Het Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Het Wijk- buurt- en dorpsbudget is een subsidieregeling (pdf) voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt.

Wat kan er binnen deze regeling?

Met het Wijk-, buurt- en dorpsbudget kunnen bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. Dat kan gaan om:

 • Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek).
 • Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival).
 • De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting).

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw wijkmanager.

Uitgangspunten

Er gelden een paar uitgangspunten. De belangrijkste zijn:

 • Aanvragen voor subsidie dienen uiterlijk zes weken vóór de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend te worden.
 • De wijkmanagers voeren de subsidieregeling uit.
 • Ieder gebied (wijk, buurt of dorp) heeft een eigen budget en een bewonersadviesgroep. De bewonersadviesgroep adviseert de wijkmanager over de ingediende aanvragen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met de beschikbare budgetten per wijk en de aanvragen die dit jaar in deze wijk zijn gedaan.
 • Beoordeelt de wijkmanager de aanvraag positief? Dan komt er een budget beschikbaar. De aanvrager ontvangt hierover binnen 6 weken bericht.

Ten slotte gelden er algemene en wijkgerichte spelregels. Ook kent het een aantal criteria voor de beoordeling:

 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid.
 • Passend binnen de doelstelling van de subsidieregeling.
 • Niet in strijd met wet- en regelgeving.
 • Niet in strijd met het algemeen belang.
 • Aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid onder bewoners.
 • Geen winstoogmerk/niet gericht op eigen belang/niet commercieel.
 • Gericht op groep(en) van wijkbewoners/niet gericht op individuele bewoners.
 • Aantoonbare communicatie ter vergroting van het bereik onder bewoners.
 • Niet ten behoeve van (organisatiekosten) goede doelen acties.

Aanvragen die het meest bijdragen aan de leefbaarheid (sociaal, fysiek en/of veilig) van gemeente, wijk, buurt of dorp, hebben prioriteit in toekenning. Het ingeschatte effect van een initiatief op de leefbaarheid kan per geografische eenheid verschillen. Een groep betrokken bewoners uit het gebied waar de aanvraag over gaat, geeft een advies over de ingediende aanvragen. We noemen deze groepen Bewonersadviesgroepen (BAG). Het staat de verschillende bewonersadviesgroepen daarom vrij om per wijk, buurt en dorp een eigenstandige afweging te maken in de advisering aan onze gemeente. Dat kan er toe leiden dat het besluit over een bepaald initiatief in de ene geografische eenheid anders uitvalt dan in de andere.

Aanvragen

U kunt een subsidie digitaal aanvragen. Het is belangrijk dat u de aanvraag compleet instuurt, ondersteund met een duidelijke begroting en/of offertes. Als uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Verdeling budgetten per gebied 2024

Ieder gebied met een eigen budget heeft een Bewonersadviesgroep. Hieronder een overzicht van de gebieden en de beschikbare budgetten voor 2024.

Binnenstad € 64.750,-
Boschveld € 16.330,-
De Groote Wielen € 53.030,-
Empel € 33.810,-
Engelen/Bokhoven € 29.100,-
Hintham € 30.680,-
Kruiskamp/Schutskamp/Deuteren/Moerputten € 81.700,-
Maaspoort € 84.430,-
Muntel/Vliert/Oosterpoort € 36.490,-
Noord € 106.760,-
Nuland € 23.320,-
Oost € 67.390,-
Paleiskwartier/Willemspoort € 19.270,-
Rosmalen € 116.720,-
Vinkel € 13.420,-
Zuid € 44.780,-
Stedelijk € 24.000,-

Overzichten 2024

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.