Woonvoorziening

Kamerverhuur

Als u kamers in een woning verhuurt is er sprake van kamerbewoning. Bewoners wonen er niet zelfstandig, omdat zij bepaalde voorzieningen met elkaar delen. Kamerbewoning is vaak in strijd met het geldende bestemmingsplan. Middels een omgevingsvergunning kan het strijdig gebruik worden opgeheven. Echter dient er per geval een ruimtelijke afweging worden gemaakt of medewerking mogelijk is voor kamerverhuur op het beoogde adres.

Indien u voornemens bent uw woning te gebruiken ten behoeve van kamerverhuur dient u dit vooraf door gemeente te laten toetsen. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier informatieve aanvraag Omgevingswet (pdf). Ook is er naast een omgevingsvergunning een onttrekkingsvergunning noodzakelijk voor woningen met een WOZ-waarde onder € 260.000,- op 1-1-2020 (prijspeil 1-1-2019). Of u in aanmerking komt voor een onttrekkingsvergunning zal met de informatieve aanvraag worden meegenomen.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is opvang van mensen die door een crisis geen dak meer boven hun hoofd hebben. Dak- en thuislozen kunnen voor deze opvang terecht bij Maatschappelijke Opvang Den Bosch.

Woonwagen

De gemeente heeft vaste locaties voor het plaatsen van woonwagens. Hebt u interesse in een standplaats? Stuur dan een brief naar de gemeente, ter attentie van de afdeling Wonen en Grondzaken. U komt vervolgens op de wachtlijst. Afhankelijk van het gewenste woonwagencentrum kan de wachttijd oplopen tot een aantal jaren.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.