Subsidieregeling Jongeren en Goed Voor Elkaar 2023-2024

Bent u actief bij een vrijwilligersorganisatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Organiseert u activiteiten voor inwoners? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze nieuwe, tweejarige subsidieregeling. Zo helpen we vrijwilligersorganisaties om alle mogelijkheden en creativiteit in de samenleving nog beter te benutten.

Vier doelen

De gemeente wil met subsidie vrijwilligersorganisaties ondersteunen, die bijdragen aan deze doelen:

  • Vergroten van gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Los van leeftijd, achtergrond, geslacht, inkomen, talent of beperking.
  • Voorkomen van eenzaamheid. Inwoners zijn niet of minder eenzaam als zij elkaar ontmoeten en meer sociale contacten hebben. Het helpt als er activiteiten zijn die inwoners aanmoedigen om actief mee te doen en contact te maken met elkaar.
  • Stimuleren van positieve gezondheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig voelen, waardoor zij lichamelijk, emotioneel en sociaal sterk genoeg zijn om een eigen leven te leiden. Bijvoorbeeld door te bewegen en gezond te eten. Maar ook door het verbeteren van de geestelijke gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven.
  • Talentontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn in staat hun talenten te ontplooien doordat zij via activiteiten hiertoe worden uitgedaagd en verder geholpen. Dit kan zijn op lichamelijk, psychosociaal, materieel of financieel gebied.

Doelgroepen

Er zijn twee soorten subsidies voor vrijwilligersorganisaties. Welke van toepassing is, hangt af van de doelgroep waarvoor u activiteiten organiseert:

  • Jongeren – van 0 tot 27 jaar
  • Goed voor Elkaar – geen bepaalde leeftijdsgroep

Wie kan subsidie aanvragen?

De termijn voor het aanvragen van een vaste subsidie voor 2023 en 2024 is inmiddels verstreken.. Het is daarom alleen nog mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor eenmalige kosten in 2023 of 2024. U vindt hier het digitaal aanvraagformulier. Daar is beperkt flexibel budget beschikbaar.

Organisaties die vanuit de subsidieregeling Jongeren of Goed voor Elkaar een subsidie krijgen, kunnen alleen subsidie aanvragen bij onvoorziene situaties en/of kosten.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Nieuwe organisaties kunnen een subsidieaanvraag doen voor eenmalige kosten. Daarbij moet ook een begroting en activiteitenoverzicht worden aangeleverd. De contactpersoon van de regeling (zie hieronder) kan u deze formulieren toesturen.

Verantwoording

Hoe u de uitgaven van de subsidie moet verantwoorden hangt af van het bedrag dat uw organisatie ontvangt. De accountmanager heeft daarbij een belangrijke rol. Bij de stimuleringssubsidie en prestatiesubsidie hebt u één of meerdere keren per jaar overleg met uw accountmanager over uw prestaties en resultaten.

Vragen?

Uw accountmanager is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de subsidies. Stuur uw vraag via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.