Verhuizen naar buitenland

Gaat u binnen de periode van één jaar voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. U kunt uw emigratie maximaal 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven. Echter de datum van binnenkomst van uw emigratie aangifte is datum uitschrijving naar het buitenland.

Vertrek voor korter dan 8 maanden

Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland niet aan? Dan kunt u misschien een briefadres nemen.

Aangifte verhuizen naar het buitenland

U kunt uw verhuizing naar het buitenland online doorgeven. Regelt u dit liever op een andere manier?

  • U kunt langskomen bij de gemeente. Maak een afspraak.
  • Breng uw legitimatiebewijs mee.
  • Een brief sturen mag ook. Zet daarin de volgende informatie over uzelf en alle personen die eventueel meeverhuizen: voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, het oude en nieuwe adres (of land) en de verhuisdatum. Alle personen van 16 jaar en ouder moeten de aangifte ondertekenen en een kopie van het legitimatiebewijs meesturen. Een uitzondering geldt voor de persoon waarmee u bent getrouwd of als partner geregistreerd bent. Postadres: Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Bewijs van vertrek

In veel landen hebt u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig. Direct bij de afspraak Emigratie kunt u een uitschrijfbewijs vragen. Is het vertrek naar buitenland al doorgegeven aan de gemeente? Dan kunt u voor het uitschrijfbewijs terecht bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen).

Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen via de pagina Verklaring Omtrent Gedrag.

Checklist verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite. Gebruik hiervoor de ‘Checklist Verhuizen naar het buitenland’ op de website van Rijksoverheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.