Subsidieregeling Energiebesparende Maatregelen Gespikkeld Bezit

Deze subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren (van voormalige corporatiewoningen) die, tegelijk met grootschalige renovatie van corporatiewoningen in die wijk, grote energiebesparende maatregelen nemen. Als woningeigenaar hoeft u hiervoor niet het volledige pakket van de aannemer van de woningbouwcorporatie over te nemen. Woningen als onderdeel van VvE’s zijn uitgesloten van deze subsidie.

Bekijk de subsidieregeling (pdf)

Voor wie?

Deze subsidie is bestemd voor eigenaar-bewoners in voormalige corporatiewoningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, die energiebesparende maatregelen willen nemen in hun bestaande woning en:

  • woonachtig zijn in woningen van bouwjaar 1982 (DEFG label woningen) en ouder;
  • die uitgenodigd zijn deel te nemen aan een collectief verduurzamingsproject.

Woningen als onderdeel van VvE’s zijn uitgesloten van deze subsidie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de maatregelen uit een van de hieronder genoemde 2 categorieën.

1. Isoleren van woningen

a. HR++ glas

b. triple glas

c. vacuümglas

d. dakisolatie

e. isolerende voorzetwanden

f. bodemisolatie

g. vloerisolatie

h. Spouwmuurisolatie

2. Duurzaam verwarmen en koelen

a. hybride warmtepompsysteem

b. lucht-water warmtepompsysteem

Voorwaarden

Voor deze maatregelen geldt dat:

  • Ze het doel hebben om daadwerkelijk energiebesparend te zijn;
  • Een aanvrager slechts éénmaal voor subsidie in aanmerking komt binnen deze regeling voor maximaal 2 maatregelen uit een van de genoemde categorieën;
  • Een aanvrager is uitgenodigd deel te nemen aan een collectief renovatieproject;
  • Er een door u goedgekeurde offerte en factuur van een aannemer/installateur is, die u moet uploaden bij uw aanvraag;
  • De te treffen maatregelen voor 31 december 2024 zijn uitgevoerd, dit moet blijken uit de factuur van de aannemer;
  • De maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt, staan benoemd op de website bij de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE). Deze kunt u op de website van RVO raadplegen.

Vergoeding

Per maatregel is een bedrag van maximaal € 750 beschikbaar. Subsidie wordt voor maximaal 2 maatregelen als genoemd in deze regeling verleend voor een bedrag van maximaal €1500.

  • Indien de opgetelde kosten van de uitgevoerde maatregelen in de woning, verminderd met te ontvangen subsidie van het RVO, lager zijn dan €1500, wordt de maximale subsidie die de gemeente ’s-Hertogenbosch uitkeert, naar rato verlaagd.
  • Voor deze subsidieregeling is een subsidieplafond van € 60.000 van toepassing.

Aanvragen

Uw complete aanvraag voor deze subsidie moet gemeente ‘s-Hertogenbosch uiterlijk 15 januari 2025 hebben ontvangen. Uw aanvraag wordt binnen 4 weken beoordeeld. Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld vindt de uitkering van de subsidie binnen 6 weken na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier plaats.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.