Subsidieregeling Jongeren en Goed Voor Elkaar

Bent u actief bij een vrijwilligersorganisatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Organiseert u activiteiten voor inwoners? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. Zo helpen we vrijwilligersorganisaties om alle mogelijkheden en creativiteit in de samenleving nog beter te benutten.

Vier doelen

De gemeente ondersteunt met deze subsidie vrijwilligersorganisaties, die bijdragen aan deze doelen:

  • Vergroten van gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Los van leeftijd, achtergrond, geslacht, inkomen, talent of beperking.
  • Voorkomen van eenzaamheid. Inwoners zijn niet of minder eenzaam als zij elkaar ontmoeten en meer sociale contacten hebben. Het helpt als er activiteiten zijn die inwoners aanmoedigen om actief mee te doen en contact te maken met elkaar.
  • Stimuleren van positieve gezondheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig voelen, waardoor zij lichamelijk, emotioneel en sociaal sterk genoeg zijn om een eigen leven te leiden. Bijvoorbeeld door te bewegen en gezond te eten. Maar ook door het verbeteren van de geestelijke gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven.
  • Talentontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn in staat hun talenten te ontwikkelen, doordat zij via activiteiten worden uitgedaagd en verder geholpen. Dit kan zijn op lichamelijk, psychosociaal, materieel of financieel gebied.

Doelgroepen

Er zijn twee soorten subsidies voor vrijwilligersorganisaties. Welke van toepassing is, hangt af van de doelgroep waarvoor u activiteiten organiseert:

  • Jongeren – van 0 tot 27 jaar.
  • Goed voor Elkaar – geen bepaalde leeftijdsgroep.

Wie kan subsidie aanvragen?

De termijn voor het aanvragen van een vaste subsidie voor 2025 staat open tot 1 augustus 2024. Dit kan via het digitaal aanvraagformulier. Het is daarna vanaf 1 januari 2025 alleen nog mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor eenmalige kosten in 2025 via het (beperkt) flexibel budget.

Organisaties die vanuit de subsidieregeling Jongeren of Goed voor Elkaar een subsidie krijgen, kunnen alleen subsidie aanvragen bij onvoorziene situaties en/of kosten.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Nieuwe organisaties kunnen ook een subsidieaanvraag doen voor eenmalige kosten. Daarbij moet ook een begroting en activiteitenoverzicht worden aangeleverd.

Verantwoording

Hoe u de uitgaven van de subsidie moet verantwoorden hangt af van het bedrag dat uw organisatie ontvangt. Hierover leest u meer in de subsidiebeschikking die u ontvangt.

Vragen?

Uw contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de subsidies. Heeft u nog geen contactpersoon? Stuur dan een bericht via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.