Zwemwater

Is zwemmen in natuurwater veilig? Is het water schoon? De provincie keurt de kwaliteit van de officiële zwemplassen in Brabant. Dit gebeurt regelmatig in het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober.

Zwemwaterkwaliteit

Voor informatie over de kwaliteit van het zwemwater kijkt u op de website van Zwemwater. U kunt ook de watertelefoon Noord-Brabant bellen: (073) 680 80 58. Of download de app ‘Zwemwater’ voor Apple en Android. Deze app bevat veel informatie over zwemlocaties in Nederland. Het toont ook de bereikbaarheid van zwemplassen en hun faciliteiten.

Strandbaden

In ’s-Hertogenbosch zijn 2 strandbaden die de gemeente beheert. Het Engelermeer ten westen en de Oosterplas in het oosten van de stad. Het zijn zogenaamde zandwinplassen. Bij goed strandweer in het zomerseizoen van 15 mei tot en met half september kunt u op eigen risico zwemmen, er is wel toezicht. Ook zijn de sanitaire voorzieningen dan open. De toegang is gratis. Ook de Zuiderplas en De Groote Wielen zijn in beheer bij de gemeente. Hier is geen toezicht. Bij het strandbad Engelermeer en strandbad Oosterplas is een strandrolstoel beschikbaar voor mensen die moeilijk ter been zijn.

Zwem alleen in officiële zwemwaterlocaties

Je kunt niet overal zwemmen. Dit komt doordat de waterkwaliteit niet overal goed (in beeld) is. Hierdoor loop je kans op gezondheidsrisico’s. Alleen de officiële zwemwaterlocaties zijn schoon en veilig. Op de website van Zwemwater vindt u actuele informatie en nieuws over de officiële en goedgekeurde zwemwaterlocaties in Nederland. Deze locaties worden tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) regelmatig onderzocht op verontreinigingen. De officiële zwemwaterlocaties zijn alleen bestemd voor mensen, honden zijn hier niet welkom.

Zwem niet in rivieren en kanalen!

Het is gevaarlijk en verboden om te zwemmen in natuurwater dat officieel niet aangewezen is als zwemlocatie. Er is een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens. Scheepvaart, stromingen en objecten in het water zijn daarbij de grootste bedreigingen. Op de website van Rijkswaterstaat leest u hier meer over.

Blauwalg

De provincie controleert of er niet te veel schadelijke bacteriën in het water zitten. Een bekende bacterie is de blauwalg. Sommige blauwalgen verspreiden giftige stoffen. Maakt het water mens of dier ziek, dan geeft de provincie een negatief zwemadvies.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.