaats op dit contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.