Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

In een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. Het is een bewijs van goed gedrag. Vraag de VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online aanvragen

Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die erom vraagt, bijvoorbeeld uw werkgever. Het kost € 33,85. Uw werkgever start de aanvraag:

  • Uw werkgever opent de website van Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden.
  • U ontvangt vervolgens per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken.

Voor de aanvraag gebruikt u uw e-mailadres, uw burgerservicenummer (BSN) en DigiD. U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

De aanvraag duurt 4 weken. Van Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Onnodige kosten door bemiddeling

Op internet zijn meerdere bedrijven en instanties actief die tegen extra kosten voor u een digitale VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze extra kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s. Justis is op geen enkele manier gekoppeld aan deze instanties. Ze zijn ook géén onderdeel of partner van Justis. U kunt kosten besparen wanneer u uw digitale VOG-aanvraag laat klaarzetten door uw werkgever of de organisatie die de VOG wil ontvangen. Het klaarzetten van de VOG gaat via de website van Justis.

Aanvragen aan de balie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een online aanvraag? Bijvoorbeeld bij een baan of studie in het buitenland? Kom dan naar de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak. Dit is duurder, u betaalt dan € 41,35.

Maak een afspraak

Meenemen

Als u een afspraak hebt gemaakt, neemt u het volgende mee:

  • Print het aanvraagformulier uit via de website van Justis of bel telefoonnummer (088) 998 22 00. U en uw werkgever vullen het formulier in.
  • Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt ook iemand machtigen. Werkgever in het buitenland? Neem dan ook een brief mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, en de gegevens van de toekomstige werkgever/onderwijsinstelling.

Wanneer u niet staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, doet u uw aanvraag bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.